Stavke u vašoj mapi za preuzimanje

Mapa za preuzimanje je prazna
Stavka/stavke u mapi za preuzimanje

!

Pouzdanost koju znate i očekujete

Belimo senzori za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju nude superiornu pouzdanost, jednostavna montaža i besprekorna integracija sa velikim sistemima automatizacije zgrade (BAS). Inovativna konstrukcija kućišta za montažu bez alata omogućava brzu montažu i lako puštanje u rad, i nudi NEMA 4X / IP65 zaštitu. Proizvodni program obuhvata precizne senzore za merenje temperature, vlažnosti, pritiska, CO₂, isparljivih organskih jedinjenja (VOC) u primenama sa cevima i kanalima. Dostupno sa raznim izlaznim signalima da bi se zadovoljile potrebe vašeg sistema.

Inovacije za miran san

Jednostavna montaža i puštanje u rad

Kanalski senzori kompanije Belimo imaju IP65 kućište koje se dodatno montira za laku montažu i puštanje u rad. Montirani dodaci su uključeni u sadržaj isporuke. Ove senzore karakteriše mogućnost izbore temperature i opsega pritisaka na objektu, visoka tačnost, pouzdanost i samokalibracija.

Proizvodni program

Belimo RetroFIT App

Pomoću aplikacije Belimo RetroFIT App možete da zamenite određene zastarele ili neispravne pokretače i senzore različitih dobavljača uređajima kompanije Belimo za sisteme za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju.

Bilo da se radi o primenama za ventilaciju ili vodu, lako možete naći pravi zamenski pokretač (pokretač regulacionog ventila, rotacioni pokretač, pokretač, pokretač za ventilaciju) iz Belimo asortimana da biste modernizovali svoju montažu uz najbolji kvalitet i najviše performanse.

Kompletan proizvodni program Belimo senzora sada je integrisan u aplikaciju.

Proizvodi posebno prilagođeni potrebama klijenata

Nadogradnja ili retrofit ugradnja postojećih sistema za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju donosi nove izazove, posebno kada je zgrada delimično ili potpuno nastanjena. Brza i jednostavna montaža je od ključnog značaja u ovoj situaciji. Zbog toga je odabir komponenti i njihova kompatibilnost sa postojećim sistemom od najveće važnosti. Naša rešenja za retrofit ugradnju se odlikuju kvalitetom i pouzdanošću. Samim tim, naši proizvodi vam pomažu da unapredite i osigurate dobre performanse sistema za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju i njegovo funkcionisanje bez potrebe za održavanjem. Ako u našem bogatom proizvodnom programu ne pronađete to što tražite, mi ćemo proizvesti vaš specifični priključni deo u našoj radionici (počevši od višestrukog pakovanja veličine 1).

 • Različiti tipovi i dužine kabla sa priključnim konektorom ili bez njega. 
 • Rešenje za mehaničko i električno povezivanje prilagođeno vašem postojećem sistemu/komponentama.

Nudimo vam kompletan paket sveobuhvatnih rešenja u skladu sa zahtevima vaše primene.

 • Prednosti za klijente
 • Softver / dodaci
 • Uspešne priče
Prednosti za klijente

Opšti instalateri / investitori

Usmereni ste na profitabilnost zgrada. Ona ne uključuje samo investicione troškove, već i troškove tokom rada/servisiranja. Održivost i transparentnost troškova su vam važni. Belimo kanalski senzori nude:

 • Širok izbor za sve zahteve u primenama za ventilaciju ili vodu, kao i za rekonstrukciju
 • Kratki rokovi isporuke
 • Široku podršku tokom celog radnog veka proizvoda
 • Poznati visoki Belimo kvalitet
 • Odličan odnos cena/performanse
 • Brzu amortizaciju
 • Petogodišnja garancija

Inženjeri konsultanti

Planiranje sistema za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju je vaša ključna kompetencija. Stalno ste u potrazi za novim, inovativnim načinima za uštedu energije i poboljšanje klime u prostoriji. Radite koristeći najsavremenije metode i koristite podatke dobavljača/proizvođača prilikom planiranja. Belimo kanalski senzori nude:

 • Kompatibilnost sa svim uobičajenim sistemima automatizacije zgrade (BAS), što ih čini pogodnim za korišćenje u primeni za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju
 • BIM podatke i STEP datoteke u Belimo VDI selektoru
 • Pristup podacima aplikacije za integraciju u BAS regulacione sekvence zahvaljujući BACnet i Modbus protokolima komunikacije
 • Visokokvalitetne i robusne materijale
 • Usklađenost sa zahtevima IP65 i sertifikacije UL
 • Petogodišnja garancija

Integratori sistema

Vaš zadatak je da projektujete sisteme upravljanja zgradom i optimalno integrišete periferne uređaje. Vaš cilj je da smanjite složenost i obezbedite transparentnost u cilju kontinuirane optimizacije tehnologije zgrade. Belimo kanalski senzori nude:

 • Besprekornu kompatibilnost sa svim uobičajenim sistemima za automatizaciju zgrada i sistemima za upravljanje (BACS)  
 • Smanjeno ožičenje i parametriranje
 • Kompletan proizvodni program industrijskih rešenja sa senzorima za merenje temperature, vlažnosti, pritiska, protoka, CO2 i isparljivih organskih jedinjenja (VOC) u cevima, kanalima i spoljašnjim primenama
 • Prvoklasan servis i podršku
 • Testiranje tačke podataka bez alata za efikasnu fazu puštanja u rad
 • Kratki rokovi isporuke  
 • Visokokvalitetne i robusne materijale
 • Petogodišnja garancija

Specijalizovane veleprodaje

Oslanjate se na visoku dostupnost, lak izbor i kratke rokove isporuke za proizvode koje nudite svojim klijentima. Potreban vam je brz i lak pristup informacijama i sveobuhvatna tehnička podrška od vaših dobavljača. Belimo kanalski senzori nude:

 • Brzo i jednostavno biranje proizvoda i montaža zahvaljujući našem optimizovanom proizvodnom programu
 • Kratke rokove i rute isporuke
 • Sveobuhvatnu postprodajnu podršku tokom celog radnog veka proizvoda
 • Petogodišnja garancija

Instalateri / inženjeri postrojenja

Vaš posao je montaža tehnologije zgrade za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju. Da biste obavili svoj posao, potrebno je da na objektu imate prave proizvode u pravo vreme. Laka montaža i stručna podrška vam olakšavaju da se izborite sa svojim gustim rasporedom. Belimo kanalski senzori nude:

 • Odvojivu montažnu ploču i opružnu stegu za laku montažu
 • Mogućnost biranja mernih opsega na objektu
 • Smanjeno ožičenje i parametriranje zahvaljujući protokolima BACnet i Modbus komunikacije

Vlasnici zgrada

Poboljšanja u komforu i potrošnji energije, kao i jednostavna proširenja i nadogradnje zgrada, stalni su izazov za vas. Najvažnija vam je optimizacija sistema za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju uz maksimalnu efikasnost i niske troškove. Belimo kanalski senzori nude:

 • Jedinstvenu konstrukciju sa pritisnim poklopcem, što omogućava brzu montažu i lako puštanje u rad, kao i zaštita u skladu sa IP65
 • Pristup podacima aplikacije zahvaljujući protokolima BACnet i Modbus komunikacije i smanjeno ožičenje i parametriranje
 • Pouzdane i tačne merne vrednosti
 • Kratki rokovi isporuke
 • Sveobuhvatna podrška tokom celog radnog veka proizvoda
 • Petogodišnja garancija

Menadžeri objekata / održavanje zgrada

Upravljanje i rukovođenje zgradama i njihovom tehničkom opremom, kao i kontrola nad njima, deo su vaših svakodnevnih zadataka. Tražite rešenja za obezbeđenje komfora prostorija i optimizaciju rada sistema. Cenite jednostavne i transparentne sisteme i, ako je potrebno, brzu isporuku rezervnih delova i podršku koja je dostupna u svakom trenutku. Belimo kanalski senzori nude:

 • Brzu i jednostavnu rekonstrukciju u kombinaciji sa aplikacijom Belimo RetroFIT App
 • Jedinstvenu konstrukciju sa pritisnim poklopcem, što omogućava brzu montažu i lako puštanje u rad, kao i zaštita u skladu sa IP65
 • Modularne navojne priključke koji omogućavaju razne montažne i kablovske konfiguracije za fleksibilno sklapanje i montažu
 • Pouzdane i tačne merne vrednosti
 • Kratki rokovi isporuke
 • Sveobuhvatna podrška tokom celog radnog veka proizvoda
 • Petogodišnja garancija
Softver / dodaci

Belimo Assistant App

Zahvaljujući aplikaciji Belimo Assistant App, vaš pametni telefon obezbeđuje bežično rukovanje na licu mesta za dempere, sisteme promenljive zapremine vazduha i pokretače ventila najnovije generacije!

Efikasno puštanje u rad, brza operativna provera tokom rada, praktičnost upotrebe i pripremljenost svaki put kada je potreban servis. Jednostavna adaptacija za konverziju. Dokumentuje i šalje vaša podešavanja i podatke o radu.

Belimo RetroFIT App

Pomoću aplikacije Belimo RetroFIT App možete da zamenite određene zastarele ili neispravne pokretače i senzore različitih dobavljača uređajima kompanije Belimo za sisteme za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju.

Bilo da se radi o primenama za ventilaciju ili vodu, lako možete naći pravi zamenski pokretač (pokretač regulacionog ventila, rotacioni pokretač, pokretač, pokretač za ventilaciju) iz Belimo asortimana da biste modernizovali svoju montažu uz najbolji kvalitet i najviše performanse.

Kompletan proizvodni program Belimo senzora sada je integrisan u aplikaciju.

BIM dodatak za Autodesk Revit

3D modeli podataka sa tehničkom informacijom od Autodesk Revit-a preko BIM dodatka

Ovaj dodatak vam omogućava da odaberete Belimo pokretače, ventile i senzore iz baze podataka i da ih zatim, zajedno sa njihovim tehničkim podacima, prevlačenjem i otpuštanjem dodate u projekat modelovanja podataka zgrade. Svi korisnici BIM-a zato imaju pristup svim podacima u strukturisanom i klasifikovanom obliku u Revit MEP formatu.

Belimo RetroFIT App

With the Belimo RetroFIT App, you can specifically replace your outdated or defective actuators and sensors from various suppliers with devices from Belimo in the HVAC industry (heating, ventilation and air conditioning).

Be it for ventilation or water applications, you can easily find the right replacement actuator (globe valve actuator, rotary actuator, actuator, ventilation actuator) from Belimo to modernise your installation with the best quality and highest performance.

The complete product range of Belimo sensors is now also integrated in the app.

Uspešne priče

Belimo RetroFIT App

With the Belimo RetroFIT App, you can specifically replace your outdated or defective actuators and sensors from various suppliers with devices from Belimo in the HVAC industry (heating, ventilation and air conditioning).

Be it for ventilation or water applications, you can easily find the right replacement actuator (globe valve actuator, rotary actuator, actuator, ventilation actuator) from Belimo to modernise your installation with the best quality and highest performance.

The complete product range of Belimo sensors is now also integrated in the app.