Artykuły w Twoim folderze pobierania

Folder pobierania jest pusty
artykuły w Twoim folderze pobierania

!

Kompaktowe urządzenia, wiele korzyści.
Innowacje zmieniające definicję komfortu

Najnowocześniejsza automatyka budynku jest niezbędna do zapewniania dobrej jakości powietrza i przyjemnych temperatur dla jak najlepszego klimatu w pomieszczeniach. Idealna jakość powietrza nie jest jednak jedynym warunkiem komfortu w pomieszczeniu – w pomieszczeniach i kanałach wentylacyjnych muszą być utrzymywane odpowiednie stosunki ciśnień pomiędzy powietrzem nawiewanym i obiegowym. Tym ważniejsza jest możliwość sterowania klimatem w poszczególnych pomieszczeniach. Niezawodne komponenty HVAC firmy Belimo doskonale harmonizują te czynniki, dzięki czemu w różnych pomieszczeniach zawsze panuje komfort i zapewniona jest produktywność.
 Komponenty grzewcze i chłodzące w instalacji centralnej, instalacjach wentylacyjnych i oczyszczania powietrza w pomieszczeniu są wyposażone w czujniki, siłowniki do przepustnic i zawory regulacyjne, które są ze sobą połączone siecią w celu zapewnienia najlepszego samopoczucia w pomieszczeniach. Nasze inteligentne komponenty HVAC zapewniają doskonałą jakość powietrza dla zapewnienia najwyższego poziomu komfortu w pomieszczeniu.

Nasze czujniki – podstawa komfortu

Gama czujników Belimo jest wynikiem ponad czterech dekad doświadczeń, badań i skupienia się na dostarczaniu technologii tworzących wartość dodaną dla klientów z całej branży HVAC. Unikalna konstrukcja czujników oferuje łatwą instalację i bezproblemową integrację, co skutkuje obniżeniem kosztów i optymalną wydajnością systemu. Oferujemy kompletny asortyment czujników odznaczających się znaczną precyzją i długoterminową stabilnością działania, czego rezultatem jest wyższy poziom komfortu w pomieszczeniach. Nasz obszerny asortyment produktów obejmuje czujniki do pomiaru temperatury, wilgotności, ciśnienia, stężenia CO2, lotnych związków organicznych (LZO) i przepływu w rurociągach, kanałach i w zastosowaniach na zewnątrz budynków. Belimo służy jako pojedynczy dostawca urządzeń terenowych HVAC dla każdego projektu budowlanego.

Dowiedz się więcej: kluczowe czynniki wpływające na komfort cieplny

Chociaż istnieją wytyczne dotyczące jakości powietrza w pomieszczeniach, zmienne sytuacyjne – takie jak funkcja pomieszczenia, ubiór, poziom aktywności osób przebywających w pomieszczeniu, a także po prostu bardzo osobiste potrzeby osób przebywających w pomieszczeniu – są bardzo zróżnicowane. Temperatura pomieszczenia staje się tym bardziej odczuwalna, im dłużej się w nim przebywa. W okresie grzewczym zaleca się stosowanie temperatur od 20 do 22°C (w porównaniu z 25 do 26°C latem) na poziomie podłogi. Zbyt wysoka lub niska wilgotność ma również wpływ na dobre samopoczucie, produktywność, a nawet zdrowie. Dowiedz się więcej o czynnikach wpływających na komfort cieplny.

Zawory regulacyjne z przepływem niezależnym od ciśnienia dla zapewnienia optymalnego komfortu w pomieszczeniu

Zawory regulacyjne z przepływem niezależnym od ciśnienia (PI) zapewniają stałą kompensację hydrauliczną obiegów, a tym samym pozwalają na podwyższenie komfortu w pomieszczeniach. Technologia zaworów kulowych maksymalizuje oszczędności energii w systemach pomp o zmiennym przepływie, a jednocześnie pozwala sprostać unikalnym wyzwaniom w zakresie sterowania. Obejrzyj Belimo Talk poniżej i dowiedz się więcej o dynamice układu hydraulicznego oraz o tym, jak zapewnić, aby wydajność instalacji budynkowych idealnie pasowała do wielkości konstrukcyjnych zaworów. Belimo oferuje serię zaworów regulacyjnych z przepływem niezależnym od ciśnienia (PI); od PIQCV (superkompaktowego zaworu PI), ePIV (zaworu PI z regulatorem elektronicznym, umożliwiającego pomiar rzeczywistego przepływu) po zawór Energy Valve, który optymalizuje, dokumentuje i kontroluje pracę wymiennika ciepła.

Ucz się od Rodriga: Jak zapewnić komfort dzięki zaworom niezależnym od ciśnienia

Prosimy Zaakceptuj pliki cookie preferencji, aby obejrzeć ten film.

Ucz się od Rodriga: Jak osiągnąć idealnie zrównoważony układ hydrauliczny

Zapewnienie wymaganego przepływu w układach hydraulicznych może być trudne przy zmianach ciśnienia. Belimo Hydronic Simulator pomaga zrozumieć dynamikę układu hydraulicznego z ręczną kompensacją i zaworami z przepływem niezależnym od ciśnienia. Pobierz Belimo Hydronic Simulator™ jako plik Excel i dowiedz się z prowadzonego przez Rodriga wykładu Belimo Talk, jak go używać.

 

Prosimy Zaakceptuj pliki cookie preferencji, aby obejrzeć ten film.

Siłowniki VAV zapewniają doskonale zrównoważony komfort w pomieszczeniu 

Kolejnym czynnikiem wpływającym na komfort osób przebywających w pomieszczeniu jest prędkość przepływu powietrza. Gdy występują przeciągi (często w pomieszczeniach, w których instalacje wentylacyjna i klimatyzacyjna są wadliwe), na ludzkiej skórze zwiększa się chłodzenie wyparne i może to być nieprzyjemne dla wielu osób. Prędkość powietrza jest również ważna dla akustyki pomieszczenia. Zbyt duże prędkości powietrza w regulatorach zmiennego przepływu powietrza (VAV) i wylotach powietrza mogą powodować rozpraszający hałas i gwizdanie.