Stavke u vašoj mapi za preuzimanje

Mapa za preuzimanje je prazna
Stavka/stavke u mapi za preuzimanje

!

Optimalna integracija zahvaljujući širokom asortimanu proizvoda

Da bi optimalno ispunio specifične zahteve projekta, Belimo takođe nudi širok spektar pokretača pored širokog asortimana ventila. To osigurava optimalnu integraciju u sistem upravljanja zgradom i najbolju moguću kontrolu vode u svim HVAC aplikacijama.

Upotreba aktuatora sa izdržljivim motorima na jednosmernu struju bez četkica u kombinaciji sa specijalno projektovanim zupčanicima i patentiranom kontrolom motora osigurava siguran rad ventila koji štedi energiju. Zahvaljujući sofisticiranim rešenjima za naknadnu ugradnju, ventili postojećim zgradama mogu da budu i od nezavisnih proizvođača.

Belimo prednost

Tačnost i upravljivost

Rotacioni pokretači

Linearni pokretači

Retrofit

Aplikacija Belimo RetroFIT

Pomoću aplikacije Belimo RetroFIT možete da zamenite određene zastarele ili neispravne pokretače i senzore različitih dobavljača uređajima kompanije Belimo za HVAC sisteme (grejanje, ventilacija i klimatizacija).

Bilo da se radi o ventilaciji ili primeni u vodi, lako možete pronaći odgovarajući zamenski pokretač (pokretač sa loptastim ventilom, rotacioni pokretač, pokretač, ventilacioni pokretač) od kompanije Belimo kako biste modernizovali svoju instalaciju sa najboljim kvalitetom i najvišim performansama.

Kompletan asortiman Belimo senzora sada je takođe integrisan u aplikaciju.

Proizvodi posebno prilagođeni potrebama klijenata

Ovih dana je teško odgovoriti na izazove u pogledu planiranja kao i na gradilištu primenom standardnih proizvoda, zbog toga su rešenja posebno prilagođena potrebama klijenata sve značajnija. Konstruisaćemo pokretač koji je vama potreban - sa dužinom kabla, priključnim konektorom i parametrizacijom koje vi zatražite. 

 • Različiti tipovi i dužine kablova sa priključnim konektorom ili bez njega. 
 • Obeležavanje proizvoda sa informacijama korisnika (npr. gde će se pokretač instalirati u zgradi). 
 • Različite mogućnosti montaže (prilagođeno vašoj situaciji montaže na licu mesta). 
 • Širok asortiman električnih i mehaničkih dodataka. 
 • Mi se brinemo o parametrizaciji za vas (npr. podesivo vreme rada, histerezis i bus parametri).
 • Funkcionalno ispitivanje, jer Belimo označava provereni kvalitet.

Nudimo "kompletan bezbrižan paket" za vašu primenu.

 • Prednosti za klijenta
 • Softver/Dodaci
 • Uspešne priče
Prednosti za klijenta

Inženjeri konsultanti

Planiranje HVAC sistema je vaša osnovna kompetencija. Stalno ste u potrazi za novim, inovativnim načinima za uštedu energije i poboljšanje klime u prostoriji. Radite sa najsavremenijim metodama i koristite podatke dobavljača/proizvođača za svoje planiranje. Kao Belimo korisnik, imate brojne pogodnosti:

 • Jednostavno određivanje najpogodnijeg pokretača za odabrani ventil i odgovarajuću primenu
 • Širok asortiman proizvoda radi ispunjavanja specifičnih zahteva projekta.
 • Motor na jednosmernu struju bez četkica sa zaštitom od preopterećenja obezbeđuje dugovečnost i besprekornu uslugu
 • 5 godina garancije

Integratori sistema

Vaš zadatak je da projektujete sisteme upravljanja zgradom i optimalno integrišete terenske uređaje. Vaš cilj je da smanjite složenost i obezbedite transparentnost za kontinuiranu optimizaciju tehnologije u zgradama. Kao Belimo korisnik, imate brojne prednosti:

 • Jednostavna montaža i instalacija štedi vreme i sprečava greške u izvođenju
 • Kratki rokovi isporuke
 • Sveobuhvatna podrška tokom celog radnog veka proizvoda
 • 5 godina garancije

Specijalizovani veletrgovci

Za vaše klijente oslanjate se na visoku dostupnost, lak izbor i kratke rokove isporuke za proizvode koje nudite. Potreban vam je brz i lak pristup informacijama, kao i sveobuhvatna tehnička podrška od strane vaših dobavljača. Kao Belimo korisnik, imate brojne pogodnosti:

 • Jednostavan izbor, instalacija i održavanje bez problema
 • Kratki rokovi isporuke
 • Sveobuhvatna podrška tokom celog radnog veka proizvoda
 • 5 godina garancije

Montažeri/inženjeri postrojenja

Montaža HVAC građevinske tehnologije je vaš posao. Da biste obavili svoj posao, potrebni su vam pravi proizvodi u pravo vreme na licu mesta. Jednostavna montaža i stručna podrška vam omogućavaju da ispunite svoj gust raspored. Kao Belimo korisnik, imate brojne prednosti:

 • Brza, laka i bezbedna montaža ventila
 • Isporuka unapred sklopljene kombinacije ventila i pokretača, fabrički na zahtev.
 • Optimalno prilagođen zahtevima ventila tokom rada
 • Kratki rokovi isporuke
 • Sveobuhvatna podrška tokom celog radnog veka proizvoda
 • 5 godina garancije

Vlasnici zgrada

Poboljšanja udobnosti i potrošnje energije, kao i jednostavna proširenja i nadogradnje zgrada su stalni izazov za vas. Optimizacija vašeg HVAC sistema uz najmanji mogući napor i niske troškove je glavni fokus. Kao Belimo korisnik, imaćete koristi od brojnih pogodnosti:

 • Smanjeni troškovi energije zahvaljujući niskoj potrošnji energije
 • Optimalna udobnost zahvaljujući kontroli zasnovanoj na potrebama
 • Dug radni vek i rad bez održavanja smanjuju troškove životnog ciklusa
 • Kratki rokovi isporuke
 • Sveobuhvatna podrška tokom celog radnog veka proizvoda
 • 5 godina garancije

Menadžeri objekata/Održavanje zgrada

Menadžment, kontrola i upravljanje zgradama i njihovom tehničkom opremljenošću je deo vaših svakodnevnih zadataka. Tražite rešenja kako biste obezbedili udobnost u prostorijama i optimizovali rad sistema. Cenite jednostavne i transparentne sisteme i ukoliko je potrebno, brzu isporuku rezervnih delova i podršku koja je dostupna u svakom trenutku. Kao Belimo korisnik, imate brojne prednosti:

 • Izdržljiva tehnologija pokretača kome nije potrebno održavanje
 • Laka montaža
 • Pametna rešenja za naknadnu ugradnju ventila drugih proizvođača
 • Kratki rokovi isporuke
 • Sveobuhvatna podrška tokom celog radnog veka proizvoda
 • 5 godina garancije
Softver/Dodaci

Aplikacija Belimo Assistant

Aplikacija Belimo Assistant za upravljanje uređajem na licu mesta sa ugrađenim NFC interfejsom

Potpuna transparentnost u svakom trenutku kada su u pitanju Vaša Belimo rešenja HVAC aktuatora i rad Vašeg sistema. Zahvaljujući aplikaciji Belimo Assistant vaš pametni telefon ili tablet omogućavaju bežično rukovanje na licu mesta za VAV promenljive zapremine vazduha, senzore, pokretače klapni i ventila.

Karakteristike 
Prikaz identifikacionih podataka: tip uređaja, položaj, oznaka, serijski broj, MP adresa
• Podaci o radu i parametri podešavanja: specifični za svaki uređaj
• Slanje podataka o radu i podešavanju direktno iz sistema, putem e-pošte, WhatsApp-a, SMS-a 
• Stranica za dijagnostiku: informacije o specifičnom stanju uređaja
• Skladištenje podataka o radu i podešavanjima u napomenama
• NFC prenos podataka sa isključenim pokretačem ili tokom rada
• Automatsko prilagođavanje jezika (DE / EN / FR / IT)

Aplikacija Belimo RetroFIT

Pomoću aplikacije Belimo RetroFIT možete da zamenite određene zastarele ili neispravne pokretače i senzore različitih dobavljača uređajima kompanije Belimo za HVAC sisteme (grejanje, ventilacija i klimatizacija).

Bilo da se radi o ventilaciji ili primeni u vodi, lako možete pronaći odgovarajući zamenski pokretač (pokretač sa loptastim ventilom, rotacioni pokretač, pokretač, ventilacioni pokretač) od kompanije Belimo kako biste modernizovali svoju instalaciju sa najboljim kvalitetom i najvišim performansama.

Kompletan asortiman Belimo senzora sada je takođe integrisan u aplikaciju.

Belimo MP-Bus uređaj

Belimo PC-alat (MFT-P)
Softver za podešavanje i dijagnostiku za MF/MP/MOD/LON/KNX pokretače uklj. zaštita od požara.
Za Windows sisteme.

Servisni alat ZTH EU

ZTH EU servisni alat pojednostavljuje dijagnostiku, operativnu proveru i podešavanje uređaja za HVAC performanse. Povezani direktno na parametarski ili komunikativni pokretač iz Belimo, trenutne vrednosti se mogu očitati na licu mesta i odmah resetovati.

Kada koristite ZTH EU kao interfejs za PC-alat (MFT-P), odgovarajući USB drajver se instalira kada je instaliran softver PC-alat. Upravljački program se takođe može preuzeti ovde i zasebno instalirati.

BIM dodatak za Autodesk Revit

3D modeli podataka sa tehničkim informacijama iz Autodesk Revit preko BIM dodatka

Ovaj dodatak vam omogućava da izaberete Belimo pokretače, ventile i senzore iz jedne baze podataka, a zatim ih dodate u projekat informacionog modeliranja zgrade sa njihovim tehničkim podacima pomoću prevlačenja i ispuštanja. Svi BIM korisnici tako imaju pristup svim podacima u strukturiranoj i klasifikovanoj formi u Revit MEP formatu.

Belimo Valve Sizer App

With the Valve Sizer App, you can select the right Belimo valve and actuator in a targeted and convenient manner in the HVAC field (heating, ventilation and air conditioning).

Specify the flow and differential pressure, define other features, such as the connection type, the nominal diameter or the PN class then select the appropriate actuator (standard actuator, fast runner or fail-safe actuator). All data sheets are also available.

Belimo RetroFIT App

With the Belimo RetroFIT App, you can specifically replace your outdated or defective actuators and sensors from various suppliers with devices from Belimo in the HVAC industry (heating, ventilation and air conditioning).

Be it for ventilation or water applications, you can easily find the right replacement actuator (globe valve actuator, rotary actuator, actuator, ventilation actuator) from Belimo to modernise your installation with the best quality and highest performance.

The complete product range of Belimo sensors is now also integrated in the app.

Uspešne priče

Belimo RetroFIT App

With the Belimo RetroFIT App, you can specifically replace your outdated or defective actuators and sensors from various suppliers with devices from Belimo in the HVAC industry (heating, ventilation and air conditioning).

Be it for ventilation or water applications, you can easily find the right replacement actuator (globe valve actuator, rotary actuator, actuator, ventilation actuator) from Belimo to modernise your installation with the best quality and highest performance.

The complete product range of Belimo sensors is now also integrated in the app.