Στοιχεία στον φάκελο λήψεών σας

Ο φάκελος λήψεων είναι άδειος
στοιχείο(α) στον φάκελο λήψεων

!

Στοιχεία στο καλάθι σας

Το καλάθι είναι άδειο.
στοιχείο(α) στο καλάθι σας
Ποσότητα:

Οι ενεργοποιητές ασφαλείας της Belimo σώζουν ζωές και συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση των ζημιών σε κτίρια και περιουσιακά στοιχεία. Αξιοπιστία που έχει σχεδιαστεί ειδικά για διαφράγματα πυρός και καπνού ως θεμελιώδες μέρος μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχείρισης πυρασφάλειας σε κτίρια.
Μια ολοκληρωμένη σειρά ενεργοποιητών ταχείας λειτουργίας με ασφάλεια έναντι αστοχίας αυξάνει την ασφάλεια αποτρέποντας τις επικίνδυνες καταστάσεις και διασφαλίζοντας ελεγχόμενες συνθήκες σε χώρους παραγωγής, εργαστήρια ή άλλους ευαίσθητους χώρους.

Τεχνολογία που σώζει ζωές

Η Belimo ηγείται της παγκόσμιας αγοράς ενεργοποιητών πυρασφάλειας χάρη στην εξειδίκευσή της στον κλάδο και τις διαρκείς καινοτομίες που έχουν συμβάλει στην αύξηση των επιπέδων ασφαλείας στα κτίρια κατά τις τελευταίες δεκαετίες.Ένα παράδειγμα είναι η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας θέση κλειδώματος ασφαλείας, η οποία σε περίπτωση φωτιάς διατηρεί τον ενεργοποιητή του κλαπέτου απομόνωσης φωτιάς στην κλειστή θέση.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους ενεργοποιητές διαφραγμάτων απομονώσεως πυρός και καπνού άπό τον Robin

Τα διαφράγματα πυρασφάλειας προστατεύουν τους αγωγούς και τα ανοίγματα μεταφοράς αέρα εντός των διαχωριστικών κτιρίων, για να αποτρέψουν την εξάπλωση θερμότητας, φωτιάς και καπνού.Η τεχνική πυροπροστασία είναι πιο σημαντική από ποτέ, ιδίως σε σύγχρονα κτήρια με ασυνήθιστα σχέδια, μικτή χρήση ή με αυξανόμενη πολυπλοκότητα και μέγεθος. Η Belimo είναι ηγετική εταιρεία της παγκόσμιας αγοράς στη μηχανοκίνηση διαφραγμάτων απομονώσεως πυρός και ελέγχου καπνού με τεκμηριωμένη τεχνογνωσία και πείρα. Μάθετε από τον Robin πώς οι ενεργοποιητές διαφραγμάτων απομονώσεως πυρός και καπνού μπορούν να αντικατασταθούν χωρίς να χρειάζεται να αντικαταστήσετε ολόκληρη τη διάταξη του διαφράγματος.

Παρακαλώ αποδεχτείτε τις προτιμήσεις cookies για να παρακολουθήσετε αυτό το βίντεο.

Προστασία ζωών και περιουσιακών στοιχείων

Η υψηλή ποιότητα επαναφοράς διά ελατηρίου των ηλεκτρονικών ενεργοποιητών ασφαλείας παρέχει αξιόπιστη λειτουργία σε κρίσιμα συμβάντα. Οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας διασφαλίζουν 100% επιθεώρηση κάθε συσκευής, πλήρη ιχνηλασιμότητα και 90 ρουτίνες ελέγχου για να διασφαλιστεί ότι πληρούνται τα υψηλότερα ποιοτικά πρότυπα.

Παρακαλώ αποδεχτείτε τις προτιμήσεις cookies για να παρακολουθήσετε αυτό το βίντεο.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους ενεργοποιητές διαφραγμάτων απομονώσεως με ασφάλεια έναντι αστοχίας άπό τον Robin

Οι σειρές προϊόντων ενεργοποιητών με ασφάλεια έναντι αστοχίας της Belimo έχουν αναπτυχθεί για διαφράγματα και βαλβίδες που απαιτούν μέγιστη διαθεσιμότητα για να προστατεύουν τα συστήματα HVAC από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και άλλα δυνητικά επικίνδυνα συμβάντα. Μάθετε από τη Robin πόσο μεγάλο αντίκτυπο έχουν οι σειρές προϊόντων ηλεκτρονικών ενεργοποιητών με ασφάλεια έναντι αστοχίας και επαναφοράς διά ελατηρίου της Belimo στην προστασία της ζωής, των υλικών περιουσιακών στοιχείων και επίσης στην πρόληψη οικονομικών ζημιών.

Παρακαλώ αποδεχτείτε τις προτιμήσεις cookies για να παρακολουθήσετε αυτό το βίντεο.

Έλεγχος κρίσιμων περιβαλλόντων

Οι ενεργοποιητές ταχείας λειτουργίας έχουν μεγάλη επίδραση στη διασφάλιση του ελέγχου των συνθηκών σε χώρους παραγωγής και λοιπές ευαίσθητες περιοχές. Οι ενεργοποιητές της Belimo ανοίγουν και κλείνουν τους αεροφράκτες με μεγάλη ταχύτητα και χαμηλά επίπεδα θορύβου, ακόμα και στις πιο αντίξοες συνθήκες.

Επίδραση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα στην υγεία μας

Οι άνθρωποι καταναλώνουν περίπου το 90 τοις εκατό του χρόνου τους σε εσωτερικούς χώρους και αναπνέουν 12.000 λίτρα αέρα την ημέρα. Είναι επομένως σημαντικό να κατανοήσουμε την ισχυρή επίδραση που έχει η ποιότητα του εσωτερικού αέρα στην ευημερία μας. Η Belimo μοιράζεται τη βαθιά γνώση της για τις επιπτώσεις της εσωτερικής υγρασίας, των πτητικών ενώσεων (VOC) και των κεντρικών συστημάτων επεξεργασίας αέρα και παρουσιάζει πολύτιμες προτάσεις για την υγεία σας.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με: