Στοιχεία στον φάκελο λήψεών σας

Ο φάκελος λήψεων είναι άδειος
στοιχείο(α) στον φάκελο λήψεων

!

Στοιχεία στο καλάθι σας

Το καλάθι είναι άδειο.
στοιχείο(α) στο καλάθι σας
Ποσότητα:

Εφαρμογές πίεσης
σε απομονωμένους χώρους

Ελεγχόμενος κλιματιζόμενος αέρας σε απομονωμένους χώρους

Η μετάδοση παθογόνων μικροοργανισμών μπορεί να αποτραπεί απομονώνοντας ή διαχωρίζοντας με φυσικό τρόπο ένα ή περισσότερα άτομα από άλλα μέρη της κοινωνίας. Οι άνθρωποι και ο περιβάλλων χώρος τους μπορούν να προστατευθούν από ασθενείς με μολυσματικές ασθένειες ή οι ανοσοκατεσταλμένουι ασθενείς να προστατευθούν από μολυσματικά παθογόνα. Στα νοσοκομεία έχουν δημιουργηθεί ειδικοί χώροι απομόνωσης ή πτέρυγες πλήρους απομόνωσης για αυτόν τον σκοπό. Τα μέτρα αυτά εστιάζουν κυρίως στους γιατρούς και στο νοσηλευτικό προσωπικό, που μπορούν να διακόψουν τις διαδρομές της μόλυνσης τηρώντας συγκεκριμένες οδηγίες υγιεινής.

Οι χώροι απομόνωσης λειτουργούν με αρνητική ή θετική αναλογία πίεσης χώρου ως προς το περιβάλλον τους, δηλαδή με ελαφρά υπερπίεση ή ελαφρά αρνητική πίεση, ανάλογα με την περίπτωση χρήσης.

Η απαιτούμενη διαφορά πίεσης δημιουργείται από τη διαφορά μεταξύ του παρεχόμενου και του απαγώμενου αέρα. Επομένως, η έννοια του αερισμού βασίζεται σε έναν συνδυασμό ογκομετρικής ροής και ελέγχου πίεσης χώροτ που ατιστοιχίζεται με ακρίβεια στην αντίστοιχη ζώνη.

Η νέα, αρθρωτή δομή της σειράς προϊόντων ελεγκτή VAV-Universal (τώρα με ενσωματωμένο αισθητήρα ∆p) καθιστά εύκολη τη δημιουργία του ιδανικού συνδυασμού μηχανοκίνησης ελεγκτή και διαφράγματος για οποιαδήποτε εφαρμογή VAV, πίεση αγωγού και πίεση χώρου.

Υπάρχουν τρεις κύριες εφαρμογές πίεσης χώρου:

- Απλός έλεγχος πίεσης χώρου (άμεσος έλεγχος του διαφράγματος παροχής αέρα ή απαγωγής αέρα),
- Ταυτόχρονος έλεγχος ογκομετρικός ροής/πίεσης χώρου (έλεγχος διαφράγματος παράκαμψης παράλληλα με το διάφραγμα απαγωγής αέρα) και
- Αλληλοδιαδοχικός έλεγχος πίεσης χώρου και ογκομετρικής ροής.

Αυτές οι συχνά υλοποιούμενες εφαρμογές πίεσης χώρου εξηγούνται παρακάτω με τη χρήση απλοποιημένων διαγραμμάτων.

Έλεγχος «μη αεροστεγών» χώρων με μέτριους ρυθμούς διαρροής/υπερχειλίσεις


Ο ελεγκτής πίεσης χώρου VRU-M1R-BAC (A, στον αέρα απαγωγής στο παράδειγμα) καταγράφει την πίεση του αέρα στον χώρο. Αυτή συγκρίνεται με την τιμή αναφοράς και το διάφραγμα ρυθμίζεται στο καθορισμένο σημείο ρύθμισης πίεσης του χώρου χρησιμοποιώντας μια λύση κινητήρα που είναι ιδανική για τη συγκεκριμένη εφαρμογή.

Η αντίστοιχη μονάδα VAV (αέρας παροχής) είναι υπεύθυνη για τον απαραίτητο ρυθμό ανταλλαγής αέρα με βάση τη θερμοκρασία του χώρου ή την ποιότητα του αέρα.

Έλεγχος χώρων με χαμηλό ρυθμό διαρροής/υπερχείλισης με χρήση διαφράγματος παράκαμψης

Οι δύο μονάδες VAV (A, B) ελέγχουν τον απαιτούμενο ρυθμό ανταλλαγής αέρα. Και οι δύο μονάδες ελέγχονται παράλληλα με βάση τη θερμοκρασία του χώρου ή την ποιότητα του αέρα.

Ο ελεγκτής πίεσης δωματίου VRU-M1R-BAC (C) συγκρίνει την πίεση στο δωμάτιο με την καθορισμένη τιμή αναφοράς και στη συνέχεια ελέγχει τον αποσβεστήρα παράκαμψης στο καθορισμένο σημείο ρύθμισης πίεσης δωματίου. Το διάφραγμα παράκαμψης έχει επαρκείς διαστάσεις για τη στεγανότητα του χώρου και επιτρέπει ένα υψηλό επίπεδο ακρίβειας ελέγχου.

Ο τρόπος λειτουργίας με "αναλογία θετικής/αρνητικής πίεσης" μπορεί να μεταβεί στις τρέχουσες απαιτήσεις για λειτουργία νοσοκομείου.

Αλληλοδιαδοχικός έλεγχος πίεσης χώρου και ογκομετρικής ροής για αεροστεγείς χώρους

Οι αεροστεγείς χώροι θέτουν αυξημένες απαιτήσεις στο σύστημα ελέγχου.

Οι ελάχιστες διαρροές στον χώρο δεν επιτρέπουν τη φυσική αντιστάθμιση των συνήθων ανοχών ογκομετρικής ροής.

Αυτό θέτει υψηλές απαιτήσεις στον εξοπλισμό ελέγχου.

Οι δύο μονάδες VAV (A, B) είναι υπεύθυνες για τον απαιτούμενο ρυθμό ανταλλαγής αέρα και ελέγχονται παράλληλα βάσει της θερμοκρασίας του χώρου ή την ποιότητα του αέρα.

Ο πρόσθετος ελεγκτής πίεσης δωματίου (C, χωρίς μηχανοκίνηση) εκκινεί μια μετατόπιση του ορισμένου σημείου ρύθμισης στη μονάδα VAV (B).

Ο τρόπος λειτουργίας με "αναλογία θετικής/αρνητικής πίεσης" μπορεί να αλλάξει στις τρέχουσες απαιτήσεις.

Περιγραφή της σειράς προϊόντων ελεγκτή VAV-Universal

Εφαρμογές

– Ογκομετρική ροή VAV/CAV
– Σύνολο ογκομετρικής ροής
– Πίεση αγωγού
– Πίεση χώρου με τρόπο λειτουργίας με "αναλογία θετικής/αρνητικής πίεσης" με δυνατότητα εναλλαγής

Λύσεις με κινητήρες

– Περιστροφικός κινητήρας
– Ενεργοποιητής με ασφάλεια έναντι αστοχίας
– Περιστροφικός κινητήρας πολύ γρήγορης λειτουργίας
– Περιστροφικός κινητήρας πολύ γρήγορης λειτουργίας με ασφάλεια έναντι αστοχίας

Έλεχγος

– Συμβατικός έλεγχος 0...10 V/2...10 V
–   BACnet και Modbus συμπεριλαμβανομένων Υβριδικής λειτουργίας, MP-Bus
–  Μπορεί να αλλάξει χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Belimo Assistant

Εργαλεία

– Εφαρμογή Belimo Assistant (iOS, Android)
– Σύνδεση ασύρματου εργαλείου μέσω NFC (Bluetooth)
– Εργαλείο διαμόρφωσης που βασίζεται σε υπολογιστή διαθέσιμο για κατασκευαστές VAV

 

 

Οι αξιόπιστες εφαρμογές πίεσης χώρου απαιτούν συνδυασμούς ελεγκτή/διαφράγματος με απόλυτη αντιστοίχιση. Ως εκ τούτου, τα εξαρτήματα των VAV-Universal διατίθενται μόνο από κατασκευαστές μονάδων VAV.

Η επίδραση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα στην υγεία μας

Οι άνθρωποι καταναλώνουν περίπου το 90 τοις εκατό του χρόνου τους σε εσωτερικούς χώρους και αναπνέουν 12.000 λίτρα αέρα την ημέρα. Είναι επομένως σημαντικό να κατανοήσουμε την ισχυρή επίδραση που έχει η ποιότητα του εσωτερικού αέρα στην ευημερία μας. Η Belimo μοιράζεται τη βαθιά γνώση της για τις επιπτώσεις της εσωτερικής υγρασίας, των πτητικών ενώσεων (VOC) και των κεντρικών συστημάτων επεξεργασίας αέρα και παρουσιάζει πολύτιμες προτάσεις για την υγεία σας.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τα παρακάτω: