Elementi v vaši mapi za prenos

Mapa za prenos je prazna
elementov v mapi za prenos

!

Človeško življenje je najvišja prioriteta

Varnostni pogoni belimo za požarno zaščito in dimovodne lopute pomagajo reševati življenja in v primeru požara zaščititi lastnino.

Prebivalci industrializiranih dežel preživijo 90% svojega časa v stavbah. In kjer ljudje živijo in delajo, je zaščita življenja najvišja prioriteta. Pri tem je požarna vanrost pomemben dejavnik. Čas reagiranja je ključen pri začetnem preprečevanju širjenja ognja in dima, ter za ohranjanje evakuacijskih in reševalnih poti prostih dima kolikor dolgo je mogoče: hitrejše reagiranje v primeru požara zagotavlja manj škode tako za ljudi, kot za lastnino in okolje.

Požarna zaščita v stavbah je osnovana na treh poglavitnih principih: strukturni, tehnični in oragnizacijski požarni zaščiti. Tehnična požarna zaščita je danes pomembnejša kot kdajkoli, posebno v modernih zgradbah z neobičajno obliko, mešano uporabo ali povečano kompleksnostjo in velikostjo zgradbe. Pri Belimo smo se s to težavo začeli spopadati zgodaj, posebno z ozirom na požarno zaščito. Že leta 1978 - tri leta po ustanovitvi - je podjetje Belimo prodajalo pogone, katere je bilo mogoče montirati na požarne lopute. Medtem je Belimo postalo vodilno podjetje na svetovnem trgu za motoriziranje požarnih in dimovodnih loput z dobro utemeljeno strokovnostjo in izkušnjami.

Prednost motoriziranja

Velika prednost motoriziranih loput pred mehaničnimi požarnimi loputami, ki se zapirajo le ob visokih temperaturah, je v tem, da jih je mogoče prej zapreti - na primer sprožiti z javljalnikom dima. Ta zanesljivost hitro prepreči širitev ognja in dima v stavbi. Poleg tega motorizacija omogoča redno preverjanje delovanja požarnih loput, kar dalje poveča varnost v stavbi.
Belimo proizvodnikom nudi izvorno opremo (OEMe) požarnih in dimovodnih loput, ter širok nabor pogonov, ki so posebej razviti za njihovo uporabo. Za razvoj, nabavo materiala in končno preskušanje uporabljamo najnovejšo tehnologijo in najvišje standarde. Tako lopute, kot pogoni se morajo skladati z mednarodnimi in nacionalnimi varnostnimi standardi, kar med ostalim vključuje življenjski cikel in preskušanje proti požaru.

Razvoj nove generacije

Belimo je med leti 2015 in 2018 v Evropi razvil nov nabor pogonov za požarne lopute. Ti imajo edinstveno, patentirano funkcijo zaklepanja (Safety Position Lock™), ki ohranja lopute varno zaprte v primeru požara. Reakcija strank na to razširitev nabora izdelkov je bila pozitivna. Razvita je bila nova generacija pogonov sistema za odvajanje dima. Poleg tega, da Belimo omogočajo širjenje trga na področju požarne zaščite, bodo ti odločilno prispevali tudi k reševanju človeških življenj.

Diferenčni sistem tlaka za odvajanje dima na Belimo Headquarters v Hinwilu (Švica)

Vse širša urbanizacija vodi v zapleteno gradnjo, z višjimi in globjimi zgradbami na manjših površinah. Te vrste zgradb, tipično nebotičniki, zahtevajo nove tehnološke rešitve, ki omogočajo varno evakuacijo in ustrezajo ukrepom za boj proti požaru, kot jih zahteva požarna služba. Diferencialni sistemi tlaka za odvajanje dima zagotavljajo poti za evakuacijo in reševanje, posebno na stopniščih ali požarnih dvigalih - in postajajo vse bolj pomembni. Omogočajo izgradnjo tkim. varnostnih stopnic, s čimer odpravljajo potrebo po dodatnem stopnišču. To območje lahko torej uporabite za druge namene, ne da bi s tem ogrozili varnost, ter tako znižate stroške gradnje.
Zaradi tržnega potenciala v uporabi odvajanja dima je podjetje Belimo leta 2018 investiralo v objekt za preskuse in demonstracije na svojem sedežu. Ta diferenčni sistem tlaka za odvajanje dima je povsem edinstven v svoji izvedbi.

Posebni elementi zahtevajo posebno zaščito

Arhitekturni biro Halle 1 | v Linzu (Avstrija) | Projekt za mešano uporabo Pisarne, stanovanja, hotel, dvorana za prireditve, podzemno parkirišče | Območje 12.000 m² (129 000 ft²) | Uporabno območje 57.600 m² ( 000 ft², vključno s podz. parkiriščem) | Pisarne 1 1.900 m² (20.500 ft²) | Hotel 129 spalnic.

S svojimi varnostnimi rešitvami Belimo znatno prispeva k zanesljivi požarni zaščiti "posebne" zgradbe v Linzu.

V srcu Linza (v Avstriji) - na robu kraja, kjer so nekoč stale trdnjave mesta Linz - se sedaj nahaja moderna zgradba Promenaden Galerien, ki povezuje področja za pešce med zgodovinskimi stavbami, ter nudi prostor za trgovine, restavracije, pisarne, najemniška stanovanja, prireditveno dvorano in hotel. Stavbeni kompleks je od leta 1885 v lasti Wimmer Medien. Do leta 2003 so se v njem nahajale tiskarne za časopis Oberösterreichische Nachrichten Te so bile ukinjene leta 2008, kar je bil začetni signal za zasnovo promenade, z začetkom Aprila 2010.

Družina Cuturi, v katere lasti je Wimmer Medien, je imela velike načrte za Promenaden Galerien.Želeli so ustvariti zelo posebno mesto: "območje, ki bo izgledalo kot tržno, ne da bi izstopalo iz okolice, ki bo razveseljevalo obiskovalce,"razlaga Paolo Cuturi, upravitelj Promenaden Galerien. Tako mu je uspelo uresničiti življenjske sanje svojega očeta Rudolfa Andreasa Cuturi - sanje, ki so svojo ceremonialno otvoritev končno doživele junija 2018.

Za izgradnjo tako posebnega mesta je bila potrebna izredno profesionalna ekipa. Družina Cuturi je poklicala znane strokovnjake, da bi realizirali njihovo vizijo Promenaden Galerien v zgodnjih stadijih. Arhitekturni biro v Salzburgu Halle 1 je uspel združiti staro in novo v enoto na ravni visoke umetnine. Ustvarjena je bila na primer nova sprehajalna pot urbanega izgleda, kjer se ljudje radi zadržujejo in preživljajo nekaj časa. Mesto, ki so ga nekoč naseljevale le tiskarne, je danes polno življenja. In kjer delajo ljudje, tam mora biti varnost na prvem mestu. Zato je bila od samega začetka požarna zaščita eden bistvenih dejavnikov pri načrtvanju zgradbe. 

"Pri najemanju stanovnja ali trgovine nihče ne pomisli na požarno zaščito," razlaga vodja projekta G. Cuturi. "Toda kot vodja in lastnik stavbe moraš biti pripravljen v primeru požara."

Za varnost ljudi in lastnine

V požarni zaščiti je Avstrija ena najbolj naprednih držav na svetu. Poleg Evropskih standardov in direktiv morajo biti upoštevani standardi požarne zaščite v posameznih državah, ki lahko postavljajo še višje zahteve za tehnične sisteme. V Avstriji so motorizirane požarne lopute obvezne povsod, kjer je nameščen sistem požarnega alarma.

Upravitelji Promenaden Galerien pa so šli še korak dlje: "Pogoni požarnih loput morajo lopute zapreti vsak večer takoj, ko izklopimo sistem prezračevanja, "pravi Norbert Kaimberger, vodja projektov in pooblaščen podpisnik električne instalacije s podjetja ETECH. S tem preprečimo širjenje ognja in dima skozi sistem prezračevanja." Hkrati je redno zapiranje in odpiranje požarnih loput zavedeno kot preskus delovanja , ki odločilno prispeva k varnosti zgradbe.

Za projekt Promenaden Galerien je šest podjetij iz Linza združilo sile pod vodstvom ETECH, da so skupaj ustvarili celotno tehnično instalacijo zgradbe. Poleg dela na električni instalaciji so njihove odgovornosti vključevale še omrežje in nadzorno tehnologijo preko različnih disciplin.

Tako so uspeli zagotoviti udobno ozračje v prostorih, učinkovito delovanje tehnologije stavbe in zahtevano kakovost požarne zaščite. Zelo zgodaj pri tem projektu so posebno pozornost namenili tudi optimalni interakciji med različnimi sektorji. S požarno zaščito se ukvarjajo različne skupine strokovnjakov, odvisno od vidika. Zato je bistvenega pomena koordinacija od vsega začetka, da bi zagotovili požarno zaščito visoke kakovosti, ter predvsem odvajanje dima.

Iz istega razloga je bil integralni preskus izveden med začetnim sprejetjem sistemov, povezanih z varnostjo. Tako smo izvedli funkcije navzkrižnega sistema v skladu s konceptom požarne zaščite, ter dosegli varnostne cilje v primeru požara.

Izziv mešane uporabe

Da bi ločili nerabljene dele zgradbe v prezračevalnem sistemu in tako preprečili širjenje dima in ognja, se požarne lopute preventivno zaprejo, kadar prostorov ne uporabljamo. “Motorizirane požarne lopute lahko nadzorujemo po potrebi, ob čemer upoštevamo različne čase uporabe” pravi G. Kaimberger. “Delovne ure novinarske pisarne Oberösterreichische Nachrichten se na primer zelo razlikujejo od drugih pisarn na istem območju prezračevanja.”

Koncept požarne zaščite zgradbe navaja varnostne cilje, ki bodo zagotavljali varnost ljudi in lastnine. Ker največ nevarnosti za ljudi v primeru požara predstavlja intenzivna koncentracija dima, navadno v zgradbah, kot je Promenaden Galerien namestimo dodatne naprave za odvajanje dima, ki zagotavljajo dima proste evakuacijske in reševalne poti. Sistemi se samodejno aktivirajo takoj, ko sistem požarnega alarma zazna dim. Hkrati bo opozorilo prejela požarna služba.

Zato bomo v Promenaden Galerien namestili sisteme za nadzor dima, ki bodo v primeru požara toksične pline odvedli iz stavbe na odprto s pomočjo velikih ventilatorjev. Če to ne bi bilo zahtevano že na popisu, bi predlagali pametno krmiljenje in nadzor požarnih in dimovodnih loput", pravi G. Kaimberger. Poleg 500 motoriziranih požarnih loput imamo še šest con s sistemom za odvajanje ognja in dima -
tri v vsakem podzmnem parkirišču, ter v restavraciji in v območju za trgovine. 

"Izbrali smo centralni inteligentni sistem za krmiljenje in nadzorovanje, s katerim krmilimo in nadozrujemo 40 motoriziranih dimovodnih loput in šest ventilatorjev za odvajanje," dodaja G. Kaimberger. Sistem samodejno izvaja in beleži redno preverjanje delovanja vseh povezanih motoriziranih požarnih in dimovodnih loput. V primeru sprememb, kot je sprememba namembnosti prostorov, se lahko načrti za varnost prilagodijo po preprostem in fleksibilnem postopku. Poleg tega centralni sistem podpira vzdrževanje in servisiranje sistemov.

Dokazani izdelki, enkratne storitve

Požarna zaščita je hkrati najvišja prioriteta v tri nadstropnem podzemnem parkirišču Promenaden Galerien. Če v podzemnem parkirišču zagori vozilo, to lahko hitro povzroči temperaturo zraka do 700 °C. Zaradi tega lahko oslabi statika ojačanega betona, kar bo povzročilo škodo na celotni strukturi stavbe. Poleg tega gost, strupen dim predstavlja precejšnje življenjsko tveganje. Iz vseh teh razlogov so učinkoviti sistemi za požarno zaščito v podzemnih parkiriščih nepogrešljivi, saj morajo reagirati takoj, ko se pojavi dim.

Zagotavljanje evakuacijskih poti, ki so proste dima in ognja, je skrajnega pomena za podzemna parkirišča. Sistem pršil skupaj z učinkovitim dimovodnim sistemom zagotavlja doseganje varnostnih ciljev v Promenaden Galerien.

Za G. Kaimbergerja je posebej pomembna uporaba preskušenih komponent, kot so Belimovi pogoni sistema za odvajanje dima na dimovodnih in zračnih loputah. Sodelovanje je bilo tako očitna izbira na začetku dela: "Naš prvi projekt z Belimo je bila izgradnja naših novih prostorov ETECH. To orodje je bilo izredno uspešno za sodelovanje. V primeru vprašanj zagotovimo takojšenj odgovor, po potrebi pa tudi obiščemo gradbišče. S to storitvijo je Belimo idealen partner.

Visit Regional Website for More Information