Artykuły w Twoim folderze pobierania

Folder pobierania jest pusty
artykuły w Twoim folderze pobierania

!

Jakość powietrza w pomieszczeniach a nasze zdrowie

Wpływ jakości powietrza w pomieszczeniach na nasze zdrowie

Ludzie spędzają około 90 procent życia w pomieszczeniach i wdychają 12000 litrów powietrza dziennie. Dlatego należy zdać sobie sprawę z silnego wpływu jakości powietrza w pomieszczeniach na nasze samopoczucie, szczególnie w tym trudnym okresie pandemii koronawirusa. Podczas gdy wpływ lotnych związków organicznych (LZO) na człowieka był szeroko dyskutowany w kontekście „syndromu chorego budynku”, rola suchego powietrza w rozprzestrzenianiu się mikrobów, w tym wirusów, jest często pomijana. Wysokowydajne instalacje HVAC oraz odpowiednie strategie nawilżania wymagane są do zachowania odpowiedniej jakości powietrza we wnętrzach budynków.

Prosimy Zaakceptuj pliki cookie preferencji, aby obejrzeć ten film.

Jak wilgotność wpływa na rozprzestrzenianie się wirusów?

Jedną z dróg rozprzestrzeniania się wirusów są niewielkie kropelki wody. Im wyższa wilgotność powietrza, tym większe stają się te kropelki, co sprawia, że nie przemieszczają się na znaczne odległości. Z kolei małe kropelki mogą przemieszczać się po dużych otwartych przestrzeniach biurowych i przetrwać nawet kilka godzin, zarażając więcej osób. Co więcej zjadliwość wielu bakterii i wirusów wzrasta w suchym powietrzu.

W klimacie umiarkowanym wilgotność powietrza w chłodniejszych miesiącach często spada do poziomu wilgotności względnej poniżej 40 procent. Jednak najbardziej korzystny poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniach wynosi 40-60 procent, ponieważ znacznie zmniejsza ryzyko przenoszenia chorób i pozwala organizmowi na lepszą odnowę i ochronę zdrowia.

Sprawdź, jakie korzyści wynikają z właściwego nawilżania i dowiedz się, jakie kroki możesz podjąć, aby zapewnić lepszy wpływ na swoje zdrowie, wydajność i naukę.

ASHRAE Tech Hour: zdrowie użytkowników, energetyczne właściwości budynków i wilgotność

Prezentuje: dr Stephanie Taylor, Dyrektor Generalny Taylor Healthcare Commissioning, Inc.  

ASHRAE Tech Hour prezentuje najnowsze rozwiązania techniczne, o których opowiadają najtęższe umysły ASHRAE. 

Dr Taylor ukończyła Harvard Medical School (stopień doktora nauk medycznych) oraz Norwich University (mgr kierunku architektura). Jej praca na rzecz zdrowia i dobrego samopoczucia użytkowników koncentruje się na wewnętrznym środowisku fizycznym.

Jaki wpływ mają lotne związki organiczne na zdrowie człowieka?

LZO to organiczne substancje chemiczne, np. formaldehyd i benzen, pochodzące z wielu różnych źródeł, w tym perfum, farb, dywanów, materiałów budowlanych i dymu. Przyczyniają się one w znacznym stopniu do powstawania „syndromu chorego budynku” (stan, o którym sądzi się, że jest spowodowany przez obecność w danym budynku) i mają wpływ na samopoczucie jego użytkowników. Nawet niskie stężenie VOC skutkuje podrażnieniem błony śluzowej (oczy, nos i przewód oddechowy), a także ból głowy, uczucie zmęczenia i nudności. Niektóre LZO w wysokich stężeniach mogą także powodować inne dolegliwości. W przypadku większości związków chemicznych władze lokalne ustalają maksymalne wartości stężenia LZO w miejscach pracy, które mogą być mierzone bezpośrednio i kontrolowane przez odpowiednie systemy wentylacji i oczyszczania powietrza.

Dlaczego centralne instalacje uzdatniania powietrza tworzą zdrowszy klimat w pomieszczeniach?

Instalacje uzdatniania powietrza (AHU) oraz układy rozprowadzania powietrza zapewniają dopływ świeżego, przefiltrowanego i uzdatnionego powietrza do stref budynków, zamiast recyrkulacji zużytego powietrza w poszczególnych pomieszczeniach. Zaletą tego podejścia jest możliwość centralnej regulacji jakości dostarczanego powietrza w instalacji AHU, w dowolnym czasie. Czujniki temperatury i wilgotności stale wykonują pomiary warunków cieplnych dostarczanego powietrza, a wszelkie odchylenia są natychmiast wykrywane i korygowane. Czujniki ciśnienia nad filtrami wcześnie wykrywają potrzebę wymiany filtra, gwarantując, że tylko minimalna ilość pyłu dociera do wnętrza budynku. Rozwiązanie to zapewnia wysoki poziom komfortu i bezpieczeństwa we wszystkich obsługiwanych strefach.

Oprócz centralnej regulacji jakości powietrza w instalacji AHU, stan powietrza wewnętrznego mogą być indywidualnie mierzony i kontrolowany w każdym pomieszczeniu. Czujniki pomieszczeniowe, które mogą stale mierzyć wszystkie parametry wokół nas, takie jak temperatura, wilgotność, CO2 i obecność LZO (lotnych związków organicznych), są niezbędne dla naszego zdrowia i dobrego samopoczucia. Wzrost stężenia CO2 lub LZO w pomieszczeniu, na przykład w wyniku obecności wielu osób lub działania kopiarki powodującej dodatkowe emisje, zostanie natychmiast wykryty, a przepustnica kanału powietrza w pomieszczeniu może zostać otwarta, aby dostarczyć więcej świeżego powietrza do danego pomieszczenia. Spowoduje to natychmiastowe przywrócenie odpowiedniej jakości powietrza.

Regulować można jedynie mierzalne wartości. Dotyczy to także jakości powietrza w pomieszczeniu. Koszt czujników to jedynie 0,08% całej kwoty zainwestowanej w instalację HVAC obsługującą budynek. Koszty stosowania niezawodnych i dokładnych czujników szybko zwracają się dzięki poprawie stanu zdrowia i wydajności użytkowników.

Dodatkowo takie czynniki jak poprawne wprowadzenie do eksploatacji i obsługa techniczna są ważne z punktu widzenia długoterminowych, stabilnych i dokładnych pomiarów oraz regulacji.

Niezawodność to podstawa

Niezawodne, wysokiej jakości czujniki są podstawą instalacji HVAC, która zapewnia zdrowe, produktywne i komfortowe otoczenie użytkownika. Wskazania wielu dostępnych na rynku czujników z czasem ulegają odchyleniu. Na działanie czujników wilgotności Belimo wyposażonych w polimerowy pojemnościowy element wykrywający nie mają wpływu takie czynniki jak wysoka wilgotność lub zanieczyszczenia. Standardowo ich dokładność wynosi 2%, a długoterminowe odchylenia sięgają jedynie <±0,25%. Wysoka dokładność i długotrwała stabilność są warunkiem koniecznym do zapewnienia optymalnej jakości powietrza.

Firma dostarcza pełny asortyment czujników. Nowe czujniki pomieszczeniowe Belimo są przyjazne dla użytkownika, mają ponadczasowy design i umożliwiają łatwy montaż. Aplikacja Belimo Assistant gwarantuje również szybkie uruchomienie czujników i diagnozowanie za pośrednictwem smartfona.

 Odwiedź regionalną stronę internetową, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych czujników:

Prosimy Zaakceptuj pliki cookie preferencji, aby obejrzeć ten film.

Podstawowe wymagania dla instalacji HVAC związane z zapewnianiem higieny powietrza w pomieszczeniach

Ludzie spędzają około 90 procent życia w pomieszczeniach i wdychają 12000 litrów powietrza dziennie. Dlatego należy zdać sobie sprawę z silnego wpływu jakości powietrza w pomieszczeniach na nasze samopoczucie. Firma Belimo udostępnia szeroki zakres wiedzy na temat wpływu wilgotności powietrza w pomieszczeniach, lotnych związków organicznych i centralnych systemów uzdatniania powietrza i przedstawia cenne sugestie na temat Twojego zdrowia.

Aby dowiedzieć się, jakie kwestie są najważniejsze dla zapewnienia zdrowego powietrza w pomieszczeniach, firma Belimo przeprowadziła rozmowy z projektantami i ekspertami z branży wentylacyjnej na całym świecie. Na podstawie zebranych informacji określono 7 zagadnień istotnych dla zagwarantowania zdrowego powietrza w budynkach niemieszkalnych.

Dowiedz się więcej na temat:

Analiza wpływu jakości powietrza w szkołach

Platforma MeineRaumluft.ch połączyła siły ze Związkiem Nauczycieli w Zurychu (Züricher Lehrerverband) oraz Organizacją Ochrony Płuc w Zurychu (Organisation Lunge Zürich) w celu wykonania analizy wpływu jakości powietrza na uczniów i nauczycieli. W listopadzie 2016 roku MeineRaumluft.ch zamontowała urządzenia pomiarowe w ponad 250 klasach.

Tutaj można przeczytać raport na temat wpływu montażu tych urządzeń pomiarowych na zachowanie nauczycieli i uczniów dotyczące wentylacji klas:

Sterowana klimatyzacja w indywidualnych pomieszczeniach

Przenoszeniu patogenów można zapobiec poprzez odizolowanie lub fizyczne oddzielenie jednej lub więcej osób od części społeczeństwa. Dlatego w szpitalach tworzone są specjalne izolatki w celu zapewnienia ochrony osób oraz ich otoczenia. 

W izolatkach generowane jest podciśnienie lub nadciśnienie w stosunku do ich otoczenia. Nowa, modułowa budowa asortymentu regulatorów VAV-Universal pozwala w łatwy sposób stworzyć idealne połączenie regulacji przepływu objętościowego powietrza i ciśnienia w pomieszczeniu, która jest precyzyjnie dopasowana do danej strefy.