Stavke u vašoj mapi za preuzimanje

Mapa za preuzimanje je prazna
Stavka/stavke u mapi za preuzimanje

!

Tehnologija koja čuva živote

Belimo sigurnosni pokretači za protivpožarne klapne se automatski pomeraju u bezbednosni položaj u slučaju požara i drže klapne zatvorene tokom požara. Oni nude najbolju zaštitu od širenja vatre i dima kroz kanale.

Više performansi, više vrednosti – više bezbednosti.

Motorne protivpožarne klapne

U slučaju požara, motorizovane protivpožarne klapne se pomeraju u bezbednosni položaj (zatvorene) korišćenjem energije opruge pokretača protivpožarne klapne ako:

 • Radna temperatura je prekoračena u kanalu ili okolini,
 • Detektor dima je aktiviran,
 • Nestane napon napajanja,
 • Sistem ventilacije je isključen,
 • Sistem za dojavu požara reaguje.

Funkcija Safety Position Lock™ drži motorizovane protivpožarne klapne u bezbednosnom položaju u slučaju požara.

Proizvodni program

8 razloga da koristite Belimo pokretaće za klapne

1. Pravi pokretač za svaku HVAC primenu

2. Energetski efikasna motorizacija

3. Beskompromisna bezbednost

4. Pravi proizvod u pravo vreme

5. Jednostavna, univerzalna montaža

6. Spremni za budućnost

7. Brzo i jednostavno naknadno opremanje
 (kontaktirajte proizvođača klapni)

8. Švajcarski kvalitet iz Belima od 1975. godine

Proizvodi posebno prilagođeni potrebama klijenata

Ovih dana je teško odgovoriti na izazove u pogledu planiranja kao i na gradilištu primenom standardnih proizvoda, zbog toga su rešenja posebno prilagođena potrebama klijenata sve značajnija. Konstruisaćemo pokretač koji je vama potreban - sa dužinom kabla, priključnim konektorom i parametrizacijom koje vi zatražite. 

 • Različiti tipovi i dužine kablova sa priključnim konektorom ili bez njega. 
 • Obeležavanje proizvoda sa informacijama korisnika (npr. gde će se pokretač instalirati u zgradi). 
 • Različite mogućnosti montaže (prilagođeno vašoj situaciji montaže na licu mesta). 
 • Širok asortiman električnih i mehaničkih dodataka. 
 • Mi se brinemo o parametrizaciji za vas (npr. podesivo vreme rada, histerezis i bus parametri).
 • Funkcionalno ispitivanje, jer Belimo označava provereni kvalitet.

Nudimo "kompletan bezbrižan paket" za vašu primenu.

 • Prednosti za klijenta
 • Softver/Dodaci
Prednosti za klijenta

Inženjeri konsultanti

Planiranje HVAC sistema je vaša osnovna kompetencija. Stalno ste u potrazi za novim, inovativnim načinima za uštedu energije i poboljšanje klime u prostoriji. Radite najsavremenijim metodama i koristite podatke dobavljača/proizvođača za svoje planiranje. Kada ste klijent kompanije Belimo, imate na raspolaganju brojne prednosti:

 • Potpuna rešenja na jednom mestu
 • Različite opcije integracije u sisteme višeg nivoa
 • Kompletna i lako dostupna dokumentacija
 • Organizacija orijentisana na usluge i prilagođena klijentima sa individualnim konsultacijama o proizvodima i aplikacijama
 • Sa CE sertifikovanim protivpožarnim klapnama, pokretači čine jedinicu koja ispunjava specifične zahteve evropskih standarda
 • Funkcija Safety Position Lock™ pouzdano drži protivpožarnu klapnu u bezbednosnom položaju u slučaju požara
 • Visoka energetska efikasnost, čime se smanjuju operativni troškovi
 • Ekonomična motorizacija protivpožarnih klapni kroz stepenovani asortiman proizvoda

Integratori sistema

Vaš zadatak je da projektujete sisteme upravljanja zgradom i optimalno integrišete terenske uređaje. Vaš cilj je da smanjite složenost i obezbedite transparentnost za kontinuiranu optimizaciju tehnologije u zgradama. Kada ste klijent kompanije Belimo, imate na raspolaganju brojne prednosti:

 • Različite opcije integracije i kompatibilnost sistema
 • Brzo i jednostavno puštanje u rad
 • Nizak rizik od grešaka tokom integracije
 • Kompletna i lako dostupna dokumentacija
 • Organizacija prilagođena korisnicima i usluga orijentisana na vašu stranu sa kompetentnom podrškom u pronalaženju rešenja

Montažeri/inženjeri postrojenja

Montaža HVAC građevinske tehnologije je vaš posao. Da biste obavili svoj posao, potrebni su vam pravi proizvodi u pravo vreme na licu mesta. Jednostavna montaža i stručna podrška vam omogućavaju da ispunite svoj gust raspored. Kao Belimo korisnik, imate brojne prednosti:

 • Kratki rokovi isporuke
 • Brza i laka montaža
 • Mogućnost operativne provere na licu mesta
 • Visok nivo robusnosti
 • Sveobuhvatna podrška tokom celog radnog veka proizvoda
 • 5 godina garancije
 • Kompletna i lako dostupna dokumentacija
 • Različite opcije integracije i kompatibilnost sistema

Vlasnici zgrada

Poboljšanja udobnosti i potrošnje energije, kao i jednostavna proširenja i nadogradnje zgrada su stalni izazov za vas. Optimizacija vašeg HVAC sistema uz najmanji mogući napor i niske troškove je glavni fokus. Kao Belimo korisnik, imaćete koristi od brojnih prednosti:

 • Najviši nivo bezbednosti za ljude i materijalnu imovinu zasnovan na najsavremenijim tehnologijama
 • Minimalni troškovi rada i održavanja zbog proizvoda kojima nije potrebno održavanje
 • Jednostavna redovna operativna provera
 • Pouzdanost i sigurnost ulaganja
 • Visoka energetska efikasnost
 • Dugovečnost i održivost
 • Inovativne tehnologije orijentisane ka budućnosti

Menadžeri objekata/Održavanje zgrada

Menadžment, kontrola i upravljanje zgradama i njihovom tehničkom opremljenošću je deo vaših svakodnevnih zadataka. Tražite rešenja kako biste obezbedili udobnost u prostorijama i optimizovali rad sistema. Cenite jednostavne i transparentne sisteme i ukoliko je potrebno, brzu isporuku rezervnih delova i podršku koja je dostupna u svakom trenutku. Kao Belimo korisnik, imate brojne prednosti:

 • Minimalni troškovi rada i održavanja zbog proizvoda kojima nije potrebno održavanje
 • Najviši nivo energetske efikasnosti
 • Visok nivo robusnosti i dugovečnosti
 • Jednostavna redovna operativna provera
 • Uniformni rad
 • Visoka dostupnost i kompatibilnost unazad
 • Najsavremenija tehnologija
 • Najviši nivo bezbednosti za ljude i materijalnu imovinu

OEM

Koristite komponente probranih proizvođača za svoje proizvode. Uvek tražite najisplativije rešenje. Visok kvalitet i jedinstvene funkcije posebno prilagođene primeni dodaju vrednost i omogućavaju vam da se izdvojite u odnosu na konkurente. Odlična tehnička podrška i jednostavna poslovna transakcija su za vas očigledne. Kada ste klijent kompanije Belimo, imate na raspolaganju brojne prednosti:

 • Najviši nivo bezbednosti za ljude i materijalnu imovinu
 • Stepenovani asortiman proizvoda za optimalnu i ekonomičnu motorizaciju protivpožarnih klapni svih tipova, dimenzija i klasifikacija
 • Besprekorna logistika, maksimalna dostupnost i pouzdanost isporuke
 • Najviša garancija kvaliteta uz kontinuiranu mogućnost praćenja
 • Specifična rešenja po potrebi klijenta
 • Organizacija orijentisana na usluge i prilagođena klijentima sa individualnim konsultacijama o proizvodima i aplikacijama
 • Brza, laka i bezbedna montaža
 • Dugovečnost i pouzdanost
 • Različite opcije integracije i kompatibilnost sistema
 • Inovativne tehnologije pomažu u ispunjavanju specifičnih zahteva relevantnih evropskih standarda
 • Praktična operativna provera (na licu mesta i daljinski)
 • Uniformni operativni koncept
 • Kompletna i lako dostupna dokumentacija
 • Najsavremenija tehnologija
Softver/Dodaci

Aplikacija Belimo Assistant

Aplikacija Belimo Assistant za upravljanje uređajem na licu mesta sa ugrađenim NFC interfejsom

Potpuna transparentnost u svakom trenutku kada su u pitanju Vaša Belimo rešenja HVAC aktuatora i rad Vašeg sistema. Zahvaljujući aplikaciji Belimo Assistant vaš pametni telefon ili tablet omogućavaju bežično rukovanje na licu mesta za VAV promenljive zapremine vazduha, senzore, pokretače klapni i ventila.

Karakteristike 
Prikaz identifikacionih podataka: tip uređaja, položaj, oznaka, serijski broj, MP adresa
• Podaci o radu i parametri podešavanja: specifični za svaki uređaj
• Slanje podataka o radu i podešavanju direktno iz sistema, putem e-pošte, WhatsApp-a, SMS-a 
• Stranica za dijagnostiku: informacije o specifičnom stanju uređaja
• Skladištenje podataka o radu i podešavanjima u napomenama
• NFC prenos podataka sa isključenim pokretačem ili tokom rada
• Automatsko prilagođavanje jezika (DE / EN / FR / IT)

Aplikacija Belimo RetroFIT

Pomoću aplikacije Belimo RetroFIT možete da zamenite određene zastarele ili neispravne pokretače i senzore različitih dobavljača uređajima kompanije Belimo za HVAC sisteme (grejanje, ventilacija i klimatizacija).

Bilo da se radi o ventilaciji ili primeni u vodi, lako možete pronaći odgovarajući zamenski pokretač (pokretač sa loptastim ventilom, rotacioni pokretač, pokretač, ventilacioni pokretač) od kompanije Belimo kako biste modernizovali svoju instalaciju sa najboljim kvalitetom i najvišim performansama.

Kompletan asortiman Belimo senzora sada je takođe integrisan u aplikaciju.

Belimo MP-Bus uređaj

Belimo PC-alat (MFT-P)
Softver za podešavanje i dijagnostiku za MF/MP/MOD/LON/KNX pokretače uklj. zaštita od požara.
Za Windows sisteme.

Servisni alat ZTH EU

ZTH EU servisni alat pojednostavljuje dijagnostiku, operativnu proveru i podešavanje uređaja za HVAC performanse. Povezani direktno na parametarski ili komunikativni pokretač iz Belimo, trenutne vrednosti se mogu očitati na licu mesta i odmah resetovati.

Kada koristite ZTH EU kao interfejs za PC-alat (MFT-P), odgovarajući USB drajver se instalira kada je instaliran softver PC-alat. Upravljački program se takođe može preuzeti ovde i zasebno instalirati.

BIM dodatak za Autodesk Revit

3D modeli podataka sa tehničkim informacijama iz Autodesk Revit preko BIM dodatka

Ovaj dodatak vam omogućava da izaberete Belimo pokretače, ventile i senzore iz jedne baze podataka, a zatim ih dodate u projekat informacionog modeliranja zgrade sa njihovim tehničkim podacima pomoću prevlačenja i ispuštanja. Svi BIM korisnici tako imaju pristup svim podacima u strukturiranoj i klasifikovanoj formi u Revit MEP formatu.