Položky vo vašom priečinku sťahovania

Priečinok sťahovania je prázdny
pol. v priečinku sťahovania

!

Spoľahlivosť, ktorú poznáte a očakávate

Snímače systémov kúrenia, ventilácie a klimatizácie od spoločnosti Belimo ponúkajú vynikajúcu spoľahlivosť, jednoduchú inštaláciu a bezproblémovú integráciu s hlavnými systémami automatizácie budov (BAS). Inovatívny dizajn krytu umožňuje rýchlu montáž bez použitia náradia a jednoduché uvedenie do prevádzky a ponúka ochranu na úrovni NEMA 4X/IP65. Rad výrobkov zahŕňa presné snímače na meranie teploty, vlhkosti, tlaku, CO₂ a nestálych organických látok (VOC) v potrubiach a kanáloch. K dispozícii sú rôzne výstupné signály, ktoré vyhovujú potrebám vášho systému.

Inovácie pre pocit istoty

Jednoduchá inštalácia a uvedenie do prevádzky

Potrubné snímače od spoločnosti Belimo majú prídavný kryt s krytím IP65 na jednoduchú inštaláciu a uvedenie do prevádzky. Montované príslušenstvo je súčasťou dodávky. Snímače majú teplotný a tlakový rozsah, ktorý je možné vybrať na mieste, vysokú presnosť, sú spoľahlivé a disponujú samokalibráciou.

Rad výrobkov

Aplikácia Belimo RetroFIT

Pomocou aplikácie Belimo RetroFIT môžete v oblasti kúrenia, ventilácie a klimatizácie špecificky nahradiť vaše zastaralé alebo chybné pohony a snímače od rôznych dodávateľov zariadeniami od spoločnosti Belimo.

Či už ide o ventilačné alebo vodné aplikácie, môžete ľahko nájsť ten správny náhradný pohon (pohon guľového ventilu, rotačný pohon, pohon, ventilačný pohon) od spoločnosti Belimo, ktorý zmodernizuje vašu inštaláciu s najlepšou kvalitou a najvyšším výkonom.

V aplikácii je teraz integrovaný aj kompletný sortiment senzorov Belimo.

Produkty špecifické pre zákazníkov

Vylepšenie alebo modernizácia existujúceho vzduchotechnického systému predstavuje ďalšie výzvy, najmä ak je budova čiastočne alebo úplne obsadená. V tejto situácii je rozhodujúca rýchla a jednoduchá inštalácia. Výber komponentov a ich kompatibilita s existujúcim systémom sú preto mimoriadne dôležité. Naše riešenia pre modernizáciu sú zamerané na kvalitu a spoľahlivosť. Vďaka tomu naše produkty pomáhajú zvýšiť výkon a zabezpečiť bezúdržbovú prevádzku vášho vzduchotechnického systému. Ak v našom rozsiahlom sortimente nenájdete to, čo hľadáte, vyrobíme vám konkrétny spojovací diel v našej dielni (od veľkosti viacnásobného balenia 1).

 • Rôzne typy a dĺžky káblov s pripojovacou zástrčkou alebo bez nej. 
 • Riešenie mechanického a elektrického pripojenia prispôsobené vášmu existujúcemu systému/vašim existujúcim komponentom.

Pre vašu aplikáciu ponúkame „kompletný bezstarostný balík“.

 • Výhody pre zákazníkov
 • Softvér/zásuvné moduly
 • Úspešné príbehy
Výhody pre zákazníkov

Generálni dodávatelia/investori

Zameriavate sa na ziskovosť budov. To zahŕňa nielen investičné náklady, ale aj náklady na priebežnú prevádzku/servisovanie. Dôležitá je pre vás udržateľnosť a transparentnosť nákladov. Potrubné snímače Belimo ponúkajú:

 • Široký výber pre všetky požiadavky na vetranie alebo vodné aplikácie, ako aj na modernizáciu
 • Krátke dodacie doby
 • Rozsiahla podpora počas celej doby životnosti produktu
 • Známa vysoká kvalita Belimo
 • Vynikajúci pomer ceny a výkonu
 • Rýchla amortizácia
 • 5-ročná záruka

Konzultujúci technici

Plánovanie vzduchotechnických systémov je vašou kľúčovou kompetenciou. Neustále hľadáte nové, inovatívne spôsoby, ako ušetriť energiu a zlepšiť klímu miestnosti. Pracujete s najmodernejšími metódami a pri plánovaní využívate údaje od dodávateľov/výrobcov. Potrubné snímače Belimo ponúkajú:

 • Kompatibilita so všetkými bežne dostupnými systémami automatizácie budov (BAS), vďaka čomu sú tieto systémy vhodné na použitie v každom systéme kúrenia, ventilácie a klimatizácie
 • Údaje BIM a súbory STEP vo výberovom programe Belimo VDI
 • Prístup k aplikačným údajom na integráciu do riadiacich sekvencií BAS vďaka komunikačným protokolom BACnet a Modbus
 • Vysokokvalitné a robustné materiály
 • Splnenie požiadaviek IP65 a certifikácie UL
 • 5-ročná záruka

Systémoví integrátori

Vašou úlohou je navrhovať systémy riadenia budov a optimálne integrovať prevádzkové zariadenia. Vaším cieľom je znížiť zložitosť a zabezpečiť transparentnosť pri neustálej optimalizácii technológie budov. Potrubné snímače Belimo ponúkajú:

 • Bezproblémová kompatibilita so všetkými bežne dostupnými systémami automatizácie a riadenia budov (BACS)  
 • Redukované zapojenie a parametrizácia
 • Kompletný rad prevádzkových riešení so snímačmi na meranie teploty, vlhkosti, tlaku, prietoku, CO2 a nestálych organických látok v potrubiach, kanáloch a vonkajších aplikáciách
 • Prvotriedny servis a podpora
 • Beznástrojové testovanie dátových bodov pre efektívnu fázu uvedenia do prevádzky.
 • Krátke dodacie doby  
 • Vysokokvalitné a robustné materiály
 • 5-ročná záruka

Špecializovaní veľkoobchodníci

Pre svojich zákazníkov sa spoliehate na vysokú dostupnosť, jednoduchý výber a krátke dodacie lehoty produktov, ktoré ponúkate. Od svojich dodávateľov vyžadujete rýchly a jednoduchý prístup k informáciám, ako aj komplexnú technickú podporu. Potrubné snímače Belimo ponúkajú:

 • Rýchly a jednoduchý výber produktov a inštalácia vďaka nášmu optimalizovanému radu výrobkov
 • Krátke dodacie lehoty a trasy
 • Komplexná popredajná podpora počas celej doby životnosti výrobku
 • 5-ročná záruka

Inštalatéri/technik závodu

Inštalácia stavebnej kúrenárskej, ventilačnej a klimatizačnej techniky je vaše remeslo. Na to, aby ste mohli vykonať vašu prácu, potrebujete správne produkty v správnom čase priamo na mieste. Jednoduchá montáž a odborná podpora vám umožnia dodržať tesný časový harmonogram. Potrubné snímače Belimo ponúkajú:

 • Odoberateľná montážna doska a odpružená svorka pre jednoduchú montáž
 • Možnosť voľby rozsahov merania priamo na mieste
 • Redukovaná kabeláž a parametrizácia vďaka komunikačným protokolom BACnet a Modbus

Vlastníci budov

Zlepšovanie komfortu a spotreby energie, ako aj jednoduché rozširovanie a modernizácia budov sú pre vás neustálou výzvou. V centre pozornosti je optimalizácia vášho vzduchotechnického systému s čo najmenším úsilím a nízkymi nákladmi. Potrubné snímače Belimo ponúkajú:

 • Jedinečná konštrukcia so zacvakávacím krytom, ktorý umožňuje rýchlu inštaláciu a jednoduché uvedenie do prevádzky, ako aj ochranu podľa IP65
 • Prístup k aplikačným údajom prostredníctvom komunikačných protokolov BACnet a Modbus a redukovaná kabeláž a parametrizácia
 • Spoľahlivé a presné meracie hodnoty
 • Krátke dodacie doby
 • Komplexná podpora počas celej doby životnosti produktu
 • 5-ročná záruka

Správcovia zariadení/údržba budov

Správa, kontrola a prevádzka budov a ich technického vybavenia je súčasťou vašich každodenných úloh. Hľadáte riešenia na zabezpečenie komfortu v miestnosti a optimalizáciu prevádzky systému. Oceňujete jednoduché a prehľadné systémy a v prípade potreby rýchle dodanie náhradných dielov a vždy dostupnú podporu. Potrubné snímače Belimo ponúkajú:

 • Rýchla a jednoduchá modernizácia v kombinácii s aplikáciou Belimo Retrofit
 • Jedinečná konštrukcia so zacvakávacím krytom, ktorý umožňuje rýchlu inštaláciu a jednoduché uvedenie do prevádzky, ako aj ochranu podľa IP65
 • Modulárne skrutkové spoje, ktoré umožňujú rôzne montážne a káblové konfigurácie na flexibilnú montáž a inštaláciu
 • Spoľahlivé a presné meracie hodnoty
 • Krátke dodacie doby
 • Komplexná podpora počas celej doby životnosti produktu
 • 5-ročná záruka
Softvér/zásuvné moduly

Aplikácia Belimo Assistant

S aplikáciou Belimo Assistant zaistí váš smartfón bezdrôtovú prevádzku tlmičov, VAV a pohonov ventilov najnovšej generácie priamo na mieste!

Efektívne uvedenie do prevádzky, rýchla prevádzková kontrola, praktické použitie a pripravenosť kedykoľvek je potrebný servis. Jednoduché prispôsobenie na konverziu. Zdokumentujte a odošlite svoje nastavenia a prevádzkové údaje.

Aplikácia Belimo RetroFIT

Pomocou aplikácie Belimo RetroFIT môžete v oblasti kúrenia, ventilácie a klimatizácie špecificky nahradiť vaše zastaralé alebo chybné pohony a snímače od rôznych dodávateľov zariadeniami od spoločnosti Belimo.

Či už ide o ventilačné alebo vodné aplikácie, môžete ľahko nájsť ten správny náhradný pohon (pohon guľového ventilu, rotačný pohon, pohon, ventilačný pohon) od spoločnosti Belimo, ktorý zmodernizuje vašu inštaláciu s najlepšou kvalitou a najvyšším výkonom.

V aplikácii je teraz integrovaný aj kompletný sortiment senzorov Belimo.

Zásuvný modul BIM pre Autodesk Revit

3D dátové modely s technickými informáciami z programu Autodesk Revit prostredníctvom zásuvného modulu BIM

Tento zásuvný modul umožňuje vybrať pohony, ventily a snímače Belimo z jednej databázy a pridať ich do projektu informačného modelovania budov spolu s ich technickými údajmi pomocou funkcie Potiahnuť a pustiť. Všetci používatelia modulu BIM tak majú prístup ku všetkým údajom v štruktúrovanej a klasifikovanej forme vo formáte Revit MEP.

Belimo RetroFIT App

With the Belimo RetroFIT App, you can specifically replace your outdated or defective actuators and sensors from various suppliers with devices from Belimo in the HVAC industry (heating, ventilation and air conditioning).

Be it for ventilation or water applications, you can easily find the right replacement actuator (globe valve actuator, rotary actuator, actuator, ventilation actuator) from Belimo to modernise your installation with the best quality and highest performance.

The complete product range of Belimo sensors is now also integrated in the app.

Úspešné príbehy

Belimo RetroFIT App

With the Belimo RetroFIT App, you can specifically replace your outdated or defective actuators and sensors from various suppliers with devices from Belimo in the HVAC industry (heating, ventilation and air conditioning).

Be it for ventilation or water applications, you can easily find the right replacement actuator (globe valve actuator, rotary actuator, actuator, ventilation actuator) from Belimo to modernise your installation with the best quality and highest performance.

The complete product range of Belimo sensors is now also integrated in the app.