Položky vo vašom priečinku sťahovania

Priečinok sťahovania je prázdny
pol. v priečinku sťahovania

!

Optimálna integrácia vďaka širokému sortimentu produktov

Aby bolo možné optimálne splniť špecifické požiadavky projektu, Belimo tiež ponúka okrem širokého sortimentu pohonov aj široký sortiment ventilov. To zaisťuje optimálnu integráciu do systému riadenia budovy a najlepšie možné riadenie na strane vody vo všetkých aplikáciách HVAC.

Použitie pohonov s odolnými bezkomutátorovými jednosmernými motormi v kombinácii so špeciálne navrhnutými prevodmi a patentovaným riadením motora zaisťuje bezpečnú a energeticky úspornú prevádzku ventilov. Vďaka sofistikovaným riešeniam modernizácie môžu ventily pochádzať aj od tretích výrobcov v existujúcich budovách.

Výhoda Belimo

Presnosť a ovládateľnosť

Rotačné pohony

Lineárne pohony

Modernizácia

Aplikácia Belimo RetroFIT

Pomocou aplikácie Belimo RetroFIT môžete v odvetví HVAC (kúrenie, ventilácia a klimatizácia) špecificky nahradiť vaše zastaralé alebo chybné pohony a snímače od rôznych dodávateľov zariadeniami od spoločnosti Belimo.

Či už ide o ventilačné alebo vodné aplikácie, môžete ľahko nájsť správny náhradný pohon (pohon guľového ventilu, rotačný pohon, pohon, pohon ventilácie) od Belimo, aby ste vašu inštaláciu zmodernizovali s najlepšou kvalitou a najvyšším výkonom.

Kompletný rad snímačov Belimo je teraz integrovaný v aplikácii.

Produkty špecifické pre zákazníkov

Výzvam vyskytujúcim sa v rámci projektovania a na staveniskách možno v dnešnej dobe len ťažko čeliť pomocou štandardných produktov. Práve preto čoraz viac narastá význam riešení špecifických pre zákazníkov. Vytvrili sme pohon, ktorý potrebujete – spolu s dĺžkou kábla, pripojovacou zástrčkou a parametrizáciou podľa vašej špecifikácie. 

 • Rôzne typy a dĺžky káblov s pripojovacou zástrčkou alebo bez nej. 
 • Označenie výrobku s informáciami o vašom zákazníkovi (napr. kde má byť pohon v budove nainštalovaný). 
 • Rôzne možnosti montáže (prispôsobené situácii pri inštalácii na mieste). 
 • Široký sortiment elektrického a mechanického príslušenstva. 
 • O parametrizáciu sa postaráme za vás (napr. nastaviteľný čas chodu, spínací diferenciál a parametre zbernice).
 • Test funkčnosti, pretože Belimo je zárukou overenej kvality.

Pre vašu aplikáciu ponúkame „kompletný bezstarostný balík“.

 • Výhody pre zákazníkov
 • Softvér / Doplnky
 • Príbehy o úspechoch
Výhody pre zákazníkov

Konzultační inžinieri

Plánovanie systémov HVAC je vašou kľúčovou kompetenciou. Neustále hľadáte nové, inovatívne spôsoby, ako ušetriť energiu a zlepšiť klímu v miestnosti. Pracujete s najmodernejšími metódami a pri plánovaní využívate údaje od dodávateľov / výrobcov. Ako zákazník spoločnosti Belimo profitujete z mnohých výhod:

 • Jednoduché určenie najvhodnejšieho pohonu pre vybraný ventil a zodpovedajúcu aplikáciu
 • Široká škála produktov pre splnenie špecifických požiadaviek projektu.
 • Bezkomutátorový jednosmerný motor s ochranou proti preťaženiu zaisťuje dlhú životnosť a bezproblémový servis
 • 5-ročná záruka

Integrátori systému

Vašou úlohou je navrhnúť systémy riadenia budovy a optimálne integrovať terénne zariadenia. Vaším cieľom je znížiť zložitosť a zabezpečiť transparentnosť pre neustálu optimalizáciu technológie budovy. Ako zákazník spoločnosti Belimo profitujete z mnohých výhod:

 • Jednoduchá montáž a inštalácia šetrí čas a zabraňuje chybám pri vykonávaní
 • Krátke dodacie doby
 • Komplexná podpora počas celej životnosti produktu
 • 5-ročná záruka

Špecializovaní veľkoobchodníci

Pre svojich zákazníkov sa spoliehate na vysokú dostupnosť, jednoduchý výber a krátke dodacie lehoty produktov, ktoré ponúkate. Potrebujete rýchly a jednoduchý prístup k informáciám, ako aj komplexnú technickú podporu od svojich dodávateľov. Ako zákazník spoločnosti Belimo profitujete z mnohých výhod:

 • Jednoduchý výber, inštalácia a bezproblémová údržba
 • Krátke dodacie doby
 • Komplexná podpora počas celej životnosti produktu
 • 5-ročná záruka

Inštalatéri / inžinieri závodu

Inštalácia technológie budov HVAC je vašou profesiou. Na vykonanie práce potrebujete správne výrobky v tú pravú chvíľu na mieste. Jednoduchá montáž a odborná podpora vám umožnia dodržať váš nabitý harmonogram. Ako zákazník spoločnosti Belimo profitujete z mnohých výhod:

 • Rýchla, jednoduchá a bezpečná inštalácia ventilu
 • Dodávka vopred zmontovanej kombinácie ventilu a pohonu zo závodu na požiadanie.
 • Optimálne prispôsobené požiadavkám ventilu v prevádzke
 • Krátke dodacie doby
 • Komplexná podpora počas celej životnosti produktu
 • 5-ročná záruka

Vlastníci budov

Vylepšenia pohodlia a spotreby energie, ako aj jednoduché rozširovanie a vylepšovanie budov sú pre vás neustálou výzvou. V centre pozornosti je optimalizácia vášho systému HVAC s čo najmenším úsilím a nízkymi nákladmi. Ako zákazník Belimo profitujete z mnohých výhod:

 • Znížené náklady na energiu vďaka nízkej spotrebe energie
 • Optimálne pohodlie vďaka ovládaniu podľa potrieb
 • Dlhá životnosť a bezúdržbová prevádzka znižujú náklady na životný cyklus
 • Krátke dodacie doby
 • Komplexná podpora počas celej životnosti produktu
 • 5-ročná záruka

Správcovia zariadení / údržba budov

Správa, kontrola a prevádzka budov a ich technických zariadení je súčasťou vašich každodenných úloh. Hľadáte riešenia na zabezpečenie pohodlia miestnosti a optimalizáciu prevádzky systému. Ceníte si jednoduché a transparentné systémy a v prípade potreby rýchle dodanie náhradných dielov a kedykoľvek dostupnú podporu. Ako zákazník spoločnosti Belimo profitujete z mnohých výhod:

 • Odolná a bezúdržbová technológia pohonu
 • Jednoduchá inštalácia
 • Inteligentné riešenia na modernizáciu motorizovanných ventilov od iných výrobcov
 • Krátke dodacie doby
 • Komplexná podpora počas celej životnosti produktu
 • 5-ročná záruka
Softvér / Doplnky

Aplikácia Belimo Assistant

Aplikácia Belimo Assistant na obsluhu zariadení so vstavaným rozhraním NFC na mieste

Úplná transparentnosť, pokiaľ ide o vaše riešenie pohonu Belimo VAV a prevádzku vášho systému. Pomocou aplikácie Belimo Assistant poskytuje váš smartfón alebo tablet bezdrôtovú prevádzku na pracovisku pre snímače VAV, pohony klapiek a ventilov.

Charakteristiky
Identifikačné údaje displeja: typ zariadenia, poloha, označenie, sériové číslo, adresa MP
• Prevádzkové údaje a parametre nastavenia: špecifické pre zariadenie
• Odosielanie prevádzkových a nastavovacích údajov priamo zo systému, prostredníctvom e-mailu, WhatsApp, SMS 
• Diagnostika: informácie o stave zariadenia
• Uloženie prevádzkových a nastavovacích údajov v poznámkach
• Prenos dát pri odpojenom napájaní alebo počas prebiehajúcej prevádzky
• Automatické prispôsobenie jazyka (DE / EN / FR / IT)

Aplikácia Belimo RetroFIT

Pomocou aplikácie Belimo RetroFIT môžete v odvetví HVAC (kúrenie, ventilácia a klimatizácia) špecificky nahradiť vaše zastaralé alebo chybné pohony a snímače od rôznych dodávateľov zariadeniami od spoločnosti Belimo.

Či už ide o ventilačné alebo vodné aplikácie, môžete ľahko nájsť správny náhradný pohon (pohon guľového ventilu, rotačný pohon, pohon, pohon ventilácie) od Belimo, aby ste vašu inštaláciu zmodernizovali s najlepšou kvalitou a najvyšším výkonom.

Kompletný rad snímačov Belimo je teraz integrovaný v aplikácii.

Zbernica Belimo MP-Bus

Počítačový nástroj Belimo PC-Tool (MFT-P)
Nastavovací a diagnostický softvér pre pohony MF/MP/MOD/LON/KNX vrát. ochrany pred ohňom.
Pre systémy Windows.

Servisný nástroj ZTH EU

Servisný nástroj ZTH EU zjednodušuje diagnostiku, prevádzkovú kontrolu a nastavenie výkonových zariadení HVAC. Pri priamom pripojení k parametrizovateľnému alebo komunikatívnemu pohonu od spoločnosti Belimo možno aktuálne hodnoty odčítať na mieste a okamžite ich resetovať.

Pri použití ZTH EU ako rozhrania pre počítačový nástroj PC-Tool (MFT-P) sa pri inštalácii softvéru počítačového nástroja PC-Tool nainštaluje príslušný USB ovládač. Ovládač je možné stiahnuť aj tu a nainštalovať samostatne.

BIM doplnok pre Autodesk Revit

3D dátové modely s technickými informáciami z Autodesk Revit prostredníctvom doplnku BIM

Tento doplnok vám umožňuje vybrať pohony, ventily a snímače Belimo z jednej databázy a potom ich pridať do projektu informačného modelovania budovy s ich technickými údajmi pomocou pretiahnutia a pustenia. Všetci používatelia BIM tak majú prístup ku všetkým údajom v štruktúrovanej a dôvernej forme vo formáte Revit MEP.

Belimo Valve Sizer App

With the Valve Sizer App, you can select the right Belimo valve and actuator in a targeted and convenient manner in the HVAC field (heating, ventilation and air conditioning).

Specify the flow and differential pressure, define other features, such as the connection type, the nominal diameter or the PN class then select the appropriate actuator (standard actuator, fast runner or fail-safe actuator). All data sheets are also available.

Belimo RetroFIT App

With the Belimo RetroFIT App, you can specifically replace your outdated or defective actuators and sensors from various suppliers with devices from Belimo in the HVAC industry (heating, ventilation and air conditioning).

Be it for ventilation or water applications, you can easily find the right replacement actuator (globe valve actuator, rotary actuator, actuator, ventilation actuator) from Belimo to modernise your installation with the best quality and highest performance.

The complete product range of Belimo sensors is now also integrated in the app.

Príbehy o úspechoch

Belimo RetroFIT App

With the Belimo RetroFIT App, you can specifically replace your outdated or defective actuators and sensors from various suppliers with devices from Belimo in the HVAC industry (heating, ventilation and air conditioning).

Be it for ventilation or water applications, you can easily find the right replacement actuator (globe valve actuator, rotary actuator, actuator, ventilation actuator) from Belimo to modernise your installation with the best quality and highest performance.

The complete product range of Belimo sensors is now also integrated in the app.