Stavke u vašoj mapi za preuzimanje

Mapa za preuzimanje je prazna
Stavka/stavke u mapi za preuzimanje

!

Molimo vas da prihvatite postavke kolačića kako biste pogledali ovaj video.

Belimo energetski razdelnik za primene za grejanje i hlađenje

Kombinacija razdelnika od nerđajućeg čelika i oprobanih Belimo loptastih ventila nudi ne samo kvalitet i pouzdanost na najvišem nivou. U kombinaciji sa širokim opsegom motorizovanih rešenja, na raspolaganju su potpuno nove mogućnosti u planiranju grejanja i hlađenja površina. Pored toga, ventili koji su začepljeni ili cure sada su stvar prošlosti.

 • Pogodno za primene za grejanje i hlađenje
 • Dokazana tehnologija loptastih ventila za optimizovne karakteristike regulacije
 • Izdržljiva tehnologija pokretača kome nije potrebno održavanje
 • Brza i laka montaža
 • Pogodno za sve uobičajene ormane sa razdelnicima

Energetski razdelnik sa velikom dodatom vrednošću

Naručite, raspakujte, povežite

Sa našim razvodnikom energije, ne samo da obezbeđujemo optimalno regulaciono ponašanje, već sa našom kombinacijom pokretača i ventila otvaramo novi teren u oblasti površinskog grejanja i hlađenja. Na zahtev isporučujemo naše komponente unapred sastavljene, sa tačnom dužinom kabla, odgovarajućim priključnim konektorom i željenim parametriranjem radi brze montaže i puštanja u rad na objektu.

Proizvodni program

Mala potrošnja energije


Razdelnici su nekada bili opremljeni linearnim pokretačima regulacionih ventila. Ovi pokretači su morali da budu neprekidno pod naponom da bi obavljali svoje funkcije u režimu regulacije temperature. Zahvaljujući korišćenju Belimo loptastog ventila sa rotacionim pokretačem, potrebna energija se može svesti na minimum.

Čak i bez priključenog pokretača, položaj lopte se ne menja. To znači da za održavanje položaja ventila nije potreban obrtni moment držanja. Kada se postigne podešeni položaj, potrošnja energije se stoga može drastično smanjiti (na 0,2 V), što rezultira značajnim smanjenjem tekućih operativnih troškova. Tokom čitavog životnog ciklusa, to je značajan potencijal za uštedu energije i troškova.

Apsolutno hermetično

Hermetično zatvoreni ventil Belimo energetski razdelnik pouzdano sprečava unutrašnje curenje u zatvorenom dovodu a time i neželjeni gubitak energije pri nultom opterećenju. Korišćenjem energetskog razdelnika sa tehnologijom loptastog ventila, troši se manje energije i operativni troškovi se mogu značajno smanjiti. 

Jedinstvena konstrukcija specificiranog ventila sprečava taloženje nečistoća. Ovo obezbeđuje pouzdanu distribuciju energije za hlađenje ili grejanje čak i nakon dužih perioda mirovanja.

Jednostavna i brza montaža


Razdelnik se može montirati brzo i lako uz pomoć klik-sistema, bez ikakvih alata. 
Naši pokretači se mogu montirati na specificiranim regulacionim ventilima korišćenjem klik-sistema, bez alata. Na zahtev, pokretači će biti opremljeni priključnim konektorima i povezani direktno sa Belimo priključnom kutijom.

Tehnologija pokretača sa komunikacijom

Mogućnost povezivanja je oduvek bila važna odlika naših proizvoda. Naši pokretači podržavaju sve uobičajene protokole komunikacije u automatizaciji zgrade.

Konfiguracija za specifičnu primenu


Ovih dana je teško odgovoriti na izazove u pogledu planiranja i na gradilištu primenom standardnih proizvoda. Iz tog razloga su rešenja posebno prilagođena potrebama klijenata sve značajnija. Sa našim modularnim Belimo energetskim razdelnikom možemo da pokrijemo široki opseg zahteva i uštedimo vam vreme i novac.

 • Prednosti za klijenta
 • Softver
Prednosti za klijenta

Glavni izvođači/investitori

Vaš fokus je na profitabilnosti zgrada. Ovo ne uključuje samo investicione troškove, već i troškove tokom tekućeg rada/servisiranja. Održivost i transparentnost troškova su vam važni. 

 • Niski troškovi energije
 • Apsolutno hermetično
 • Pouzdanost kombinacije ventila i pokretača
 • Moguća kombinacija za specifičnu primenu

Arhitekte

Vaš fokus je na kreativnosti i funkcionalnosti. Vi konceptualizujete zgrade i odgovorni ste za projektovanje, funkcionalno, tehničko i ekonomsko planiranje zgrada.

 • Slobodan izbor integracije
 • Moguća kombinacija za specifičnu primenu

Inženjeri konsultanti

Planiranje HVAC sistema je vaša osnovna kompetencija. Stalno ste u potrazi za novim, inovativnim načinima za uštedu energije i poboljšanje klime u prostoriji. Radite najsavremenijim metodama i koristite podatke dobavljača/proizvođača za svoje planiranje.

 • Slobodan izbor integracije
 • Moguća kombinacija za specifičnu primenu

Integratori sistema

Vaš zadatak je da projektujete sisteme upravljanja zgradom i optimalno integrišete terenske uređaje. Vaš cilj je da smanjite složenost i obezbedite transparentnost za kontinuiranu optimizaciju tehnologije u zgradama. 

 • Slobodan izbor integracije
 • Jednostavna i brza montaža (rešenje sve-u-jednom)
 • Moguća kombinacija za specifičnu primenu

Specijalizovani veletrgovci

Za vaše klijente oslanjate se na visoku dostupnost, lak izbor i kratke rokove isporuke za proizvode koje nudite. Potreban vam je brz i lak pristup informacijama, kao i sveobuhvatna tehnička podrška od strane vaših dobavljača.

 • Moguća kombinacija za specifičnu primenu

Montažeri/inženjeri postrojenja

Montaža HVAC građevinske tehnologije je vaš posao. Da biste obavili svoj posao, potrebni su vam pravi proizvodi u pravo vreme na licu mesta. Jednostavna montaža i stručna korisnička podrška omogućavaju vam da ispunite svoj gust raspored.

 • Jednostavna i brza montaža (rešenje sve-u-jednom)
 • Moguća kombinacija za specifičnu primenu

Vlasnici zgrada

Poboljšanja udobnosti i potrošnje energije, kao i jednostavna proširenja i nadogradnje zgrada su stalni izazov za vas. Optimizacija vašeg HVAC sistema uz najmanji mogući napor i niske troškove je u glavnom fokusu.

 • Niski troškovi energije
 • Apsolutno hermetično
 • Jednostavna i brza montaža (rešenje sve-u-jednom)
 • Pouzdanost kombinacije ventila i pokretača
 • Moguća kombinacija za specifičnu primenu

Menadžeri objekata/Održavanje zgrada

Menadžment, kontrola i upravljanje zgradama i njihovom tehničkom opremljenošću je deo vaših svakodnevnih zadataka. Tražite rešenja kako biste obezbedili udobnost u prostorijama i optimizovali rad sistema. Cenite jednostavne i transparentne sisteme i ukoliko je potrebno, brzu isporuku rezervnih delova i podršku koja je dostupna u svakom trenutku.

 • Pouzdanost kombinacije ventila i pokretača
 • Moguća kombinacija za specifičnu primenu

OEM

Koristite komponente probranih proizvođača za svoje proizvode. Uvek tražite najisplativije rešenje. Visok kvalitet i jedinstvene funkcije posebno prilagođene primeni dodaju vrednost i omogućavaju vam da se izdvojite u odnosu na konkurente. Izvanredna tehnička podrška i jednostavne poslovne transakcije za vas su nešto što se podrazumeva.

 • Jednostavna i brza montaža (rešenje sve-u-jednom)
 • Moguća kombinacija za specifičnu primenu
Softver

Aplikacija Belimo Assistant

Aplikacija Belimo Assistant za upravljanje uređajem na licu mesta sa ugrađenim NFC interfejsom

Potpuna transparentnost u svakom trenutku kada su u pitanju Vaša Belimo rešenja HVAC aktuatora i rad Vašeg sistema. Zahvaljujući aplikaciji Belimo Assistant vaš pametni telefon ili tablet omogućavaju bežično rukovanje na licu mesta za VAV promenljive zapremine vazduha, senzore, pokretače klapni i ventila.

Karakteristike 
Prikaz identifikacionih podataka: tip uređaja, položaj, oznaka, serijski broj, MP adresa
• Podaci o radu i parametri podešavanja: specifični za svaki uređaj
• Slanje podataka o radu i podešavanju direktno iz sistema, putem e-pošte, WhatsApp-a, SMS-a 
• Stranica za dijagnostiku: informacije o specifičnom stanju uređaja
• Skladištenje podataka o radu i podešavanjima u napomenama
• NFC prenos podataka sa isključenim pokretačem ili tokom rada
• Automatsko prilagođavanje jezika (DE / EN / FR / IT)

Aplikacija Belimo RetroFIT

Pomoću aplikacije Belimo RetroFIT možete da zamenite određene zastarele ili neispravne pokretače i senzore različitih dobavljača uređajima kompanije Belimo za HVAC sisteme (grejanje, ventilacija i klimatizacija).

Bilo da se radi o ventilaciji ili primeni u vodi, lako možete pronaći odgovarajući zamenski pokretač (pokretač sa loptastim ventilom, rotacioni pokretač, pokretač, ventilacioni pokretač) od kompanije Belimo kako biste modernizovali svoju instalaciju sa najboljim kvalitetom i najvišim performansama.

Kompletan asortiman Belimo senzora sada je takođe integrisan u aplikaciju.

Belimo MP-Bus uređaj

Belimo PC-alat (MFT-P)
Softver za podešavanje i dijagnostiku za MF/MP/MOD/LON/KNX pokretače uklj. zaštita od požara.
Za Windows sisteme.


Kalkulator dužine MP-Bus kabla
Kalkulator dužine MP ožičenja izračunava potrebnu potrošnju energije za raspored transformatora, kao i maksimalnu dužinu kabla 1 MP grane.


VRP-M alatka
Softver za podešavanje i dijagnostiku koji se koristi za puštanje u rad, postavljanje i nadzor primena sa zapreminom i pritiskom vazduha, zasnovanih na VAV-Universal VRP-M V3 sistemskom rešenju.

Servisni alat ZTH EU

ZTH EU servisni alat pojednostavljuje dijagnostiku, operativnu proveru i podešavanje uređaja za HVAC performanse. Povezani direktno na parametarski ili komunikativni pokretač iz Belimo, trenutne vrednosti se mogu očitati na licu mesta i odmah resetovati.

Kada koristite ZTH EU kao interfejs za PC-alat (MFT-P), odgovarajući USB drajver se instalira kada je instaliran softver PC-alat. Upravljački program se takođe može preuzeti ovde i zasebno instalirati.

BIM dodatak za Autodesk Revit

3D modeli podataka sa tehničkim informacijama iz Autodesk Revit preko BIM dodatka

Ovaj dodatak vam omogućava da izaberete Belimo pokretače, ventile i senzore iz jedne baze podataka, a zatim ih dodate u projekat informacionog modeliranja zgrade sa njihovim tehničkim podacima pomoću prevlačenja i ispuštanja. Svi BIM korisnici tako imaju pristup svim podacima u strukturiranoj i klasifikovanoj formi u Revit MEP formatu.