Στοιχεία στον φάκελο λήψεών σας

Ο φάκελος λήψεων είναι άδειος
στοιχείο(α) στον φάκελο λήψεων

!

Στοιχεία στο καλάθι σας

Το καλάθι είναι άδειο.
στοιχείο(α) στο καλάθι σας
Ποσότητα:

Ενεργοποίηση μετρητή θερμικής ενέργειας

Ο μετρητής θερμικής ενέργειας πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου EN1434 και διαθέτει έγκριση τύπου σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία MID 2014/32/ΕΕ για τα όργανα μέτρησης (MI-004).

Ο μετρητής θερμικής ενέργειας της Belimo έχει σχεδιαστεί ως συσκευή πολλαπλών λειτουργιών, δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μετρητής θερμότητας, ψυχρού ή θερμότητας/ψυχρού. Μπορεί επίσης να εγκατασταθεί είτε στην επιστροφή είτε στην παροχή του συστήματος. Η εφαρμογή και η θέση εγκατάστασης επιλέγονται κατά τη διάρκεια της θέσης σε λειτουργία με τη λεγόμενη ενεργοποίηση χρησιμοποιώντας ένα smartphone και την εφαρμογή Belimo Assistant.
Ο εξουσιοδοτημένος ειδικός που πραγματοποιεί την ενεργοποίηση του μετρητή θερμικής ενέργειας απαιτεί λογαριασμό Belimo Cloud με πρόσθετη εξουσιοδότηση, την οποία μπορεί να αποκτήσει μέσω μιας ηλεκτρονικής ενότητας εκμάθησης.
Η ενεργοποίηση του μετρητή θερμικής ενέργειας πραγματοποιείται μόνο μία φορά και είναι μη αναστρέψιμη, δηλαδή είναι σημαντικό να είστε προσεκτικοί και να έχετε τον νου σας κατά την ενεργοποίηση. Εάν ενεργοποιηθεί λανθασμένα, η συσκευή θα μετρήσει λανθασμένα και πρέπει να αφαιρεθεί και να αντικατασταθεί με έξοδα του χρήστη.

 

Εάν θέλετε να εξουσιοδοτηθείτε για την ενεργοποίηση μετρητών θερμικής ενέργειας, ακολουθήστε τα εξής τέσσερα βήματα:

1. Οδηγίες λειτουργίας

Μελετήστε προσεκτικά το εγχειρίδιο λειτουργίας του μετρητή θερμικής ενέργειας.

2. Λογαριασμός Belimo Cloud

Δημιουργήστε έναν λογαριασμό Belimo Cloud.

3. Ενότητα μάθησης

Ολοκληρώστε επιτυχώς την ηλεκτρονική ενότητα εκμάθησης για την ενεργοποίηση του μετρητή.

4. Εξουσιοδότηση

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ενότητας εκμάθησης, η Belimo θα σας χορηγήσει εξουσιοδότηση για τον λογαριασμό Belimo Cloud, ο οποίος θα σας δώσει το δικαίωμα να ενεργοποιήσετε μετρητές θερμικής ενέργειας.
Θα ενημερωθείτε ότι σας έχει χορηγηθεί άδεια.