Stavke u vašoj mapi za preuzimanje

Mapa za preuzimanje je prazna
Stavka/stavke u mapi za preuzimanje

!

Komponente za umrežavanje

Umrežavanje sistema tehnologije zgrada povećava komfor, bezbednost i transparentnost u klimatizovanim zgradama. Zahvaljujući ovoj transparentnosti optimizuje se rad i smanjuje ukupna potrošnja energije i troškovi, kako u novim sistemima, tako i u projektima rekonstrukcije ili renoviranja. Umrežavanje pojedinačnih komponenti može se lako implementirati uz pomoć bus sistema širom cele zgrade.

Najsveobuhvatniji opseg bus rešenja u industriji grejanja, ventilacije i klimatizacije

Najbolje povezivanje

Direktno povezivanje pokretača dempera, pokretača ventila i senzora

U slučaju da uređaj treba povezati direktno preko mreže višeg nivoa, Belimo nudi razne pokretače sa integrisanim interfejsom. Ovo omogućava direktno povezivanje sa industrijskim sabirnicama koje se obično koriste za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju bez dodatne opreme, što eliminiše dodatne izvore grešaka. Integratori sistema mogu da integrišu Belimo bus pokretače i senzore u postojeće softversko okruženje.

Strukturisana sistemska integracija sa MP gejtvejima i partnerskim rešenjima

Belimo gejtveji i MP partnerska rešenja koriste se za pretvaranje signala pokretača koji su grupisani na MP-Busu i senzora za relevantne mreže. Ovo omogućava strukturisanu integraciju jasno raspoređenih i upravljivih podsistema.

Isplativa integracija senzora i preklopnih kontakata

Na pokretač se mogu povezati do dva senzora (aktivni, pasivni, preklopni kontakt). Signali se digitalizuju u pokretaču i stavljaju na raspolaganje na busu. Time se troškovi planiranja, montaže, rada i održavanja svode na najmanju meru.

Maksimalna fleksibilnost u primeni

U slučaju hibridne operacije, pokretač se kontroliše preko analognog signala a u isto vreme se može integrisati i pratiti preko busa u sistemu automatizacije zgrade. Belimo pokretači tako olakšavaju postepenu modernizaciju automatizacije zgrada. Za sada se postojeći sistem za upravljanje može zadržati i stvoriti dodatna transparentnost u zgradi integracijom busa.

Pored toga, naši pokretači nude najviši nivo fleksibilnosti povezivanja zato što se bus protokol (BACnet, Modbus ili MP-Bus) može prilagoditi na objektu korišćenjem Belimo alatki.

Praktične alatke iz Belima

U zavisnosti od primene i zadatka, Belimo alatke olakšavaju parametriranje, puštanje u rad, dijagnostiku i procenu na objektu. Pokretači sa funkcijom tehnologije bliske komunikacije (NFC) se mogu parametrirati korišćenjem aplikacije Belimo Assistant App preko pametnog telefona sa tehnologijom bliske komunikacije ili uz pomoću Bluetooth konvertora tehnologije bliske komunikacije.

Proizvodi posebno prilagođeni potrebama klijenata

Ovih dana je teško odgovoriti na izazove u pogledu planiranja kao i na gradilištu primenom standardnih proizvoda, zbog toga su rešenja posebno prilagođena potrebama klijenata sve značajnija. Konstruisaćemo pokretač koji je vama potreban - sa dužinom kabla, priključnim konektorom i parametrizacijom koje vi zatražite. Ako je to potrebno, montiraćemo pokretač na ventil i tako konstruisati unapred montiran sklop koji se sastoji od delova cevi, senzora, priključaka i brojnih drugih delova. 

 • Različiti tipovi i dužine kablova sa priključnim konektorom ili bez njega. 
 • Obeležavanje proizvoda sa informacijama korisnika (npr. gde će se pokretač instalirati u zgradi). 
 • Različite mogućnosti montaže (prilagođeno vašoj situaciji montaže na licu mesta). 
 • Širok asortiman električnih i mehaničkih dodataka.
 • Potpuno prefabrikovana i testirana montaža (npr. integritet zaptivke) sa komponentama po vašem izboru.
 • Na zahtev, sa fleksibilnim cevovodima, sa specijalnim premazima ili izolacijom.
 • Mi se brinemo o parametrizaciji za vas (npr. podesivo vreme rada, histerezis i bus parametri). Za uređaje za sisteme za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju (npr. Belimo Energy Valve™), pripremamo kompletno puštanje u rad u skladu sa vašim specifikacijama.

Nudimo "kompletan bezbrižan paket" za vašu primenu.

 • Prednosti za klijenta
 • Softver
Prednosti za klijenta

Glavni izvođači/investitori

Vaš fokus je na profitabilnosti zgrada. Ovo ne uključuje samo investicione troškove, već i troškove tokom tekućeg rada/servisiranja. Održivost i transparentnost troškova su vam važni. 

 • Transparentnost dobijena u umreženim zgradama optimizuje rad i smanjuje ukupnu potrošnju energije i troškove, kako u novim sistemima, tako i u projektima rekonstrukcije ili renoviranja
 • Umrežavanje sistema tehnologije zgrade povećava komfor, bezbednost i transparentnost u klimatizovanim zgradama

Arhitekte

Vaš fokus je na kreativnosti i funkcionalnosti. Vi konceptualizujete zgrade i odgovorni ste za projektovanje, funkcionalno, tehničko i ekonomsko planiranje zgrada.

 • Belimo nudi sveobuhvatan proizvodni program pokretača sa komunikacijom za svaku primenu
 • Zahvaljujući bus sistemima, radovi na montaži su lakši i ekonomičniji zbog uštede vremena i materijala (kablovi, priključne kleme, konektori itd.)
 • Manje požarno opterećenje i manji potreban prostor u nosačima kablova i elektro ormanima

Inženjeri konsultanti

Planiranje HVAC sistema je vaša osnovna kompetencija. Stalno ste u potrazi za novim, inovativnim načinima za uštedu energije i poboljšanje klime u prostoriji. Radite najsavremenijim metodama i koristite podatke dobavljača/proizvođača za svoje planiranje.

 • Belimo nudi sveobuhvatan proizvodni program pokretača sa komunikacijom za svaku primenu i najčešće industrijske sabirnice (MP-Bus, BACnet, Modbus i KNX)
 • Isplativa integracija senzora i preklopnih kontakata zahvaljujući digitalizaciji u pokretaču
 • Belimo pokretači sa hibridnom operacijom olakšavaju postepenu modernizaciju automatizacije zgrade
 • Bus rešenja zasnovana na IP-u sa podrškom u oblaku omogućavaju planiranje usmereno na budućnost

Integratori sistema

Vaš zadatak je da projektujete sisteme upravljanja zgradom i optimalno integrišete terenske uređaje. Vaš cilj je da smanjite složenost i obezbedite transparentnost za kontinuiranu optimizaciju tehnologije u zgradama.

 • Zahvaljujući najnovijim tehnologijama, kao što su tehnologija bliske komunikacije i procesi u oblaku, intuitivne alatke pomažu da se minimizuje vreme potrebno za puštanje u rad, otklanjanje kvarova, nadzor i procenu.
 • Optimizacije primena se mogu lako izvesti uz pomoć busa
 • Isplativa integracija senzora i preklopnih kontakata zahvaljujući digitalizaciji u pokretaču
 • Pokretači sa hibridnom operaciju olakšavaju postepenu modernizaciju automatizacije zgrade
 • Standardizovani dokumentovani interfejsi omogućavaju brzo puštanje u rad
 • Operativni nadzor i detaljna povratna informacija o statusu

Montažeri/inženjeri postrojenja

Montaža HVAC građevinske tehnologije je vaš posao. Da biste obavili svoj posao, potrebni su vam pravi proizvodi u pravo vreme na licu mesta. Jednostavna montaža i stručna korisnička podrška omogućavaju vam da ispunite svoj gust raspored.

 • U velikoj meri smanjeni troškovi kabliranja kroz korišćenja bus komunikacije
 • Sprečavanje grešaka u kabliranju zahvaljujući uniformnom kodiranju priključnih kablova bojama

Vlasnici zgrada

Poboljšanja udobnosti i potrošnje energije, kao i jednostavna proširenja i nadogradnje zgrada su stalni izazov za vas. Optimizacija vašeg HVAC sistema uz najmanji mogući napor i niske troškove je u glavnom fokusu.

 • Umrežavanje sistema tehnologije zgrade povećava komfor, bezbednost i transparentnost u klimatizovanim zgradama
 • Transparentnost dobijena u umreženim zgradama optimizuje rad i smanjuje ukupnu potrošnju energije i troškove, kako u novim sistemima, tako i u projektima rekonstrukcije ili renoviranja

Menadžeri objekata/Održavanje zgrada

Menadžment, kontrola i upravljanje zgradama i njihovom tehničkom opremljenošću je deo vaših svakodnevnih zadataka. Tražite rešenja kako biste obezbedili udobnost u prostorijama i optimizovali rad sistema. Cenite jednostavne i transparentne sisteme i ukoliko je potrebno, brzu isporuku rezervnih delova i podršku koja je dostupna u svakom trenutku.

 • Umrežavanje sistema tehnologije zgrade povećava komfor, bezbednost i transparentnost u klimatizovanim zgradama
 • Transparentnost dobijena u umreženim zgradama optimizuje rad
 • Operativni nadzor i detaljna povratna informacija o statusu omogućavaju brze reakcije u vanrednim uslovima
 • Pokretači sa hibridnom operaciju olakšavaju postepenu modernizaciju automatizacije zgrade
Softver

Aplikacija Belimo Assistant

Aplikacija Belimo Assistant za upravljanje uređajem na licu mesta sa ugrađenim NFC interfejsom

Potpuna transparentnost u svakom trenutku kada su u pitanju Vaša Belimo rešenja HVAC aktuatora i rad Vašeg sistema. Zahvaljujući aplikaciji Belimo Assistant vaš pametni telefon ili tablet omogućavaju bežično rukovanje na licu mesta za VAV promenljive zapremine vazduha, senzore, pokretače klapni i ventila.

Karakteristike 
Prikaz identifikacionih podataka: tip uređaja, položaj, oznaka, serijski broj, MP adresa
• Podaci o radu i parametri podešavanja: specifični za svaki uređaj
• Slanje podataka o radu i podešavanju direktno iz sistema, putem e-pošte, WhatsApp-a, SMS-a 
• Stranica za dijagnostiku: informacije o specifičnom stanju uređaja
• Skladištenje podataka o radu i podešavanjima u napomenama
• NFC prenos podataka sa isključenim pokretačem ili tokom rada
• Automatsko prilagođavanje jezika (DE / EN / FR / IT)

Aplikacija Belimo RetroFIT

Pomoću aplikacije Belimo RetroFIT možete da zamenite određene zastarele ili neispravne pokretače i senzore različitih dobavljača uređajima kompanije Belimo za HVAC sisteme (grejanje, ventilacija i klimatizacija).

Bilo da se radi o ventilaciji ili primeni u vodi, lako možete pronaći odgovarajući zamenski pokretač (pokretač sa loptastim ventilom, rotacioni pokretač, pokretač, ventilacioni pokretač) od kompanije Belimo kako biste modernizovali svoju instalaciju sa najboljim kvalitetom i najvišim performansama.

Kompletan asortiman Belimo senzora sada je takođe integrisan u aplikaciju.

Belimo MP-Bus uređaj

Belimo PC-alat (MFT-P)
Softver za podešavanje i dijagnostiku za MF/MP/MOD/LON/KNX pokretače uklj. zaštita od požara.
Za Windows sisteme.


Kalkulator dužine MP-Bus kabla
Kalkulator dužine MP ožičenja izračunava potrebnu potrošnju energije za raspored transformatora, kao i maksimalnu dužinu kabla 1 MP grane.


VRP-M alatka
Softver za podešavanje i dijagnostiku koji se koristi za puštanje u rad, postavljanje i nadzor primena sa zapreminom i pritiskom vazduha, zasnovanih na VAV-Universal VRP-M V3 sistemskom rešenju.

Servisni alat ZTH EU

ZTH EU servisni alat pojednostavljuje dijagnostiku, operativnu proveru i podešavanje uređaja za HVAC performanse. Povezani direktno na parametarski ili komunikativni pokretač iz Belimo, trenutne vrednosti se mogu očitati na licu mesta i odmah resetovati.

Kada koristite ZTH EU kao interfejs za PC-alat (MFT-P), odgovarajući USB drajver se instalira kada je instaliran softver PC-alat. Upravljački program se takođe može preuzeti ovde i zasebno instalirati.

BIM dodatak za Autodesk Revit

3D modeli podataka sa tehničkim informacijama iz Autodesk Revit preko BIM dodatka

Ovaj dodatak vam omogućava da izaberete Belimo pokretače, ventile i senzore iz jedne baze podataka, a zatim ih dodate u projekat informacionog modeliranja zgrade sa njihovim tehničkim podacima pomoću prevlačenja i ispuštanja. Svi BIM korisnici tako imaju pristup svim podacima u strukturiranoj i klasifikovanoj formi u Revit MEP formatu.