Artykuły w Twoim folderze pobierania

Folder pobierania jest pusty
artykuły w Twoim folderze pobierania

!

Ewolucja w stronę internetu rzeczy w budynkach (BIoT)
Dzięki innowacyjnym produktom

Świeże spojrzenie na internet rzeczy w budynkach (Building IoT, BIoT)

Łączność oparta na sieci jest od zawsze kluczową cechą naszych produktów, Dzięki produktom Belimo, przystosowanym do korzystania z internetu rzeczy (IoT), i cennym danym nasi klienci mogą:

  • połączyć urządzenia obiektowe do wspólnych protokołów komunikacyjnych automatyki­ budynku oraz równolegle do nowoczesnych platform IoT w budynkach;
  • wykorzystać możliwości połączonego ekosystemu cyfrowego;
  • mieć pełną kontrolę nad danymi;
  • wdrażać skuteczną optymalizację i strategie oszczędzania energii w budynkach;
  • obniżyć koszty instalacji i konserwacji.

a dostarczanie coraz lepszych produktów z funkcjami cyfrowej łączności stanowi fundament naszej wizji teraźniejszości i przyszłości.

Prosimy Zaakceptuj pliki cookie preferencji, aby obejrzeć ten film.

Ekosystem cyfrowy Belimo

Ekosystem urządzeń Belimo współpracujących z internetem rzeczy (IoT) pozwala na elastyczne integrowanie systemów z powszechnie stosowanymi protokołami komunikacyjnymi­ automatyki budynków ­(BACnet, Modbus, ­Belimo ­szyna MP) i platformami BIoT. ­Nawet ­przy­ tradycyjnym sterowaniu za pomocą analogowych sygnałów nastawczych ­można ­używać ­do ­komunikacji po szynie w celu monitorowania­ i ­przestawiania ręcznego. 

Jednocześnie dodatkowe połączenie z IoT znacznie ułatwia optymalizację funkcjonowania budynków, zarządzanie­ nimi i­ ich konserwację. Nasi klienci mogą łączyć się ze swoimi urządzeniami, monitorować ich działanie i sterować nimi bez żadnych dodatkowych kosztów – funkcje łączności w sieci są oczywistą i integralną częścią naszych produktów IoT. Optymalizacja w ­ekosystemie ­cyfrowym Belimo ­to pełne wykorzystanie ­potencjału ­energetycznego­ oraz dostarczanie zalecanych ustawień­, dzięki którym można optymalnie ­obsługiwać systemy w celu poprawy ich wydajności i stabilności.­

Mamy zasady, którym możesz zaufać

Kluczowa jest wiarygodność, jaką cieszymy się jako wyspecjalizowany i zaangażowany dostawca urządzeń obiektowych. Rozumiemy znaczenie otwartej i bezproblemowej integracji naszych urządzeń z rozwiązaniami klientów, a zasady te znajdują odzwierciedlenie we wszystkich naszych liniach produktów IoT. Nasi klienci dysponują danymi ze swoich urządzeń i mogą je dowolnie analizować, wykorzystywać, a nawet usuwać w zależności od potrzeb. Dlatego dostarczamy otwarty interfejs klienta API każdemu użytkownikowi lub podmiotowi upoważnionemu przez klienta.

Oto zasady przyświecające naszej ofercie IoT:

Bezpieczeństwo i prywatność

Łączność Building loT czyni instalacje HVAC inteligentniejszymi, ale krytyczne dane eksploatacyjne muszą pozostawać bezpieczne i chronione. Dlatego Belimo loT Ecosystem chroni dane w chmurze, zapewnia bezpieczne połączenia między urządzeniami oraz odpowiednie zarządzanie prawami dostępu użytkowników.

Kolejnym poważnym wyzwaniem dla internetu rzeczy jest prywatność danych, czyli kwestia tego, kto ma kontrolę nad danymi i może je przeglądać. Belimo przechowuje wszystkie dane systemowe w bezpiecznym repozytorium, w którym dostęp do swoich danych mają tylko autoryzowani użytkownicy. Konto oferuje także dostęp do przyjaznego użytkownikowi, personalizowanego interfejsu aplikacji internetowej.

Architektura ekosystemu loT

Belimo loT Ecosystem zapewnia maksymalną niezawodność i sprawność podłączonych komponentów Belimo i powiązanych aplikacji w internecie. Zabezpieczone połączenia umożliwiają przesył danych i dostęp do nich pomiędzy główną chmurą, danymi urządzenia i zarządzaniem kontem. Każde wyprodukowane urządzenie jest rozpoznawane w chmurze. Dzięki temu oraz dzięki szyfrowanym połączeniom https komunikacja jest bezpieczna. Belimo w swoich produktach wykorzystuje różne rodzaje łączności. Obecnie stosowane są stałe łącza ethernet lub tymczasowe połączenie NFC poprzez smartfon.

Aplikacje biznesowe w chmurze

Wysoce funkcjonalny, kliencki interfejs programowania aplikacji (API) umożliwia podmiotom trzecim tworzenie własnych usług, tzw. „aplikacji stron trzecich”. Kliencki API zapewnia zarządzanie kontem w chmurze oraz uprawnienia odczytu/zapisu w odniesieniu do posiadanych urządzeń, jak również dane o ich stanie i dane historyczne. Dokumentację API i tokeny dostępu mogą pozyskać zatwierdzeni programiści Belimo. Odwiedź przestrzeń dla programistów Belimo.

Typy łączności

Urządzenia  loT od Belimo posiadają kilka możliwości połączenia z Belimo Digital Ecosystem. Stałe łącze ethernet umożliwia urządzeniu ciągłą wymianę danych i natychmiastowy zdalny dostęp z i do ekosystemu loT poprzez API urządzenia. Technologia NFC i APP umożliwia krótkoterminową synchronizację danych i tymczasowy zdalny dostęp za pośrednictwem smartfona do urządzeń wyposażonych w NFC oraz ze smartfona do ekosystemu IoT.

Autentyczne partnerstwo cyfrowe

Nasze urządzenia zgodne ze standardem IoT to dobrzy „gracze zespołowi” w systemie automatyki budynku lub nowoczesnym rozwiązaniu BIoT. Bardzo ważna charaterystyka połączenia, zintegrowana w każdym produkcie, powstała z myślą o konkretnym zastosowaniu: do pomiaru, zdalnego sterowania lub konserwacji. Tym, co odróżnia nasze urządzenia jest ich integralny ekosystem IoT, czyli skuteczne połączenie wirtualnego świata cyfrowego ze światem rzeczywistym.

Nasze produkty współpracujące z internetem rzeczy

Dołącz do rosnącej społeczności programistów Belimo

Gotów na rozpoczęcie tworzenia nowej aplikacji?

Przestrzeń dla programistów Belimo umożliwia stworzenie aplikacji poprzez wizualizację i optymalizację wszystkich urządzeń Belimo w ich docelowym położeniu, symulację serwisowania i konserwacji w sposób imitujący rzeczywisty budynek oraz udostępnianie tych szczegółowych danych współpracownikom i innym podmiotom.

Masz pytania lub uwagi?

Skontaktuj się z nami: iot@belimo.ch