Stavke u vašoj mapi za preuzimanje

Mapa za preuzimanje je prazna
Stavka/stavke u mapi za preuzimanje

!

Merilo toplotne energije

Transparentno upravljanje toplotnom energijom sa obračunom troškova zasnovanim na Internetu stvari (IoT)

Merenje protoka i potrošnje energije u sistemima za grejanje i hlađenje sa direktnim obračunom troškova ili obračunom troškova zasnovanim na Internetu stvari u samo jednom uređaju. Merila toplotne energije odobrena prema MID-u obezbeđuju visoku preciznost i pouzdanost i ujedno omogućavaju jednostavan i efikasan obračun potrošnje.

Sertifikovano merenje toplotne energije

Belimo merila toplotne energije zadovoljavaju standard EN1434/MID i opremljena su za direktni ili daljinski obračun potrošnje zasnovan na tehnologiji Interneta stvari. Merila energije odobrena prema MID-u nude neprekidni nadzor glikola sa alarmom koji može da se aktivira u slučaju da je u vodi prisutan glikol koji utiče na očitavanja energije. Kada je reč o opcijama merila koja nisu odobrena prema MID-u, patentirane tehnologije automatskog nadzora i kompenzacije glikola kompanije Belimo osiguravaju precizno merenje, nezavisno od tipa ili koncentracije glikola. 

Merenje toplotne energije sa digitalnim pristupom

Merila toplotne energije sa NFC tehnologijom (Near Field Communication) omogućavaju laku konfiguraciju i održavanje direktno putem pametnog telefona, preko aplikacije Belimo Assistant App ili veb servera.

Besprekorna integracija

Merila toplotne energije omogućavaju direktnu integraciju u centralni sistem upravljanja i opremljena su nadzorom energije i obračunom zasnovanom na Internetu stvari, koji mora da omogući treća strana. Jedan uređaj vam pruža sve potrebne informacije za obračun potrošnje, nadzor i poboljšanje energetskog učinka sistema.

Modularna konstrukcija za brzu zamenu merila

Merilo toplotne energije se sastoji od senzorskog modula, povezanih senzora temperature i kućišta merila toplotne energije i logičkih funkcija. Mogućnosti prenosa podataka preko Bus i NFC.  Senzorski modul je dostupan kao rezervni deo. Određene zemlje zahtevaju periodičnu zamenu radi ponovne kalibracije u skladu sa nacionalnim propisima. Logički modul se može odvojiti od senzorskog modula (ostavljajući sve kablove priključene), što omogućava laku zamenu donjeg senzorskog modula.

Dodatni resursi

Kombinuju merenje i upravljanje energijom, sertifikovano merenje potrošnje toplotne energije i obračun

Belimo Energy Valve™ integriše merenje potrošnje energije, upravljanje energijom, upravljanje deltom T i, ako je potrebno, obračun zasnovan sa mogućnošću Interneta stvari u jednom uređaju. On nudi besprekornu i direktnu integraciju sa sistemom upravljanja zgradom ili sa platformama za nadzor zasnovanim na Internetu stvari, sa nadzorom zasnovanim na Internetu stvari, alatkama za poboljšanje performansi i podacima o obračunu. Dva sveta upravljanja energijom i sertifikovanog merenja potrošnje toplotne energije i njenog obračuna sada su objedinjena. Objedinjavanje performansi u cilju uštede vremena i novca.