Stavke u vašoj mapi za preuzimanje

Mapa za preuzimanje je prazna
Stavka/stavke u mapi za preuzimanje

!

Održiva rešenja za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju
za bolji kvalitet unutrašnjeg vazduha

Izjava o misiji

Kompanija Belimo je posvećena održivosti i čini je delom svoje politike.

Kompanija Belimo direktno doprinosi Ciljevima održivog razvoja (COR). Uvrštavanjem UN Global Compact principa u strategije, politike i procedure, Belimo ne samo što podržava svoju osnovnu odgovornost prema ljudima i planeti, već takođe postavlja i nova merila za dugoročan uspeh naše industrije.

Ovi principi u oblasti ljudskih prava, standarda rada, zaštite životne sredine i borbe protiv korupcije su u skladu sa vrednostima i kodeksom ponašanja kompanije Belimo. 

  • Kompanija Belimo se obavezuje da će poštovati ili nadmašiti važeće zakone i odredbe za zaštitu životne sredine na svim nivoima. 
  • Brinemo se da se našim resursima upravlja ekonomično i zahtevamo da naši zaposleni i dobavljači učine isto. Izbegavamo da koristimo materijale koji predstavljaju nepotrebnu opasnost po životnu sredinu i koji se teško odlažu.
  • Svesni smo potrošnje energije tokom proizvodnje i rada naših proizvoda i razvijamo inovativne proizvode koji efikasno koriste naše resurse.
  • Merimo kritične aspekte našeg uticaja na životnu sredinu i kontinuirano unapređujemo naše procese da bismo smanjili uticaj na životnu sredinu. 
  • Nastojimo da naše kupce snabdevamo proizvodima koji će poboljšati energetsku efikasnost u njihovim primenama.
Molimo vas da prihvatite postavke kolačića kako biste pogledali ovaj video.

Kompanija Belimo ima čast da bude član Svetske alijansa za efikasna rešenja koju vodi Solar Impulse Foundation.

Solar Impulse Foundation ima za cilj da prikupi portfolio od 1000 inovativnih rešenja koja ispunjavaju visoke standarde i održivosti i profitabilnosti. Ponosni smo na to što je Belimo Energy Valve™ odabran za jedno od tih 1000 rešenja i što je dobio oznaku Solar Impulse Efficient Solution.

Molimo vas da prihvatite postavke kolačića kako biste pogledali ovaj video.

Određivanje našeg uticaja

Kompanija Belimo povezuje održivost ne samo sa ciljem svođenja CO2 učinaka sopstvenih poslovnih procesa na najmanju meru, već i sa povećanjem pozitivnih učinaka korišćenja Belimo proizvoda na terenu.

Proizvodi kompanije Belimo olakšavaju aplikativna rešenja za stvaranje merljivih prednosti održivosti radi uštede energije u sistemima za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju zgrada. Da bi se postigao odličan komfor u zgradama i prostorijama, ovi sistemi troše energiju. Sistem za upravljanje grejanjem, ventilacijom i klimatizacijom, u koji su integrisani Belimo terenski uređaji, dizajniran je da precizno kontroliše parametre komfora (temperaturu, vlažnost, nivo CO2), ali i da upravlja procesima grejanja, ventilacije i klimatizacije na energetski najefikasniji mogući način. Kompanija Belimo postavlja standard kada su u pitanju energetski efikasne komponente upravljanja, na primer sa svojim pokretačima male potrošnje energije, loptastim ventilima koji se hermetično zatvaraju i ne cure ili Belimo Energy Valves™ za optimizaciju protoka toplotne energije u zgradama. 

Naši ciljevi održivosti

Sa 5,5 miliona novih pokretača na vazdušnoj strani i 2,3 miliona ventila i pokretača isporučenih 2021. godine, ovi uređaji će pomoći da se spreči stvaranje 8,2 miliona tona CO2 tokom njihovog budućeg životnog ciklusa.

U skladu sa našom misijom „stvaranja zdravijeg komfora u zatvorenom prostoru sa manje energije“, uveli smo ciljeve održivosti 2021. godine. Naš sveobuhvatni cilj je da udvostručimo ukupne uštede CO2 od naših prodatih terenskih uređaja sa trenutnih 8,2 miliona tona CO2 na 16,4 miliona tona CO2 u 2030. godini.

Kao dodatni korak ka našem modelu uticaja, dodatno nastojimo da povećamo zdravi komfor u zatvorenom prostoru u zgradama naših kupaca širom sveta povećanjem prodaje terenskih uređaja sa pozitivnim uticajem na kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru (zajedno sa „7 principa zdravog vazduha u zatvorenom prostoru).

Modeliranje u šest koraka

Da bi kvantitativno odredio pozitivan uticaj na energiju, kompanija Belimo je uspostavila model koji procenjuje uticaj svojih terenskih uređaja tokom njihovog životnog ciklusa u tipičnom sistemu za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju. Kao opšti sistem za modeliranje uticaja na energiju izabran je standardni sistem za tretman vazduha i ventilaciju i uključuje jednu klima komoru (AHU) i 25 izlaza za vazduh sa upravljanjem promenjivom zapreminom vazduha (VAV). Pretpostavljene su vrednosti za tipična globalna toplotna opterećenja za grejanje i hlađenje i električnu energija za ventilaciju. Model zatim izračunava doprinos uštedi energije za dva tipa tipičnih terenskih uređaja kompanije Belimo, koji se u velikim količinama prodaju za takve primene. Za primenu na vazdušnoj strani izabran je VAV regulator LMV-D3-MP. Za primenu na strani vode izabran je ventil R2025-16-S2 u kombinaciji sa pokretačem ventila LR24A-SR, što je kombinacija koja se često koristi u klima komorama. 

Model uticaja na energiju strukturisan je u šest koraka terenskog uređaja sa pretpostavljenim životnim ciklusom od 15 godina, dok je stvarni životni vek Belimo terenskih uređaja često 20 godina i više.

Jedan od najvećih sistema za proizvodnju solarne energije u Konektikatu, SAD

Sistem za proizvodnju solarne energije od 876 kW u sedištu Belimo Americas sastoji se od 2192 solarna modula velike snage i proizvodiće približno 1 megavat sat električne energije godišnje. Nadoknađivanjem dela energetskih potreba kompanije Belimo solarnom energijom, biće izbegnuto 857 tona emisije gasova staklene bašte, što je ekvivalentno snabdevanju energijom približno 100 domova u Konektikatu godišnje.

Pogledajte video u kome je Džejms Furlong, predsednik Belimo Americas, najavio završetak ovog sistema za proizvodnju solarne energije.

Molimo vas da prihvatite postavke kolačića kako biste pogledali ovaj video.

Naši okviri održivosti

U vezi sa našim nefinansijskim učinkom objavljujemo informacije na osnovu međunarodnog okvira za izveštavanje Globalne inicijative za izveštavanje (GRI). GRI je nevladina organizacija koja obezbeđuje sistematičan i sveobuhvatan okvir koji je postao globalni standard za izveštavanje. U našoj posvećenosti transparentnoj komunikaciji sa našim zainteresovanim stranama, takođe blisko sarađujemo sa agencijama EcoVadis i MSCI koje nas ocenjuju prema kriterijumima za životnu sredinu, društvo i upravljanje (ESG).

Swisscleantech je poslovno udruženje. Imamo oko 500 članova iz svih sektora. Naši članovi su posvećeni klimi i zato su potpisali našu povelju. Zajedno pokrećemo politiku i društvo i brinemo se da Švajcarska postane CO2 neutralna najkasnije do 2050. godine. Ovako funkcioniše biznis koji je pogodan za klimu.

Zajednica i društvo

Naše vrednosti i kodeks ponašanja odražavaju i društvenu odgovornost ne samo u samoj kompaniji već i u poslovnom okruženju. Belimo filijale pružaju podršku različitim lokalnim neprofitnim organizacijama, kao i sportskim i kulturnim događajima.

Zaposleni su najvrednija imovina kompanije. Njihovo zdravlje, bezbednost i zadovoljstvo imaju visoki prioritet. Interni program obuke omogućava da znanje i veštine uvek budu u skladu sa odgovornostima.

Kanal integriteta

Kompanija Belimo je odlučna da svoje poslovanje obavlja u skladu sa visokim etičkim standardima i važećim zakonom. Svi se podstiču da prijave kršenje slobodne konkurencije, izvoznih/uvoznih propisa, zaštite životne sredine i bezbednosti na radu ili slučajeve korupcije, prevare i pronevera. Ne tolerišemo aktivnosti koje krše zakon ili naš kodeks ponašanja. 

Kodeks ponašanja

Izjava o misiji kompanije prenosi ključne vodeće principe i osnovne vrednosti kompanije. Budući da svaki zaposleni pomaže u oblikovanju korporativne kulture kompanije Belimo, neophodno je da svaki od njih razume i prihvati svoju ličnu odgovornost.

Kompanija Belimo je odlučna da svoje poslovanje vodi u skladu sa visokim etičkim standardima i važećim zakonom. Zaposleni treba da se ponašaju u skladu sa tim. Ovaj stav nije samo od vitalnog značaja za očuvanje dobre reputacije kompanije Belimo i sprečavanje mogućih sankcija prema građanskom ili krivičnom zakonu, već odražava i vrednosti kompanije Belimo.

Zgrada za proizvodnju, logistiku i administraciju u Danberiju (CT, SAD) izgrađena je u skladu sa LEED zlatnim standardima za održivu gradnju. Lokacije kompanije Belimo u Hinvilu i Danberiju primenjuju međunarodni standard koji se odnosi na upravljanje životnom sredinom ISO 14001. 

Kompanija Belimo se pridržava RoHS direktive o životnoj sredini koja zabranjuje upotrebu supstanci koje su štetne po životnu sredinu. Dobavljači se takođe obavezuju da u delovima koje isporučuju neće koristiti nijednu od zabranjenih supstanci.