Artykuły w Twoim folderze pobierania

Folder pobierania jest pusty
artykuły w Twoim folderze pobierania

!

Liczniki energii termicznej (TEM)

Liczniki ciepła (TEM) firmy Belimo spełniają wymagania normy EN 1434 i posiadają zatwierdzenie typu zgodnie z europejską dyrektywą 2014/32/UE w sprawie przyrządów pomiarowych (MID). Liczniki bez aprobaty są wyposażone w funkcję kompensacji stężenia glikolu, która umożliwia niezawodny pomiar energii cieplnej, nawet gdy w wodzie znajduje się glikol.