Artykuły w Twoim folderze pobierania

Folder pobierania jest pusty
artykuły w Twoim folderze pobierania

!

Czy zużycie energii w budynku odpowiada aktualnym wymogom? Dowiedz się!

Pełna oferta innowacyjnych urządzeń obiektowych HVAC

Firma Belimo zdobyła pozycję lidera rynku dzięki swojej pomysłowości, a także wysokiej jakości wykonania produktów oraz ciągłemu ich doskonaleniu. Po prostu produkujemy siłowniki do przepustnic, zawory regulacyjne i czujniki, które pozwalają na zapewnianie komfortu i zmniejszenie zużycia energii, działają perfekcyjnie oraz zyskują zaufanie klientów ze względu na niezawodność i trwałość.

Zapraszamy. Odwiedź nas na targach ISH we Frankfurcie.

Na naszym stoisku można zapoznać się ze wszystkimi innowacjami i praktycznymi zastosowaniami naszych produktów.

Kompaktowe urządzenia. Wiele korzyści. Inteligentne wykorzystywanie energii przyczynia się do ochrony klimatu i obniżenia kosztów eksploatacji. Belimo, światowy lider rynku, oferuje kompaktowe i wyjątkowo efektywne siłowniki, zawory czujniki oraz liczniki, stanowiące idealne rozwiązania do wydajnego regulowania, monitorowania i optymalizowania przepływu energii w budynkach. Dzięki nim można zapewnić zdrowe warunki w pomieszczeniach – zarówno w nowych, jak i już użytkowanych budynkach.

Innowacje w dziedzinie komfortu, efektywności energetycznej i bezpieczeństwa budynków

Firma Belimo oferuje produkty o wysokiej jakości, które pozwalają zmniejszenie zużycia energii i obniżenie kosztów montażu, a także zapewnia najkrótsze czasy dostaw w branży. Dzięki temu od ponad 40 lat odnosi sukcesy na rynkach instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Fundamentem naszego sukcesu jest inwestowanie w nowe technologie, dlatego Belimo będzie zawsze oferować produkty przyczyniające się do sukcesu naszych klientów.
CESIM to opracowana przez Belimo metoda wprowadzania innowacji w instalacjach budynkowych poprzez zastosowanie czujników, zaworów i siłowników. Metoda CESIM zapewnia komfort (Comfort), efektywność energetyczną (Energy Efficiency) oraz bezpieczeństwo (Safety) ludzi i mienia, gwarantując jednocześnie łatwość montażu (Installation) i rozruchu oraz obniżenie kosztów konserwacji (Maintenance).

Oznaczenie Solar Impulse Efficient Solution

Organizacja Solar Impulse Foundation wyróżniła 1000 innowacyjnych rozwiązań spełniających wysokie standardy zarówno w zakresie zrównoważonego rozwoju, jak i rentowności. Z dumą informujemy, że zawór Belimo Energy Valve™ został zaliczony do grupy tych rozwiązań i uzyskał oznaczenie Solar Impulse Efficient Solution.

Podstawowe wymagania dla instalacji HVAC związane z zapewnianiem jakości powietrza w pomieszczeniach

Około 90 procent czasu spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach, a osoba dorosła potrzebuje do oddychania około 12 000 litrów powietrza dziennie. Dlatego musimy mieć świadomość, że jakość powietrza w pomieszczeniach silnie wpływa na nasze samopoczucie. Firma Belimo udostępnia zarówno obszerne informacje o wpływie wilgotności powietrza w pomieszczeniach, lotnych związków organicznych oraz central wentylacyjnych/klimatyzacyjnych, jak i przydatne wskazówki dotyczące utrzymywania zdrowych warunków w budynkach.

Aby dowiedzieć się, jakie kwestie są najważniejsze dla zapewnienia zdrowego powietrza w pomieszczeniach, firma Belimo przeprowadziła rozmowy z projektantami i ekspertami z branży wentylacyjnej na całym świecie. Na podstawie zebranych informacji określono siedem zagadnień istotnych dla zagwarantowania zdrowego powietrza w pomieszczeniach w budynkach niemieszkalnych.

Dowiedz się więcej:

Połączenie pomiarów i regulacji, certyfikowane pomiary i rozliczanie energii cieplnej

Zawór Belimo Energy Valve™ łączy w jednym urządzeniu funkcje pomiaru energii, regulacji przepływu, Delta T Manager oraz, na życzenie, rozliczania kosztów wykorzystującego Internet rzeczy (IoT). Może być łatwo i bezpośrednio integrowany z systemem automatyki budynku lub systemami monitorującymi opartymi na Internecie rzeczy (IoT), zapewniającymi dostęp do pomiarów, narzędzi optymalizujących efektywność energetyczną, a także do danych rozliczeniowych. Teraz firma Belimo oferuje pojedyncze urządzenie, które łączy w sobie funkcje „regulowania przepływu energii” oraz „certyfikowanego pomiaru i rozliczania zużycia energii”. Połączenie w jednym urządzeniu funkcji zapewniających efektywność energetyczną pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

Przepływomierz ultradźwiękowy z funkcją pomiaru stężenia glikolu

W celu zapewnienia najwyższej sprawności energetycznej instalacji HVAC oraz komfortu w pomieszczeniach konieczne są wiarygodne pomiary natężenia przepływu. Nowy ultradźwiękowy przepływomierz Belimo pozwala na wykonywanie dokładnych i powtarzalnych pomiarów przepływu wody i wodnych roztworów glikolu bez dryftu i w każdym zastosowaniu HVAC.

  • Wielopunktowa kalibracja na mokro gwarantuje dokładność i powtarzalność.

  • Opatentowany algorytm kompensacji temperatury i stężenia glikolu eliminuje konieczność ręcznego kalibrowania.

  • Dokładność odczytu ±2% i powtarzalność ±0,5% zapewniają prawidłowy i precyzyjny pomiar natężenia przepływu.

Dzięki innowacyjnym produktom stymulujemy rozwój internetu rzeczy w budynkach (BIoT).

Łączność oparta na sieci jest od zawsze kluczową cechą naszych produktów. Dostarczanie coraz lepszych produktów z funkcjami łączności cyfrowej stanowi fundament naszej wizji teraźniejszości i przyszłości.

Ekosystem urządzeń Belimo współpracujących z internetem rzeczy (IoT) pozwala na elastyczne integrowanie systemów z powszechnie stosowanymi protokołami komunikacyjnymi automatyki budynku i systemami BIoT. Dodatkowe połączenie z internetem rzeczy pozwala łatwiej optymalizować różne aspekty eksploatacji budynków – od zarządzania po wykonywanie prac konserwacyjnych.