Elementi v vaši mapi za prenos

Mapa za prenos je prazna
elementov v mapi za prenos

!

Komponente za omrežno povezovanje

Omrežno povezovanje sistemov stavbne tehnologije poveča udobje, varnost in preglednost v klimatiziranih stavbah. Zaradi te preglednosti je mogoče optimizirati delovanje in zmanjšati skupno porabo energije – tako pri novih sistemih kot pri projektih naknadnega opremljanja ali prenove. Omrežno povezovanje posameznih komponent je mogoče preprosto izvesti z bus sistemi, ki so napeljani po celotni stavbi.

Najobsežnejša ponudba bus rešitev v panogi ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije

Najboljša povezava

Neposredna povezava za pogone loput, pogone ventilov in senzorje

Če je treba enoto neposredno povezati prek omrežja višje ravni, Belimo ponuja različne pogone z integriranim vmesnikom. To omogoča neposredno povezavo s področnimi vodili, ki se običajno uporabljajo za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo brez dodatne strojne opreme, kar odpravlja dodatne vire napak. Sistemski integratorji lahko v obstoječe programsko okolje integrirajo bus pogone in senzorje Belimo.

Strukturirana sistemska integracija s vhodi MP in partnerskimi rešitvami

Vhodi Belimo in partnerske rešitve MP se uporabljajo za pretvorbo signalov pogonov, združenih v zbirko MP-Bus, in signalov senzorjev za ustrezna omrežja. To omogoča strukturirano integracijo jasno razporejenih in obvladljivih podsistemov.

Stroškovno učinkovita integracija senzorjev in stikalnih kontaktov

Na pogon lahko neposredno priključite do dva senzorja (aktivni, pasivni, stikalni kontakt). Signali se digitalizirajo v pogonu in so na voljo na busu. To zmanjšuje stroške načrtovanja, montaže, upravljanja in vzdrževanja.

Največja prilagodljivost pri uporabi

Pri hibridnem delovanju se pogon krmili z analognim signalom, hkrati pa je lahko prek busa vključen v sistem za avtomatizacijo zgradbe in krmiljen. Pogoni Belimo tako omogočajo postopno posodobitev avtomatizacije zgradb. Zaenkrat se lahko ohrani obstoječi krmilni sistem, z integracijo busa pa se v stavbi zagotovi dodatna preglednost.

Poleg tega naši pogoni ponujajo največjo stopnjo prilagodljivosti priključitve, saj je mogoče protokol busa (BACnet, Modbus ali MP-Bus) prilagoditi na kraju samem z uporabo orodij Belimo.

Praktična orodja Belimo

Orodja Belimo glede na aplikacijo in nalogo omogočajo parametrizacijo, zagon, diagnostiko in ocenjevanje na kraju samem. Pogone s komunikacijo s tehnologijo NFC (Near Field Communication) je mogoče parametrirati z aplikacijo Belimo Assistant prek pametnega telefona s podporo NFC ali s pomočjo pretvornika Bluetooth NFC.

Izdelki, specifični za stranke

Dandanes je izzive pri načrtovanju in na delovišču težko rešiti s standardnimi izdelki, zato postajajo rešitve, specifične za stranke, vse bolj pomembne. Izdelamo pogon, ki ga potrebujete – z dolžino kabla, konektorskim vtičem in parametrizacijo, ki jo določite. Na zahtevo pogon montiramo na ventil in iz delov cevi, senzorjev, priključkov in še veliko več ustvarimo vnaprej montiran sklop. 

 • Različne vrste in dolžine kablov s konektorskim vtičem ali brez njega. 
 • Označevanje izdelka z informacijami stranke (npr. kje bo pogon nameščen v stavbi). 
 • Različne možnosti montaže (prilagojene namestitvenim razmeram na kraju samem). 
 • Širok obseg električnega in mehanskega pribora.
 • Popolnoma izdelan in preizkušen sklop (npr. celovitost tesnila) s sestavnimi deli po vaši izbiri.
 • Na zahtevo s fleksibilnimi cevovodi, s posebnimi premazi ali izolacijo.
 • Za parametrizacijo poskrbimo namesto vas (npr. nastavljiv čas delovanja, histereza preklopa in parametri busa). Za naprave HVAC performance device (npr. ventil Belimo Energy Valve™) za vas pripravimo celoten zagon v skladu z vašimi specifikacijami.

Za vašo aplikacijo ponujamo »popoln brezskrben paket«.

 • Prednosti za stranke
 • Programska oprema
Prednosti za stranke

Splošni izvajalci/investitorji

Osredotočate se na donosnost stavb. To ne vključuje le stroškov naložbe, temveč tudi stroške tekočega obratovanja/servisiranja. Za vas sta pomembni trajnost in preglednost stroškov. 

 • Preglednost, pridobljena v omrežno povezanih stavbah, optimizira delovanje ter zmanjšuje skupno porabo energije in stroške – tako pri novih sistemih kot pri projektih naknadnega opremljanja ali prenove
 • Omrežno povezovanje sistemov tehnologije zgradbe poveča udobje, varnost in preglednost v klimatiziranih stavbah

Arhitekti

Vaša poudarka sta ustvarjalnost in funkcionalnost. Konceptualizirate stavbe in ste odgovorni za konstrukcijo, funkcionalno, tehnično in ekonomsko načrtovanje stavb.

 • Belimo ponuja obsežno paleto izdelkov komunikativnih pogonov za vsako aplikacijo
 • Zaradi bus sistemov so montažna dela lažja in varčnejša zaradi prihranka časa in materiala (kabli, priključne sponke, konektorji itd.)
 • Manjša požarna obremenitev in manjša potreba po prostoru v kabelskih koritih in krmilnih omaricah

Posvetovalni inženirji

Vaša ključna kompetenca je načrtovanje sistemov HVAC. Nenehno iščete nove, inovativne načine za varčevanje z energijo in izboljšanje prostorske klime. Delate po najsodobnejših metodah, za načrtovanje pa uporabljate podatke dobaviteljev/proizvajalcev.

 • Belimo ponuja obsežno paleto izdelkov komunikativnih pogonov za vsako aplikacijo in najpogostejša področna vodila (MP-Bus, BACnet, Modbus in KNX)
 • Stroškovno učinkovita integracija senzorjev in stikalnih kontaktov z digitalizacijo v pogonu
 • Pogoni Belimo s hibridnim delovanjem omogočajo postopno posodobitev avtomatizacije zgradb
 • Bus rešitve na osnovi protokola IP s podporo oblaka omogočajo načrtovanje, usmerjeno v prihodnost

Sistemski integratorji

Vaša naloga je konstrukcija sistemov upravljanja zgradb in optimalna integracija naprav v polju. Vaš cilj je zmanjšati zapletenost in zagotoviti preglednost za nenehno optimizacijo gradbene tehnologije.

 • Intuitivna orodja z najnovejšimi tehnologijami, kot so NFC in procesi v oblaku, pomagajo zmanjšati čas, potreben za zagon, odpravljanje težav, nadzor in ocenjevanje.
 • Optimizacije aplikacij je mogoče preprosto izvajati prek busa
 • Stroškovno učinkovita integracija senzorjev in stikalnih kontaktov z digitalizacijo v pogonu
 • Pogoni s hibridnim delovanjem omogočajo postopno posodobitev avtomatizacije zgradb
 • Standardizirani in dokumentirani vmesniki omogočajo hiter zagon
 • Spremljanje delovanja in podrobne povratne informacije o stanju

Monterji/inženirji v obratih

Ukvarjate se z montažo stavbne tehnike HVAC. Za opravljanje dela na delovišču potrebujete prave izdelke ob pravem času. Enostavna montaža in strokovna podpora vam omogočata, da se držite natrpanega urnika.

 • Z uporabo bus komunikacije se močno zmanjšajo stroški kabelskih napeljav
 • Preprečevanje napak pri kabelskih napeljavah z enotno barvno označenimi priključnimi kabli

Lastniki stavb

Izboljšanje udobja in porabe energije ter preproste širitve in nadgradnje stavb so za vas nenehen izziv. Glavni poudarek je optimizacija vašega sistema HVAC z najmanjšim možnim naporom in nizkimi stroški.

 • Omrežno povezovanje sistemov tehnologije zgradbe poveča udobje, varnost in preglednost v klimatiziranih stavbah
 • Preglednost, pridobljena v omrežno povezanih stavbah, optimizira delovanje ter zmanjšuje skupno porabo energije in stroške – tako pri novih sistemih kot pri projektih naknadnega opremljanja ali prenove

Upravljavci objektov/vzdrževanje stavb

Upravljanje, nadzor in delovanje stavb ter njihove tehnične opreme so del vaših vsakodnevnih nalog. Iščete rešitve za zagotavljanje udobja v prostoru in optimizacijo upravljanja sistema. Cenite preproste in pregledne sisteme ter po potrebi hitro dobavo rezervnih delov in podporo, ki je vedno na voljo.

 • Omrežno povezovanje sistemov tehnologije zgradbe poveča udobje, varnost in preglednost v klimatiziranih stavbah
 • Preglednost, pridobljena v omrežno povezanih stavbah, optimizira upravljanje
 • Spremljanje delovanja in podrobne povratne informacije o stanju omogočajo hitre odzive na izjemne razmere
 • Pogoni s hibridnim delovanjem omogočajo postopno posodobitev avtomatizacije zgradb
Programska oprema

Aplikacija Belimo Assistant

Aplikacija Belimo Assistant za upravljanje naprav z vgrajenim vmesnikom NFC na kraju samem

Popolna preglednost v vsakem trenutku, kar zadeva vaše rešitve pogona Belimo HVAC in upravljanje vašega sistema. Z aplikacijo Belimo Assistant vaš pametni telefon ali tablični računalnik omogoča brezžično upravljanje spremenljive zračne prostornine, senzorjev ter pogonov loput in ventilov na kraju samem.

Funkcije 
Podatki za identifikacijo na zaslonu: vrsta enote, položaj, oznaka, serijska številka, naslov MP
• Podatki o delovanju in nastavitveni parametri: specifično za enoto
• Pošiljanje podatkov o delovanju in nastavitvah neposredno iz sistema, po e-pošti, WhatsApp, SMS
• Stran za diagnostiko: podatki o stanju, specifični za napravo
• Shranjevanje podatkov o delovanju in nastavitvah v opombah
• Prenos podatkov pri pogonu, odklopljenem od energije, ali med delovanjem
• Samodejna prilagoditev jezika (DE/EN/FR/IT)

Aplikacija Belimo RetroFIT

Z aplikacijo Belimo RetroFIT lahko svoje zastarele ali okvarjene pogone in senzorje različnih dobaviteljev nadomestite z enotami Belimo v panogi HVAC (ogrevanje, prezračevanje in klimatizacija).

Ne glede na to, ali gre za prezračevanje ali aplikacije vode, med paleto izdelkov Belimo zlahka najdete ustrezen nadomestni pogon (pogon sedežnega ventila, rotacijski pogon, pogon, pogon za prezračevanje) za posodobitev svoje inštalacije z najboljšo kakovostjo in najvišjo zmogljivostjo.

V aplikacijo je zdaj vključena tudi celotna paleta senzorjev Belimo.

Belimo MP-Bus

Belimo PC-Tool (MFT-P)
Prilagoditvena in diagnostična programska oprema za pogone MF/MP/MOD/LON/KNX, vključno s požarno zaščito.
Za sisteme Windows.


Kalkulator dolžine kabla MP-Bus
Kalkulator za ožičenje MP izračuna zahtevano porabo električne energije za postavitev transformatorja in največjo dolžino kabla za 1 MP-odcep.


Orodje VRP-M
Prilagoditvena in diagnostična programska oprema za zagon, nastavljanje in nadzor aplikacij za prostornino in tlak zraka na podlagi sistemske rešitve VAV-Universal VRP-M V3.

Servisno orodje ZTH EU

Servisno orodje ZTH EU poenostavi diagnosticiranje, preverjanje delovanja in nastavljanje naprav HVAC performance. Pri neposredni povezavi s pogonom z možnostjo parametriranja ali s komunikativnim pogonom Belimo je mogoče trenutne vrednosti odčitati na kraju samem in jih takoj ponastaviti.

Če uporabljate ZTH EU kot vmesnik za PC-Tool (MFT-P), se ob namestitvi programske opreme PC-Tool namesti ustrezen gonilnik USB. Gonilnik lahko prenesete tudi tukaj in ga namestite ločeno.

Vtičnik BIM za Autodesk Revit

Tridimenzionalni podatkovni modeli s tehničnimi informacijami iz programa Autodesk Revit prek vtičnika BIM

Ta vtičnik omogoča izbiro pogonov, ventilov in senzorjev Belimo iz ene podatkovne zbirke in njihovo dodajanje v projekt informacijskega modeliranja zgradb skupaj z njihovimi tehničnimi podatki z metodo povleci in spusti. Vsi uporabniki BIM imajo tako dostop do vseh podatkov v strukturirani in razvrščeni obliki v formatu Revit MEP.