Artykuły w Twoim folderze pobierania

Folder pobierania jest pusty
artykuły w Twoim folderze pobierania

!

Kompaktowe urządzenia, wiele korzyści.

Kompaktowe urządzenia, wiele korzyści.

CESIM to opracowana przez Belimo metoda wprowadzania innowacji w instalacjach budynkowych poprzez zastosowanie czujników, zaworów i siłowników. Jako aktywny uczestnik inicjatywy UN Global Compact firma Belimo bezpośrednio przyczynia się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju (SDG). Opracowując strategie, wytyczne i procedury zgodne z zasadami UN Global Compact, Belimo nie tylko postępuje odpowiedzialnie, troszcząc się o przyszłość ludzkości i naszej planety, lecz także przygotowuje grunt pod długofalowy sukces naszej branży.

Metoda CESIM gwarantuje, że „małe” urządzenia Belimo wywierają ogromny wpływ na: komfort (Comfort), efektywność energetyczną (Energy Efficiency), bezpieczeństwo (Safety), montaż (Installation) i konserwację (Maintenance).