Artykuły w Twoim folderze pobierania

Folder pobierania jest pusty
artykuły w Twoim folderze pobierania

!

Wytrzymałe rozwiązanie

Zawory regulacyjne z przepływem niezależnym od ciśnienia umożliwiają precyzyjne regulowanie przepływu cieczy w instalacjach hydraulicznych. Tym samym pozwalają zapewnić lepsze warunki w pomieszczeniach oraz obniżyć zużycie energii. Ponadto, zawór gwarantuje automatyczną kompensację hydrauliczną przy każdym obciążeniu. Belimo oferuje szeroki asortyment zaworów o przepływie niezależnym od ciśnienia – od ultrakompaktowych PIQCV, poprzez zawory PIFLV z ogranicznikiem przepływu i zawory EPIV z regulatorem elektronicznym po zawory Belimo Energy Valve™. Dwa ostatnie rodzaje zaworów są wyposażone w funkcję pomiaru rzeczywistego przepływu. Efektywność energetyczna instalacji jest optymalizowana, dokumentowana i potwierdzana.

Kompaktowe i energooszczędne

Zawory zapewniające efektywność energetyczną i optymalną pracę instalacji

W celu zapewnienia prawidłowego przepływu w danym zastosowaniu zawór może być skonfigurowany fabrycznie, a następnie dostosowany w miejscu montażu. Nie jest konieczne żadna dodatkowa kompensacja. Instalacja pracuje idealnie od chwili rozruchu. Zawory z przepływem niezależnym od ciśnienia są stosowane, gdy zachodzi potrzeba energooszczędnego regulowania przepływu przez centrale wentylacyjne, nagrzewnice i chłodnice, klimakonwektory, nagrzewnice wtórne w aparatach VAV, czy instalacje ogrzewania podłogowego.

Seria produktów

Nowoczesne instalacje ogrzewania/chłodzenia wodnego o stałym przepływie.

Przy zapewnianiu ogólnej efektywności energetycznej obiektów coraz większego znaczenia nabiera optymalna praca instalacji ogrzewania i chłodzenia.

Zawsze odpowiednie natężenie przepływu wody
Idealny komfort w pomieszczeniach dzięki prawidłowej ilości wody, nawet przy zmiennej różnicy ciśnień i przy pracy z częściowym obciążeniem. 
 
Oszczędność czasu podczas projektowania
Nieskomplikowana konstrukcja zaworów pozwala na łatwiejsze i szybsze projektowanie.

Mniejsza pracochłonność montażu
Dzięki rozwiązaniu typu „wszystko w jednym” można obniżyć koszty oraz przyspieszyć wykonywanie prac. Nie jest konieczna skomplikowana kompensacja hydrauliczna.

Efektywne energetycznie
Szczelne zamknięcie regulacyjnego zaworu kulowego zapobiega wewnętrznym przeciekom, a tym samym stratom energii przy braku obciążenia. 

Elastyczność stosowania
Łatwość ustawiania maksymalnego przepływu

Bezpieczeństwo
Konstrukcja zapewniająca samoczynne oczyszczanie zapobiega zablokowaniu elementu regulacyjnego i gwarantuje niezawodne uruchomienie ogrzewania lub chłodzenia.

Produkty dostosowane do indywidualnych wymagań

Stosując standardowe produkty trudno jest w dzisiejszych czasach sprostać wyzwaniom, pojawiającym się zarówno podczas projektowania, jak i na placu budowy, dlatego coraz większe znaczenie mają rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Zbudujemy siłownik, jakiego Państwo potrzebują – z kablem, wtyczką i parametrami, które określili Państwo w zamówieniu. Na życzenie montujemy siłownik na zaworze i tworzymy wstępnie zmontowany zespół z elementów rurowych, czujników, przyłączy i wielu innych komponentów. 

 • Różne typy i długości kabli z wtyczką lub bez. 
 • Etykieta produktu z danymi klienta (np. miejscem montażu siłownika w budynku). 
 • Kompletnie prefabrykowany i sprawdzony (np. pod kątem szczelności) zespół z wybranymi przez klienta komponentami.
 • Na życzenie z elastycznymi przyłączami, ze specjalnymi powłokami lub izolacją.
 • Zajmiemy się dla Państwa parametryzowaniem (np. skonfigurujemy nastawialny czas ruchu, strefy nieczułości i parametry szyny komunikacyjnej). W przypadku urządzeń nastawczych do instalacji HVAC (np. Belimo Energy Valve™) przygotujemy dla Państwa kompletny rozruch zgodnie z dostarczoną specyfikacją.

Oferujemy „pakiet pełnego komfortu” dla Państwa zastosowań.

 • Zalety dla klientów
 • Oprogramowanie / wtyczki
 • Historie sukcesu
 • Nagrody
Zalety dla klientów

Wykonawcy generalni / inwestorzy

Największy nacisk kładziesz na rentowności budynków. Uwzględnia ona nie tylko koszty inwestycji, ale także koszty powstające w trakcie bieżącej pracy / serwisowania. Zrównoważony rozwój i transparentność kosztów ma dla Ciebie duże znaczenie. Regulacyjne zawory kulowe z przepływem niezależnym od ciśnienia Belimo to:

 • Jakość potwierdzona 40-letnim doświadczeniem.
 • Oszczędność energii dzięki automatycznej, ciągłej kompensacji hydraulicznej
 • Wysoki komfort w pomieszczeniach i zadowolenie użytkowników obiektów.
 • Możliwość łatwego dostosowywania parametrów roboczych, pozwalająca na łatwą przebudowę całego obiektu w przyszłości.

Projektanci

Twoje główne zadanie to projektowanie instalacji HVAC. Stale poszukujesz nowych, innowacyjnych sposobów oszczędzania energii i zapewniania lepszych warunków w pomieszczeniach. W pracy stosujesz najnowocześniejsze metody, a przy projektowaniu wykorzystujesz dane otrzymane od dostawców/producentów. Regulacyjne zawory kulowe z przepływem niezależnym od ciśnienia Belimo to:

 • Łatwiejsze i szybsze projektowanie dzięki nieskomplikowanej konstrukcji zaworu
 • Automatyczna, ciągła kompensacja hydrauliczna przy każdym obciążeniu
 • Łatwe dostosowanie do zmian mocy
 • Specjalnie skoordynowane narzędzia do projektowania oraz dokumentacja ułatwiające codzienną pracę

Integratorzy systemów

Twoim zadaniem jest projektowanie systemów automatyki budynków i optymalne integrowanie urządzeń obiektowych. Twoim celem jest zmniejszenie złożoności i zapewnienie przejrzystości, aby umożliwić ciągle optymalizowanie instalacji budynkowych. Regulacyjne zawory kulowe z przepływem niezależnym od ciśnienia Belimo to:

 • Łatwe dobieranie, montaż i bezproblemowa eksploatacja
 • Dostawa zaworów z zamontowanymi siłownikami obrotowymi, ułatwiająca i przyspieszająca prace montażowe
 • Sterowanie poprzez szynę MP, sieci BACnet, Modbus, KNX lub sygnałem analogowym w zależności od użytego siłownika
 • Optymalizacja zużycia energii dzięki przejrzystości danych (zawory EPIV)

Instalatorzy / inżynierowie zakładowi

Zajmujesz się montażem instalacji HVAC w obiektach. Aby wykonać swoją pracę, potrzebujesz właściwych produktów we właściwym czasie i miejscu. Łatwy montaż i specjalistyczna pomoc pomogą Ci dotrzymywać napiętych terminów. Regulacyjne zawory kulowe z przepływem niezależnym od ciśnienia Belimo to:

 • Rozwiązanie typu „wszystko w jednym” pozwalające obniżyć koszty oraz przyspieszyć wykonywanie prac.
 • Brak konieczności wykonywania skomplikowanej kompensacji hydraulicznej
 • Łatwy montaż w ograniczonej przestrzeni
 • Szybka dostawa i kompleksowa obsługa klienta

Właściciele budynków

Poprawa komfortu i ograniczenie zużycia energii, a także umożliwienie łatwej rozbudowy i modernizacji obiektu są dla Ciebie codziennym wyzwaniem. Głównym przedmiotem Twojego zainteresowania jest optymalizacja posiadanych instalacji HVAC przy jak najmniejszych nakładach pracy i kosztach. Regulacyjne zawory kulowe z przepływem niezależnym od ciśnienia Belimo to:

 • Oszczędność energii dzięki automatycznej, ciągłej kompensacji hydraulicznej
 • Wyższy komfort w pomieszczeniach dzięki prawidłowej ilości wody przy zmiennej różnicy ciśnień i przy pracy z częściowym obciążeniem
 • Możliwość łatwego dostosowywania parametrów roboczych, pozwalająca na łatwą przebudowę całego obiektu
 • Opcjonalna funkcja bezpieczeństwa gwarantująca bezpieczeństwo instalacji
 • Dokładny i powtarzalny pomiar przepływu (zawór EPIV)

Zarządcy/konserwatorzy obiektów

Do Twoich codziennych zadań należy między innymi zarządzanie budynkami oraz obsługiwanie ich wyposażenia technicznego. Poszukujesz rozwiązań zapewniających komfort w pomieszczeniach i optymalizujących działanie systemu. Cenisz proste i przejrzyste systemy oraz, w razie potrzeby, szybką dostawę części zamiennych i wsparcie techniczne dostępne w każdej chwili. Regulacyjne zawory kulowe z przepływem niezależnym od ciśnienia Belimo to:

 • Regulowany i zawsze idealnie zrównoważony przepływ
 • Niże koszty eksploatacji pomp i agregatów chłodniczych / kotłów grzewczych dzięki wyższej sprawności instalacji
 • Oszczędność energii dzięki automatycznej, ciągłej kompensacji hydraulicznej
 • Lepszy komfort pomieszczeń dzięki
 • dostosowaniu ilości wody do zmiennej różnicy ciśnień i warunków częściowego obciążenia.
 • Dokładny i powtarzalny pomiar przepływu (zawór EPIV)
 • Szczelne zamknięcie zapobiegające stratom energii powodowanym przez przecieki
Oprogramowanie / wtyczki

Aplikacja Belimo Assistant

Aplikacja Belimo Assistant do lokalnego obsługiwania urządzeń z wbudowanym interfejsem NFC

Pełny i stały dostęp do przejrzystych informacji o siłowniku Belimo oraz pracy instalacji. Dzięki aplikacji Belimo Assistant można przy użyciu smartfona lub tabletu bezprzewodowo komunikować się z regulatorami VAV, czujnikami oraz siłownikami do zaworów / przepustnic.

Właściwości 
Wyświetlanie danych identyfikacyjnych: typ urządzenia, położenie, oznaczenie, numer seryjny, adres MP
• Dane robocze i parametry konfiguracji: specyficzne dla danego urządzenia
• Wysyłanie danych roboczych i konfiguracji bezpośrednio z systemu, w wiadomościach e-mail, WhatsApp, SMS
• Strona diagnostyczna: informacje o stanie danego urządzenia
• Przechowywanie danych roboczych i danych nastawy w notatkach
• Przesyłanie danych przy odłączonym zasilaniu siłownika lub podczas pracy
• Automatyczne dostosowanie języka (DE / EN / FR / IT)

Aplikacja Belimo RetroFIT

Dzięki aplikacji Belimo RetroFIT można łatwo wyszukać najlepiej dopasowany siłownik Belimo, zastępujący przestarzały lub uszkodzony siłownik do instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Gdy trzeba zmodernizować instalację wentylacyjną lub wodną, albo wymienić uszkodzone urządzenie, aplikacja pozwala szybko znaleźć siłownik Belimo (do zaworów grzybkowych, obrotowy,...), który charakteryzuje się najwyższą jakością i znakomitymi parametrami.

Aplikacja zapewnia też dostęp do informacji o pełnej ofercie czujników Belimo.

Szyna MP Belimo

Oprogramowanie Belimo PC-Tool (MFT-P)
Oprogramowanie do konfigurowania i diagnostyki, do siłowników MF/MP/MOD/LON/KNX w tym do siłowników do ochrony przeciwpożarowej.
Do systemów Windows.

Oprogramowanie Service Tool ZTH EU

Przyrząd ZTH EU pozwala ułatwia diagnozowanie, kontrolowanie pracy oraz konfigurowanie urządzeń nastawczych HVAC. Gdy jest bezpośrednio podłączony do siłownika Belimo (parametryzowalnego lub wyposażonego w interfejs komunikacyjny) umożliwia natychmiastowe odczytywanie wartości pomiarowych oraz modyfikowanie nastaw.

Gdy przyrząd ZTH EU jest używany jako interfejs dla komputera z oprogramowaniem narzędziowym PC-Tool (MFT-P), wraz z oprogramowaniem PC-Tool jest instalowany odpowiedni sterownik USB. Sterownik ten można też pobrać klikając poniższy odnośnik i zainstalować oddzielnie.

Wtyczka BIM do programu Autodesk Revit

Wtyczka BMI umożliwiająca dostęp do modeli danych 3D z informacjami technicznymi w programie Autodesk Revit

Dzięki tej wtyczce można wybierać siłowniki, zawory i czujniki z jednej bazy danych, a następnie przenosić je metodą „przeciągnij i upuść” do do projektu modelowania informacji o budynku (BIM). W ten sposób wszyscy użytkownicy projektu BIM uzyskują dostęp do wszystkich danych ustrukturyzowanych i sklasyfikowanych w formacie Revit MEP.

Historie sukcesu
Nagrody

Nagrody i wyróżnienia

Belimo Energy Valve™ otrzymał wiele nagród za innowacje technologiczne, w tym za funkcję zapobiegającą zbyt małej różnicy temperatur na wymienniku ciepła oraz za przejrzystą wizualizację pracy urządzenia i efektywności energetycznej instalacji. Belimo Energy Valve™ jest wyjątkowym produktem na rynku.