Artykuły w Twoim folderze pobierania

Folder pobierania jest pusty
artykuły w Twoim folderze pobierania

!

Czujniki do rurociągów (woda)

Belimo oferuje czujniki zanurzeniowe i kontaktowe. Istnieje możliwość wyboru opcji montażu najlepiej odpowiadającej określonemu pomiarowi temperatury, ciśnienia lub przepływu, we wnętrzu i na powierzchni rur, kotłów grzewczych i zbiorników.