Στοιχεία στον φάκελο λήψεών σας

Ο φάκελος λήψεων είναι άδειος
στοιχείο(α) στον φάκελο λήψεων

!

Στοιχεία στο καλάθι σας

Το καλάθι είναι άδειο.
στοιχείο(α) στο καλάθι σας
Ποσότητα:

Belimo Americas is excited to release the new dual-channel CO/ temperature sensors with an increased range to 5000 ppm. The dual channel technology measures two-wave lengths split from a single light source. The sensor automatically takes a reading using the reference channel. Any change in the measurement indicates a change in the optics of the sensor. The sensors automatically adjusts the CO2 measurement when a change is detected to prevent drift. Manual calibration is not needed. High accuracy is maintained even in busy applications such as retail stores or hospitals. The CO/ temperature sensors features accurate, reliable readings available in degrees Fahrenheit (model 22DTC-5105) or Celsius (model 22DTC-1105). The new CO2/temperature dual channel sensors are ideally suited for applications requiring 24/7 hours of operation such as hospitals, retail stores, manufacturing, and indoor farming.

“Greenhouses, indoor farming, and hydroponic growers have expressed their need to monitor CO2 and temperature levels accurately. CO2 levels are essential for maximizing plant growth. Our high accuracy CO/ temperature sensors provide the opportunity for growing farmers to really boost their profit while increasing plant yields and reducing cropping time,” states Eddie Kelley, Belimo Sensors Product Specialist.