Artykuły w Twoim folderze pobierania

Folder pobierania jest pusty
artykuły w Twoim folderze pobierania

!

Zastosowania związane z ciśnieniem
w indywidualnych pomieszczeniach

Kontrolowana klimatyzacja w indywidualnych pomieszczeniach

Przenoszeniu patogenów można zapobiec poprzez odizolowanie lub fizyczne oddzielenie jednej lub więcej osób od części społeczeństwa. Ludzi, oraz ich otoczenie, można chronić przed pacjentami z chorobami zakaźnymi lub osoby z obniżoną odpornością można chronić przed zakaźnymi patogenami. W tym celu w szpitalach tworzone są specjalne izolatki lub nawet całe odizolowane oddziały. W centrum uwagi tych działań znajdują się lekarze i personel pielęgniarski, którzy zapobiec zakażeniu, stosując się do określonych wytycznych dotyczących higieny.

W izolatkach generowane jest niewielkie podciśnienie lub nadciśnienie w stosunku do ich otoczenia, biorąc pod uwagę sposób ich wykorzystania.

Jest to osiągane poprzez zapewnienie wymaganej różnicy pomiędzy ciśnieniem powietrza nawiewanego i wywiewanego. Dlatego koncepcja instalacji wentylacyjnej oparta jest na połączeniu regulacji przepływu objętościowego powietrza i ciśnienia w pomieszczeniu, która jest precyzyjnie dopasowana do danej strefy.

Nowa, modułowa konstrukcja charakteryzująca asortyment regulatorów VAV-Universal (teraz z wbudowanym czujnikiem Δp) umożliwia optymalną konfigurację siłowników regulatorów i przepustnic do zastosowań VAV i związanych z ciśnieniem w kanałach oraz ciśnieniem w pomieszczeniach.

Dostępne są trzy główne zastosowania związane z ciśnieniem w pomieszczeniu:

- prosta regulacja ciśnienia w pomieszczeniu (bezpośrednia regulacja przepustnicy powietrza nawiewanego lub wywiewanego);
- jednoczesna regulacja przepływu objętościowego/ciśnienia w pomieszczeniu (regulacja przepustnicy obejściowej równolegle z regulacją przepustnicy powietrza wywiewanego);
- regulacja kaskadowa ciśnienia w pomieszczeniu i przepływu objętościowego.

Te częste zastosowania, związane z ciśnieniem w pomieszczeniach, są wyjaśnione poniżej za pomocą uproszczonych wykresów.

Regulacja w pomieszczeniach „niehermetycznych” o średnim wskaźniku wycieku/przelewu


Regulator ciśnienia powietrza w pomieszczeniu VRU-M1R-BAC (A, w strumieniu powietrza wywiewanego w tym przykładzie) rejestruje ciśnienie powietrza w pomieszczeniu. Jego wartość jest porównywana z wartością odniesienia, a przepustnica jest ustawiana na określoną wartość zadaną ciśnienia w pomieszczeniu za pomocą siłownika, który jest idealnie dopasowany do danego zastosowania.

Odpowiednia jednostka VAV (powietrze nawiewane) odpowiada za wymaganą prędkość wymiany powietrza w odniesieniu do temperatury lub jakości powietrza w pomieszczeniu.

Regulacja w pomieszczeniach o niskim wskaźniku wycieku/przelewu za pomocą przepustnicy obejścia

Dwie jednostki VAV (A, B) regulują wymaganą prędkość wymiany powietrza. Oba zawory sterowane są równolegle w odniesieniu do temperatury lub jakości powietrza w pomieszczeniu.

Regulator ciśnienia w pomieszczeniu VRU-M1R-BAC (C) porównuje ciśnienie w danym pomieszczeniu z określoną wartością odniesienia, a następnie ustawia przepustnicę obejścia na określoną wartość zadaną ciśnienia w pomieszczeniu. Przepustnica obejścia jest odpowiednio zwymiarowana w odniesieniu do szczelności pomieszczenia i zapewnia wysoką precyzję regulacji.

Tryb pracy „stosunek nadciśnienie/podciśnienie” można dostosować do bieżących wymagań związanych z funkcjonowaniem szpitala.

Regulacja kaskadowa ciśnienia i przepływu objętościowego w pomieszczeniach hermetycznych

Hermetyczne pomieszczenia zwiększają wymagania w zakresie systemu regulacji.

Nawet minimalne wycieki z pomieszczenia uniemożliwiają naturalną kompensację ogólnych tolerancji przepływu objętościowego.

Stwarza to wysokie wymagania wobec urządzeń regulacyjnych.

Dwie jednostki VAV (A, B) odpowiadają za wymaganą prędkość wymiany powietrza i są sterowane równolegle w odniesieniu do temperatury lub jakości powietrza w pomieszczeniu.

Dodatkowy regulator ciśnienia w pomieszczeniu (C, bez siłownika) inicjuje przesunięcie wartości zadanej na jednostce VAV (B).

Tryb pracy „stosunek nadciśnienie/podciśnienie” można dostosować do bieżących wymagań.

Opis asortymentu regulatorów VAV-Universal

Zastosowania

– Przepływ objętościowy VAV/CAV
– Zbiorczy przepływ objętościowy
– Ciśnienie w kanale
– Ciśnienie w pomieszczeniu z regulowanym trybem pracy „stosunek nadciśnienie/podciśnienie”

Siłowniki

– Siłownik obrotowy
– Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa
– Siłownik obrotowy o bardzo krótkim czasie ruchu
– Siłownik obrotowy o bardzo krótkim czasie ruchu z funkcją bezpieczeństwa

Sterowanie

– Sterowanie konwencjonalne 0...10 V/2...10 V
–  BACnet i Modbus w tym tryb hybrydowy, szyna MP
–  Możliwość przełączania za pomocą aplikacji Belimo Assistant

Narzędzia

– Aplikacja Belimo Assistant (iOS, Android)
– Bezprzewodowe połączenie z narzędziem poprzez NFC (Bluetooth)
– Komputerowe narzędzie konfiguracyjne dla producentów VAV

 

 

Niezawodne zastosowania dotyczące ciśnienia w pomieszczeniu wymagają doskonale dopasowanego połączenia regulator/przepustnica. Dlatego podzespoły VAV-Universal można uzyskać od producentów jednostek VAV.

Wpływ jakości powietrza w pomieszczeniach na nasze zdrowie

Ludzie spędzają około 90 procent życia w pomieszczeniach i wdychają 12000 litrów powietrza dziennie. Dlatego należy zdać sobie sprawę z silnego wpływu jakości powietrza w pomieszczeniach na nasze samopoczucie. Firma Belimo udostępnia szeroki zakres wiedzy na temat wpływu wilgotności powietrza w pomieszczeniach, lotnych związków organicznych i centralnych systemów uzdatniania powietrza i przedstawia cenne sugestie na temat Twojego zdrowia.

Więcej informacji na temat: