Artykuły w Twoim folderze pobierania

Folder pobierania jest pusty
artykuły w Twoim folderze pobierania

!

Czujniki kanałowe (powietrze)

Belimo oferuje szeroki asortyment czujników kanałowych obejmujący wszystkie standardowe wielkości pomiarowe: temperaturę, wilgotność, punkt rosy, stężenie CO₂, stężenie lotnych związków organicznych, ciśnienie, a także ochronę przeciwzamrożeniową.