Artykuły w Twoim folderze pobierania

Folder pobierania jest pusty
artykuły w Twoim folderze pobierania

!

Jakość powietrza w pomieszczeniach

Zdrowe powietrze w pomieszczeniach i energooszczędne instalacje HVAC

Prosimy Zaakceptuj pliki cookie preferencji, aby obejrzeć ten film.

 

Znaczną część życia spędzamy w budynkach, ale jak często zastanawiamy się nad wpływem jakości powietrza w pomieszczeniach na naszą produktywność, dobre samopoczucie i zdrowie. W celu podwyższenia komfortu budynki często są wyposażane w instalacje HVAC, ale zagadnieniom dotyczącym wpływu na zdrowie użytkowników oraz efektywności energetycznej przeważnie poświęca się mniej uwagi. Centralne centrale wentylacyjne mogą być wykorzystywane do jednoczesnego rozwiązywania problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem i jakością powietrza w pomieszczeniach. Belimo oferuje szereg innowacyjnych rozwiązań pozwalających zarówno na optymalizowanie monitorowania instalacji HVAC i sterowania ich pracą, jak i na zapewnianie jakości powietrza w pomieszczeniach. Nasz ramowy program, „Siedem podstawowych zasad zapewniania zdrowego powietrza w pomieszczeniach”, dostarcza cennych informacji o możliwościach wykorzystania urządzeń HVAC do zapewnienia jakości powietrza w budynkach bez uszczerbku dla efektywności energetycznej.

W broszurze podsumowaliśmy ten temat z uwzględnieniem opinii ekspertów w dziedzinie jakości powietrza w pomieszczeniach. Miłej lektury:

Ogólne informacje o jakości powietrza w pomieszczeniach

Ważne wskaźniki jakości powietrza w pomieszczeniach

Wilgotność

Wilgotność jest miarą zawartości pary wodnej w powietrzu, która w celu zapewnienia optymalnego komfortu powinna być utrzymywana w przedziale 40-60% wilgotności względnej. Zbyt mała wilgotność może prowadzić do wysuszenia skóry, oczu lub dróg oddechowych, podczas gdy zbyt duża wilgotność sprzyja rozwojowi pleśni. 
 

Dwutlenek węgla (CO2)

Stężenie CO2 często odzwierciedla zajętość pomieszczeń lub aktywność ludzi w zamkniętej przestrzeni. Stężenie powyżej 1000 ppm powoduje spadek produktywności użytkowników pomieszczenia, a co ważniejsze może prowadzić do problemów zdrowotnych.
 

Temperatura

Temperatura często jest ściśle powiązana z wilgotnością oraz wpływa na ogólne samopoczucie, produktywność i zdrowie. Idealna temperatura w pomieszczeniu jest często odczuwana subiektywnie, ale zależy też od poziomu aktywności, zajętości pomieszczenia i prędkości przepływu powietrza. 
 

Prędkość przepływu powietrza

Prędkość przepływu powietrza może istotnie wpływać na temperaturę i komfort w pomieszczeniach, przy czym wraz ze wzrostem prędkości zwiększa się wymiana ciepła między ludźmi a otoczeniem. Zbyt mały przepływ powietrza możne natomiast skutkować gromadzeniem się zanieczyszczeń, takich jak LZO.

Lotne związki organiczne (LZO)

LZO to związki organiczne, które mogą parować w temperaturze pokojowej. W pomieszczeniach może znajdować się wiele źródeł potencjalnie szkodliwych LZO, np. środki czyszczące, farby, zmiękczacze, drukarki i kleje. 

Pył zawieszony

W powietrzu mogą unosić się mikroskopijne cząstki stałe lub krople cieczy, których źródłem są pyłki, kurz czy zarodniki pleśni. Te drobne cząstki mogą wnikać do płuc, powodując reakcje alergiczne, podrażnienia lub infekcje.
 

 

Dzięki nawiewaniu, filtracji i nawilżaniu powietrza zewnętrznego wydajne instalacje HVAC zapewniają zdrowe warunki w pomieszczeniach. Przyczynianie się do poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach jest jednym z naszych obowiązków.
Lars van der Haegen
Dyrektor generalny Belimo

Partner w dziedzinie jakości powietrza w pomieszczeniach

Belimo jest godnym zaufania partnerem w dziedzinie jakości powietrza w pomieszczeniach, dostarczającym niezawodne i energooszczędne rozwiązania do instalacji HVAC, które zapewniają komfort, bezpieczeństwo i wysoką wydajność instalacji budynkowych. Aby osiągnąć sukces przy realizacji każdego projektu, dużego czy małego, współpracujemy z naszymi klientami jako zespół. Podejście oparte na współpracy jest jednym z wielu powodów, dla których zdobyliśmy zaufanie na całym świecie i staliśmy się liderem rynku urządzeń obiektowych HVAC.

Produkty zapewniające zdrowe powietrze w pomieszczeniach

Zapewnienie jakości powietrza w pomieszczeniach wymaga wielostronnego podejścia. Oprócz precyzyjnego zaprojektowania instalacji i regularnej konserwacji, niezbędne są niezawodne produkty, które można łatwo zintegrować z systemami automatyki budynku oraz interneten rzeczy (IoT). Belimo oferuje kompletną i innowacyjną gamę urządzeń sterujących do instalacji HVAC, pozwalających utrzymać higienę powietrza w pomieszczeniach bez uszczerbku dla efektywności energetycznej.

Odkryj produkty zapewniające higienę powietrza w pomieszczeniach:

Kanałowe czujniki
jakości powietrza
w pomieszczeniach
Pomiar temperatury, wilgotności,
entalpii, punktu rosy, stężenia
CO2 i LZO
 • Szybszy i bezbłędny montaż
 • Duża dokładność i krótki
  czas reakcji
 • Niezawodność i stabilność
  długoterminowa
 • Duża wytrzymałość, kategoria
  ochronna NEMA 4X i IP65
Kup czujniki
kanałowe
Czujniki
pomieszczeniowe
Pomiar temperatury,
wilgotności, punktu rosy
i stężenia CO2
 • Estetyczny wygląd
  oraz wyjątkowa łatwość
  użytkowania
 • Szybszy i bezbłędny montaż
 • Rozruch i diagnozowanie
  przy użyciu smartfona
 • Duża dokładność
  i krótki czas reakcji
 • Niezawodność i stabilność
  długoterminowa
Kup czujniki
pomieszczeniowe
Czujniki ciśnienia
i presostaty
Pomiar ciśnienia różnicowego
i przepływu objętościowego
 • Pojedyncze i podwójne
  czujniki ciśnienia różnicowego
 • Znakomita stabilność zera
  oraz duża dokładność
 • Automatyczne zerowanie
  lub ręczne kalibrowanie
 • Jeden czujnik z ośmioma
  zakresami pomiarowymi ciśnienia,
  wybieranymi w miejscu montażu
Kup czujniki
ciśnienia i presostaty
Rozwiązania VAV Pomiar i regulacja przepływu
objętościowego
 • Precyzyjny pomiar różnicy
  ciśnień i regulowanie małych
  przepływów objętościowych
 • Rozruch i diagnozowanie
  przy użyciu smartfona
 • Urządzenie w kompaktowej
  obudowie lub modułowe
 • Łatwe integrowanie
  z systemami automatyki
  budynku
Kup
rozwiązanie VAV
Siłowniki
do przepustnic
Przestawianie przepustnic
 • Szeroki zakres wartości
  momentu obrotowego
 • Mały pobór mocy
 • Wejścia czujników umożliwiające
  digitalizację wartości pomiarowych
 • Duża wytrzymałość, kategoria
  ochronna nawet NEMA 4X
  i 66/67
Kup siłowniki
do przepustnic
Energy Valve Certyfikowane pomiary
energii i regulacja
 • Certyfikowany pomiar zużycia
  energii (MID), przepływ niezależny
  od ciśnienia, efektywność energetyczna,
  regulacja mocy i funkcja Delta T
  Manager w jednym urządzeniu
 • Aplikacja oraz narzędzie
  internetowe ułatwiające rozruch
 • Opatentowany pomiar oraz
  kompensacja stężenia glikolu
  albo alarm wykrycia
  glikolu w wersjach
  z certyfikatem MID
Kup zawory
Energy Valve

Historia sukcesu

Łatwe kontrolowanie jakości powietrza w pomieszczeniach dzięki internetowi rzeczy

Emch+Berger ImmoConsult AG, Zurych (Szwajcaria)

W 2020 r. agencja nieruchomości Emch+Berger ImmoConsult AG potrzebowała nowoczesnego rozwiązania do regulowania pracy instalacji HVAC i kontrolowania jakości powietrza w nowym budynku biurowym w Zurychu. Dowiedz się, jak zainstalowano oferowane przez Belimo urządzenia do instalacji HVAC, współpracujące z internetem rzeczy i umożliwiające bezproblemową automatyzację budynku, aby zapewnić komfortowe środowisko pracy.

 

Indywidualne zapewnianie komfortu pacjentów

Szpital Uniwersytecki, Zurych (Szwajcaria)
W 2019 r. w Szpital Uniwersyteckim w Zurychu (UHZ) oddano do użytku tymczasowy budynek ze specjalistycznymi oddziałami leczenia oparzeń. Zarządzający szpitalem chcieli wyposażyć każdą salę w oddzielne pętle regulacji, aby umożliwić indywidualne regulowanie wilgotności i temperatury odpowiednio do potrzeb poszczególnych pacjentów. Dowiedz się, jak instalując produkty Belimo osiągnięto ten cel, działając pod presją czasu i uwzględniając inne wymagania występujące w szpitalu.

Przyszłość komfortu w wirtualnym świecie

Liuzhou SoReal Spiral Paradise (Chiny)

Podczas budowy pierwszego parku rozrywki z wirtualną rzeczywistością (VR) na południu Chin inwestor stanął przed wyzwaniem utrzymania jakości powietrza w pomieszczeniach dla wszystkich odwiedzających aktywne areny obiektu. Chcąc z nadmiarem spełnić początkowe wymagania, zainstalowano ponad 100 czujników i zaworów Energy Valve od Belimo, które stanowią część nowoczesnej instalacji HVAC oraz umożliwiają regulowanie parametrów powietrza odpowiednio do zmian liczby i poziomu aktywności odwiedzających. W ten sposób zapewniono dynamiczną regulację jakości powietrza, efektywność energetyczną oraz komfort termiczny w całym budynku.

FAQ

Większość ludzi spędza około 90 procent czasu w zamkniętych pomieszczeniach, a osoba dorosła potrzebuje do oddychania około 12 000 litrów powietrza dziennie. Dlatego trzeba zdawać sobie sprawę, że jakość powietrza w pomieszczeniach silnie wpływa na nasze samopoczucie.

Najkorzystniejszy poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniach wynosi 40-60%, ponieważ znacznie zmniejsza ryzyko przenoszenia chorób, pozwala organizmowi na skuteczniejszą regenerację i wspomaga działanie układu odpornościowego.

Stężenie CO2 przekraczające 1000 ppm (części na milion) pogarsza zdolność koncentracji uwagi, natomiast stężenie powyżej 2000 ppm może powodować uczucie zmęczenia, a nawet ból głowy. Stężenie CO2 w powietrzu w pomieszczeniach jest doskonałym wskaźnikiem stopnia wykorzystania przestrzeni i obecności ludzi, a przez to pośrednim wskaźnikiem potencjalnego skażenia biologicznego, np. wirusem COVID-19. Można przyjąć, że duże stężenie CO2 spowodowane obecnością wielu osób i małą wymianą powietrza oznacza wysoki poziom zagrożenia zakaźnymi aerozolami.

Sama cyrkulacja powietrza także nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ nie zapewnia filtrowania powietrza ani nawiewania świeżego powietrza do pomieszczenia. Przeciwnie, silny strumień niefiltrowanego powietrza powoduje dalsze rozprzestrzenianie się cząstek i patogenów w pomieszczeniu. Do zapewnienia świeżego, filtrowanego i kondycjonowanego powietrza w strefach jest potrzebna instalacja wentylacyjna z centralną klimatyzacją.

Centrale wentylacyjne przeważnie dostarczają powietrze nawiewane do kilku stref w budynku. Ważne jest, aby do każdego pomieszczenia była nawiewana dokładnie taka ilość świeżego powietrza, jaka jest potrzebna. Gdy zwiększa się liczba osób w pomieszczeniu, np. w dużej sali konferencyjnej, można oczekiwać, że odpowiednio zwiększy się ilość nawiewanego powietrza. Analogicznie z pomieszczenia musi być też usuwane zanieczyszczone powietrze. W tym celu instalacja ze zmiennym przepływem objętościowym (VAV) musi, na podstawie pomiarów jakości powietrza, nawiewać powietrze do poszczególnych stref i pomieszczeń.

Zanieczyszczone powietrze musi być stale wywiewane z pomieszczenia. Ważne jest, aby do każdego pomieszczenia była nawiewana dokładnie taka ilość świeżego powietrza, jaka jest potrzebna do zapobiegania wzrostowi stężenia zakaźnych aerozoli. W tym celu powietrze musi być nawiewane do poszczególnych stref i pomieszczeń indywidualnie, poprzez instalację ze zmiennym przepływem objętościowym (VAV).

Aby zanieczyszczenia nie dostawały się do pomieszczeń poprzez kanały nawiewne, centrala wentylacyjna musi być wyposażona w odpowiednie filtry. Ponadto filtry te muszą być wymieniane, gdy ulegną zużyciu/zabrudzeniu. Stopień zużycia/zabrudzenia filtrów można oceniać wykorzystując czujniki ciśnienia i dynamiczne pomiary natężenia przepływu powietrza.

Centrale wentylacyjne oraz instalacje rozprowadzające powietrze pozwalają w dowolnej chwili na centralne regulowanie jakości nawiewanego powietrza. Czujniki temperatury, wilgotności i jakości powietrza stale wykonują pomiary parametrów nawiewanego powietrza, a wszelkie odchylenia są natychmiast wykrywane i korygowane.

Jakość powietrza w pomieszczeniach można mierzyć albo w pomieszczeniu, albo w kanale wywiewnym (powrotnym). Pomiar w kanale nawiewnym nie dostarcza informacji o jakości powietrza w pomieszczeniu, ale o jakości świeżego i kondycjonowanego powietrza nawiewanego przez centralę wentylacyjną.

Gdy jakość powietrza jest mierzona w pomieszczeniu, w celu prawidłowego wykonywania pomiarów trzeba zwrócić uwagę na miejsce montażu czujnika. Czujnik trzeba zainstalować na wysokości około 1,5 m i przynajmniej 50 cm od sąsiadującej ściany. Czujnika nie można instalować w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym ani na ścianie zewnętrznej. Ponadto należy unikać montażu nad grzejnikami, bezpośrednio w pobliżu drzwi, we wnękach (np. regałach) lub za zasłonami.

Ewentualnie pomiary mogą być wykonywane w kanale, którym powietrze jest wywiewane z pomieszczenia. Czujnik pomieszczeniowy wymaga starannego wybrania miejsca montażu, jednak w porównaniu z czujnikiem kanałowym ma istotne zalety, ponieważ jako widoczny dla osób przebywających w pomieszczeniu pozwala na wizualne sygnalizowanie temperatury i jakości powietrza – na wyświetlaczu lub przy użyciu kolorowych kontrolek.

W instalacjach ze zmiennym przepływem powietrza do systemów wentylacji regulowanej w zależności od potrzeb, różnica ciśnień zmienia się zależności od natężenia przepływu powietrza. W tej sytuacji presostat nie jest odpowiedni do monitorowania stanu filtra i należy zastosować czujnik ciśnienia różnicowego powietrza. Presostaty powietrza są ekonomicznym i niezawodnym sposobem monitorowania filtrów w instalacjach o stałym przepływie powietrza.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach i webinariach dotyczących jakości powietrza w pomieszczeniach

Celem webinariów i szkoleń dotyczących instalacji HVAC jest dokształcanie doświadczonych techników serwisowych, zarządców obiektów, dystrybutorów, wykonawców systemów automatyki czy właścicieli budynków poprzez przekazywanie im informacji o rzeczywistych problemach i rozwiązaniach w dziedzinie jakości powietrza w pomieszczeniach, a także o znaczeniu zdrowia użytkowników pomieszczeń i energooszczędnej pracy instalacji. Nasze szkolenia i webinaria są organizowane i prowadzone na całym świecie.

Filmy na temat powietrza w pomieszczeniach

Więcej tematów dotyczących jakości powietrza w pomieszczeniach

Czy masz więcej pytań dotyczących jakości powietrza w pomieszczeniach?