Twoja przeglądarka jest nieaktualna!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlać tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę

×

Artykuły w Twoim folderze pobierania

Folder pobierania jest pusty
artykuły w Twoim folderze pobierania

!

Razem na szczyt

Misja, wartości i kodeks postępowania

Nasz sukces wynika z oferowania klientom większej wartości. Dlatego też naszym celem jest zapewnienie najwyższej jakości produktów i usług. Ta misja, nasze wartości i nasz kodeks postępowania prowadzą nas i naszych klientów wspólnie na szczyt. 

Nasza działalność gospodarcza powinna mieć znaczenie dla świata. Belimo wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, szczególnie w obszarach „Dobre zdrowie i jakość życia” oraz „Działania w dziedzinie klimatu”.

Komfort: Ludzie spędzają w budynkach ponad 90% czasu. Belimo pomaga ludziom czuć się bardziej komfortowo, dbając o to, by mogli żyć i pracować w zdrowym środowisku.

Energia: Ponad 40% światowego zużycia energii przypada eksploatację budynków. Dzięki naszym energooszczędnym urządzeniom przyczyniamy się do redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Bezpieczeństwo: Siłowniki Belimo do ochrony przeciwpożarowej i siłowniki z funkcją bezpieczeństwa ratują życie oraz zmniejszają zakres uszkodzeń budynków i mienia. Ponadto, nasze urządzenia umożliwiają bezpieczne regulowanie warunków w miejscach o szczególnych wymaganiach, takich jak szpitale i laboratoria.

Instalacja: Ułatwiamy codzienną pracę inżynierów i instalatorów. Nasze urządzenia upraszczają proces projektowania i montażu oraz sprawiają, że rozruch jest jeszcze szybszy.

Konserwacja: Nasze wysokiej jakości siłowniki, zawory regulacyjne i czujniki mają dłuższą żywotność i zużywają mniej energii podczas pracy. Zmniejszone nakłady na konserwację zapewniają poczucie bezpieczeństwa właścicielom i operatorom budynków.

Nasze małe urządzenia mają duży wpływ – na naszych klientów i na społeczeństwo. Takie jest nasze przekonanie.

Oferujemy naszym klientom wartość przewyższającą ich oczekiwania, większą od proponowanej przez innych. Osiągamy to dostarczając unikalne rozwiązania i maksymalizując wydajność operacyjną. Wiarygodność i zaufanie są równie istotne dla naszego sukcesu.
Lars van der Haegen
Dyrektor generalny Belimo
  • Wartość dla klienta
  • Lider rozwiązań
  • Doskonałość operacyjna
Wartość dla klienta

Dzięki naszej metodzie zorientowanej na klienta, CESIM®, powstają wyjątkowe produkty i usługi. Naszym sukcesem jest wartość dodana dla klientów.

Lider rozwiązań

Inwestujemy w innowacje, dzięki czemu możemy zaskakiwać rynek unikalnymi rozwiązaniami.

Doskonałość operacyjna

Dzięki doskonałości operacyjnej zapewniamy niezawodne dostawy produktów najwyższej jakości. Nasze priorytety są zawsze jasne – jakość na pierwszym miejscu, terminowość na drugim, a koszty na trzecim.

Kultura wiarygodności

Kultura firmy Belimo jest zbudowana na zaufaniu, uczciwości, kompetencjach i odpowiedzialności. Wspieramy osobiste zaangażowanie, odwagę do podejmowania ryzyka w celu inspirowania klientów, pracę zespołową i różnorodność kulturową.

Zaufanie
Jesteśmy otwarci, pełni szacunku, uczciwi i sprawiedliwi. W ten sposób osiągamy wysoki poziom zaufania. Po zbudowaniu zaufania można wprowadzać partycypacyjny styl przywództwa z otwartym, obiektywnym dialogiem, aby zawsze wspólnie znajdować najlepszą odpowiedź. W ten sposób zapewnia się przejrzystość, wzajemne zrozumienie i pełne zaangażowanie wszystkich pracowników. Krótkie ścieżki podejmowania decyzji, osobista odpowiedzialność, bliskie relacje z klientami i identyfikowanie się pracowników z firmą – to podstawa kreatywności i innowacyjności oraz powód, dla którego Belimo jest zawsze o krok do przodu.

Uczciwość
Nasze zadania wykonujemy obiektywnie, z zachowaniem uczciwości i zdrowego rozsądku. Zawsze jesteśmy lojalni wobec naszych pracowników, klientów, partnerów biznesowych i udziałowców.

Kompetencje
Posiadamy unikalną wiedzę na temat zastosowań oraz rozumiemy procesy biznesowe naszych klientów, i dlatego jesteśmy w stanie udzielać im rzetelnych i uczciwych porad. Dzięki temu zyskujemy zaufanie klientów i jesteśmy postrzegani jako partner ekspercki. Belimo to miejsce, gdzie umysły mogą się rozwijać, zarówno pod kątem rozwoju osobistego, jak i zawodowego. To kreatywne środowisko rozwija talenty na całym świecie. Razem mamy wpływ!

Odpowiedzialność
Czujemy się odpowiedzialni za środowisko. Stale poszukujemy sposobów na zmniejszenie zużycia energii. Unikamy stosowania substancji i materiałów, które zagrażają środowisku. Takie podejście otwiera nowe możliwości, zmniejsza ryzyko i sprzyja innowacyjności. Jesteśmy przekonani, że odpowiedzialne działania i zachowania ostatecznie skutkują zrównoważonym wzrostem i zyskiem, tworząc większą wartość dla wszystkich interesariuszy. 

Kodeks postępowania

Misja Belimo przedstawia najważniejsze zasady postępowania i fundamentalne wartości, którymi kieruje się firma. W tworzenie kultury korporacyjnej są zaangażowani wszyscy pracownicy Belimo, dlatego konieczne jest, aby każdy z nich rozumiał i brał na siebie osobistą odpowiedzialność.

Firma Belimo jest zdeterminowana, aby prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z wysokimi standardami etycznymi i obowiązującym prawem. W ten sposób powinni postępować też wszyscy pracownicy. Takie nastawienie ma zarówno zasadnicze znaczenie dla podtrzymania dobrej reputacji Belimo i zapobiegania ewentualnym sankcjom cywilnym lub karnym, jak i odzwierciedla wartości Belimo.