Stavke u vašoj mapi za preuzimanje

Mapa za preuzimanje je prazna
Stavka/stavke u mapi za preuzimanje

!

Efikasan u svakom pogledu

Ventili Belimo ZoneTight™ su konstruirani za maksimalnu efikasnost u skučenim prostorima i postavljaju nove standarde performansi kako za primenu u zonama zavisnih od pritiska tako i u zonama nezavisnih od pritiska.

Kombinacije ventila i pokretača QCV, PIQCV i PIFLV troše 95 % manje struje od uobičajenih zonskih ventila. Impresivna montaža bez alata (pokretač sa ventilom) pojednostavljuje puštanje u rad i smanjuje troškove rada.

Regulacioni ventili Belimo ZoneTight™ obezbeđuju trajnu i preciznu regulaciju hidrauličnih sistema.

Više od običnog zonskog ventila

Izuzetno kompaktan i svestran

Hermetičan loptasti regulacioni ventil sprečava unutrašnje curenje u zatvorenom stanju, a time i neželjeni gubitak pri nultom opterećenju. Učinak samočišćenja sprečava zaglavljenje. Aktiviranje snage hlađenja ili grejanja je pouzdano i vrši se samo u slučaju potrebe.

Loptasti regulacioni ventil ZoneTight™ garantuje jednakoprocentnu karakteristiku protoka. Stabilnost regulacije koja se postiže na ovaj način pouzdano smanjuje tendenciju hlađenja ili oscilacije u sistemu grejanja. Time se obezbeđuje optimalan komfor uz najmanje moguće korišćenje energije.

Proizvodni program

Prednosti Belimo loptastih regulacionih ventila

1. Apsolutna hermetičnost zaptivke
– Sve u jednom: regulacioni ventil i izolacioni ventil
– Nije potrebna aktivacija i nema gubitka energije pri nultom opterećenju

2. Optimalna karakteristika protoka
– Odlična stabilnost regulacije i smanjena tendencija oscilovanja
– Najbolji mogući komfor

3. Odlične karakteristike regulacije
– Veliki koeficijent regulacije
– Sjajna mogućnost regulacije u opsegu otvaranja

4. Nije potreban obrtni moment držanja
– Jednostavniji izbor pokretača
– Veličina pokretača ne zavisi od diferencijalnog pritiska
– Jeftini i energetski efikasni pokretači

5. Smanjena težina
– Jednostavan transport materijala do i na mestu montaže
– Brza montaža
– Smanjeni troškovi montaže

6. Niska visina montaže
– Potrebno manje prostora, čime se povećava sloboda konstrukcije
– Jednostavno projektovanje i laka montaža

7. Smanjena potrošnja energije
– Mala potrošnja struje štedi troškove energije
– Jeftinija električna instalacija

8. Loptasta konstrukcija za samočišćenje
– Ne dolazi do zaglavljenja, nije potrebno održavanje, visok stepen bezbednosti u radu

Proizvodi posebno prilagođeni potrebama klijenata

Ovih dana je teško odgovoriti na izazove u pogledu planiranja kao i na gradilištu primenom standardnih proizvoda, zbog toga su rešenja posebno prilagođena potrebama klijenata sve značajnija. Konstruisaćemo pokretač koji je vama potreban - sa dužinom kabla, priključnim konektorom i parametrizacijom koje vi zatražite. Ako je to potrebno, montiraćemo pokretač na ventil i tako konstruisati unapred montiran sklop koji se sastoji od delova cevi, senzora, priključaka i brojnih drugih delova. 

 • Različiti tipovi i dužine kablova sa priključnim konektorom ili bez njega. 
 • Obeležavanje proizvoda sa informacijama korisnika (npr. gde će se pokretač instalirati u zgradi). 
 • Potpuno prefabrikovana i testirana montaža (npr. integritet zaptivke) sa komponentama po vašem izboru.
 • Na zahtev, sa fleksibilnim cevovodima, sa specijalnim premazima ili izolacijom.
 • Mi se brinemo o parametrizaciji za vas (npr. podesivo vreme rada, histerezis i bus parametri). Za uređaje za sisteme za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju (npr. Belimo Energy Valve™), pripremamo kompletno puštanje u rad u skladu sa vašim specifikacijama.

Nudimo "kompletan bezbrižan paket" za vašu primenu.

 • Prednosti za klijenta
 • Softver/Dodaci
 • Uspešne priče
 • Nagrade
Prednosti za klijenta

Glavni izvođači/investitori

Vaš fokus je na profitabilnosti zgrada. Ovo ne uključuje samo investicione troškove, već i troškove tokom tekućeg rada/servisiranja. Održivost i transparentnost troškova su vam važni. Belimo zonski ventili nude sledeće:

 • Kvalitet proveren preko 40 godina
 • Potrošnja struje manja je za 95 % u odnosu na obične zonske ventile, što doprinosi LEED sertifikaciji
 • Hermetični loptasti regulacioni ventili sprečavaju curenje ventila, a time i gubitke energije
 • Visok stepen komfora u prostoriji i zadovoljni korisnici zgrade kao rezultat toga
 • 5-godišnja garancija na sve Belimove proizvode

Inženjeri konsultanti

Planiranje HVAC sistema je vaša osnovna kompetencija. Stalno ste u potrazi za novim, inovativnim načinima za uštedu energije i poboljšanje klime u prostoriji. Radite najsavremenijim metodama i koristite podatke dobavljača/proizvođača za svoje planiranje. Belimo zonski ventili nude sledeće:

 • Hermetično su zatvoreni i potrošnja struje im je manja za 95 % u poređenju sa običnim zonskim ventilima, što doprinosi LEED sertifikaciji
 • Ventil nezavisan od pritiska deluje kao balansni i regulacioni ventil u jednom uređaju, smanjujući troškove montaže i balansiranja
 • Najmanji ventil nezavisan od pritiska na tržištu
 • Posebno koordinirana pomoćna sredstva za projektovanje i dokumenti podržavaju svakodnevni rad

Integratori sistema

Vaš zadatak je da projektujete sisteme upravljanja zgradom i optimalno integrišete terenske uređaje. Vaš cilj je da smanjite složenost i obezbedite transparentnost za kontinuiranu optimizaciju tehnologije u zgradama. Belimo loptasti regulacioni ventili nezavisni od pritiska nude sledeće:

 • Jednostavan izbor, laka montaža i servisiranje bez napora
 • U kombinaciji sa rotacionim pokretačima omogućava jednostavnu montažu i instalaciju na licu mesta uz uštedu vremena
 • Upravljanje putem BACnet, Modbus, KNX, MP-Bus ili analognog signala, u zavisnosti od pokretača

Montažeri/inženjeri postrojenja

Montaža HVAC građevinske tehnologije je vaš posao. Da biste obavili svoj posao, potrebni su vam pravi proizvodi u pravo vreme na licu mesta. Jednostavna montaža i stručna korisnička podrška omogućavaju vam da ispunite svoj gust raspored. Belimo zonski ventili nude sledeće:

 • Kompaktan dizajn za jednostavnu montažu u skučenim prostorima
 • Vrednosti Kvs ili Vnom moguće je podesiti na licu mesta da bi se ispunili zahtevi konstrukcije i smanjili nivoi zaliha
 • Mogućnost rada kao balansni ventil i regulacioni ventil u jednom uređaju (PIQCV), smanjenje troškova montaže i balansiranja
 • Brza isporuka i opsežna podrška

Vlasnici zgrada

Poboljšanja udobnosti i potrošnje energije, kao i jednostavna proširenja i nadogradnje zgrada su stalni izazov za vas. Optimizacija vašeg HVAC sistema uz najmanji mogući napor i niske troškove je u glavnom fokusu. Belimo zonski ventili nude sledeće:

 • Hermetičnost i visok izolacioni pritisak sprečavaju gubitak energije i poboljšavaju performanse sistema
 • Smanjuje operativne troškove zahvaljujući tome što troši 95 % manje struje od uobičajenih zonskih ventila
 • Jednostavna prilagođavanja je moguće izvršiti prema promenama performansi, čime se garantuje i jednostavna rekonstrukcija zgrade
 • Bezbednost sistema zagarantovana opcionim sigurnosnim mehanizmom

Menadžeri objekata/Održavanje zgrada

Menadžment, kontrola i upravljanje zgradama i njihovom tehničkom opremljenošću je deo vaših svakodnevnih zadataka. Tražite rešenja kako biste obezbedili udobnost u prostorijama i optimizovali rad sistema. Cenite jednostavne i transparentne sisteme i ukoliko je potrebno, brzu isporuku rezervnih delova i podršku koja je dostupna u svakom trenutku. Belimo zonski ventili nude sledeće:

 • Tehnologija samočišćenja loptastih ventila ne zahteva održavanje i pruža izvrsnu zaštitu od nečistoće i začepljenja
 • Potrošnja struje za 95 % manja nego kod običnih zonskih ventila
 • Protok (Kvs ili Vmaks) je moguće podesiti na licu mesta, što smanjuje nivoe zaliha
 • Maksimalni komfor sa minimalnim troškovima rada tokom čitavog radnog veka
 • Ne dolazi do neželjene izlazne snage zahvaljujući hermetičnim ventilima
 • Brza isporuka i opsežna podrška
Softver/Dodaci

Aplikacija Belimo Assistant

Aplikacija Belimo Assistant za upravljanje uređajem na licu mesta sa ugrađenim NFC interfejsom

Potpuna transparentnost u svakom trenutku kada su u pitanju Vaša Belimo rešenja HVAC aktuatora i rad Vašeg sistema. Zahvaljujući aplikaciji Belimo Assistant vaš pametni telefon ili tablet omogućavaju bežično rukovanje na licu mesta za VAV promenljive zapremine vazduha, senzore, pokretače klapni i ventila.

Karakteristike 
Prikaz identifikacionih podataka: tip uređaja, položaj, oznaka, serijski broj, MP adresa
• Podaci o radu i parametri podešavanja: specifični za svaki uređaj
• Slanje podataka o radu i podešavanju direktno iz sistema, putem e-pošte, WhatsApp-a, SMS-a 
• Stranica za dijagnostiku: informacije o specifičnom stanju uređaja
• Skladištenje podataka o radu i podešavanjima u napomenama
• NFC prenos podataka sa isključenim pokretačem ili tokom rada
• Automatsko prilagođavanje jezika (DE / EN / FR / IT)

Aplikacija Belimo RetroFIT

Pomoću aplikacije Belimo RetroFIT možete da zamenite određene zastarele ili neispravne pokretače i senzore različitih dobavljača uređajima kompanije Belimo za HVAC sisteme (grejanje, ventilacija i klimatizacija).

Bilo da se radi o ventilaciji ili primeni u vodi, lako možete pronaći odgovarajući zamenski pokretač (pokretač sa loptastim ventilom, rotacioni pokretač, pokretač, ventilacioni pokretač) od kompanije Belimo kako biste modernizovali svoju instalaciju sa najboljim kvalitetom i najvišim performansama.

Kompletan asortiman Belimo senzora sada je takođe integrisan u aplikaciju.

Belimo MP-Bus uređaj

Belimo PC-alat (MFT-P)
Softver za podešavanje i dijagnostiku za MF/MP/MOD/LON/KNX pokretače uklj. zaštita od požara.
Za Windows sisteme.

Servisni alat ZTH EU

ZTH EU servisni alat pojednostavljuje dijagnostiku, operativnu proveru i podešavanje uređaja za HVAC performanse. Povezani direktno na parametarski ili komunikativni pokretač iz Belimo, trenutne vrednosti se mogu očitati na licu mesta i odmah resetovati.

Kada koristite ZTH EU kao interfejs za PC-alat (MFT-P), odgovarajući USB drajver se instalira kada je instaliran softver PC-alat. Upravljački program se takođe može preuzeti ovde i zasebno instalirati.

BIM dodatak za Autodesk Revit

3D modeli podataka sa tehničkim informacijama iz Autodesk Revit preko BIM dodatka

Ovaj dodatak vam omogućava da izaberete Belimo pokretače, ventile i senzore iz jedne baze podataka, a zatim ih dodate u projekat informacionog modeliranja zgrade sa njihovim tehničkim podacima pomoću prevlačenja i ispuštanja. Svi BIM korisnici tako imaju pristup svim podacima u strukturiranoj i klasifikovanoj formi u Revit MEP formatu.

Uspešne priče
Nagrade

Nagrade i priznanja

Belimo Energy Valve™ je dobio brojne nagrade za tehnološke inovacije za svoje rešenje sindroma niske delta T vrednosti i za stvaranje transparentnosti u vizualizaciji performansi proizvoda i sistema na nivou perifernih uređaja tokom rada sistema. Belimo Energy Valve™ je jedinstven na tržištu.