Ставки во преземаната папка

Папка на преземања е празна
ставка(и) во папка на преземања

!

Му служиме на општеството

Покрај тоа што му нудиме на нашиот персонал наградувани работни места, се стремиме да му служиме на општеството во целина преку промовирање на јавното здравје и безбедност, овозможувајќи побезбедни и поодржливи градови и придржувајќи се до одговорните деловни практики во текот на сите наши активности.

Промовирањето на пристојното вработување, дефинирано од Меѓународната организација на трудот како „продуктивна работа за жените и мажите во услови на слобода, еднаквост, безбедност и човечко достоинство“, е камен-темелник на економската и општествената одржливост. Покрај подобрувањето на животниот стандард, промовирањето на вработувањето и пристојната работа ја зголемуваат социјалната кохезија и продуктивноста.

Во Belimo, одиме чекор понатаму и промовираме лична посветеност, тимска работа и храброст да преземаме ризици за да го зголемиме влијанието на нашите вработени врз нашата мисија. Нашето портфолио на производи има за цел да создаде поздрави внатрешни средини кои трошат помалку енергија. Со зголемување на енергетската ефикасност на зградите и зајакнување на нивната отпорност во случај на пожари, нашите решенија придонесуваат за побезбедни и поодржливи градови. А со тоа што го почитуваме Global Compact на ОН, придонесуваме за создавање посакувана иднина.

Промовирање на здравјето и добросостојбата

Подобрувањето на квалитетот на внатрешниот воздух ја подобрува внатрешната удобност. Освен тоа, може да им понуди на станарите подолги, поздрави животи и да ја зголеми продуктивноста.

Во просек, луѓето поминуваат околу 90 % од нивното време во затворени простории. Еден неодамнешен извештај на Националната академија на науките на САД повторно ја истакна важноста на квалитетот на внатрешниот воздух за јавното здравје и добросостојбата, со широки импликации во однос на енергетската ефикасност, квалитетот на надворешниот воздух, климатските промени и еколошката правда.

Во Belimo сме посветени на зголемување на здравјето и комфорот во затворените простории преку нашата целосна и иновативна палета на теренски уреди за греење, вентилација и климатизација кои позитивно влијаат врз квалитетот на внатрешниот воздух.

Културата на кредибилност во срцето на нашето создавање вредност

Културата на кредибилност е во срцето на нашиот модел за создавање вредност. Нашата култура е изградена врз доверба, интегритет, компетентност и одговорност. Ги поддржуваме личната посветеност, тимската работа, културната различност и храброста потребни да се преземаат ризици за инспирирање на клиентите. Доследното спроведување на овие вредности ѝ носи успех на Belimo, на нејзините партнери и на општеството.
 

Global Compact на ОН

 

Belimo е членка на Global Compact на ОН (UNGC) од 2013 година и е посветена на заштитата на животната средина, одговорните работни практики, човековите права и заштитата од корупција. UNGC е најголемата меѓународна иницијатива за одговорно управување на компаниите. Како доверлив партнер во светот, Belimo е активно вклучена во здруженија кои спонзорираат истражувања и формулираат кодекси и стандарди.