Στοιχεία στον φάκελο λήψεών σας

Ο φάκελος λήψεων είναι άδειος
στοιχείο(α) στον φάκελο λήψεων

!

Στοιχεία στο καλάθι σας

Το καλάθι είναι άδειο.
στοιχείο(α) στο καλάθι σας
Ποσότητα:

Μετρητής Θερμικής Ενέργειας

Διαφανής διαχείριση θερμικής ενέργειας με τιμολόγηση βασισμένη στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων

Μετρήστε τις ροές ελέγχου με ακρίβεια, καθώς και την κατανάλωση ενέργειας στα συστήματα θέρμανσης και ψύξης με άμεση λογιστική καταγραφή βασισμένη στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων, χρησιμοποιώντας μία μόνο συσκευή. Οι μετρητές θερμικής ενέργειας με έγκριση MID εξασφαλίζουν υψηλή ακρίβεια και αξιοπιστία, επιτρέποντας την εύκολη και αποτελεσματική τιμολόγηση.

Πιστοποιημένη θερμική μέτρηση

Οι μετρητές θερμικής ενέργειας της Belimo ακολουθούν το πρότυπο EN1434/MID και είναι εξοπλισμένοι για άμεση ή απομακρυσμένη τιμολόγηση με βάση το Διαδίκτυο των Πραγμάτων. Οι μετρητές ενέργειας με έγκριση MID προσφέρουν μόνιμη παρακολούθηση γλυκόλης με έναν συναγερμό που μπορεί να ενεργοποιηθέι σε πρίπτωση που υπάρχει γλυκόλη στο νερό, επηρεάζοντας τις ενεργειακές ενδείξεις. Σε ό,τι αφορά τους μετρητές χωρίς έγκριση MID, η πατενταρισμένη αυτόματη παρακολούθηση και αντιστάθμιση γλυκόλης της Belimo διασφαλίζει ότι η μέτρησή σας παραμένει ακριβής, ανεξάρτητα από τον τύπο ή τη συγκέντρωση της γλυκόλης. 

Θερμική μέτρηση με ψηφιακή πρόσβαση

Ο μετρητής θερμικής ενέργειας με διεπαφή επικοινωνίας εγγύς πεδίου (NFC) επιτρέπει την εύκολη ρύθμιση παραμέτρων και τη συντήρηση απευθείας από το smartphone, μέσω του Belimo Assistant App ή του web server.

Απρόσκοπτη ενσωμάτωση

Οι μετρητές θερμικής ενέργειας παρέχουν απευθείας εγκατάσταση στο σύστημα διαχείρισης κτιρίου και είναι εξοπλισμένοι, ώστε να επιτρέπουν παρακολούθηση και τιμολόγηση ενέργειας μέσω τρίτων, με βάση το Διαδίκτυο των Πραγμάτων. Μια συσκευή παρέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για την τιμολόγηση, την παρακολούθηση και τη βελτίωση της απόδοσης του συστήματός σας.

Αρθρωτός σχεδασμός για γρήγορη αντικατάσταση μετρητών

Ο μετρητής θερμικής ενέργειας αποτελείται από μια μονάδα αισθητηρίων, συνδεδεμένα αισθητηρία θερμοκρασίας και περιλαμβάνει τη θερμική μέτρηση και τη λογική λειτουργία. Δυνατότητες επικοινωνίας δεδομένων μέσω Διαύλου και NFC.  Η μονάδα αισθητήρα διατίθεται ως ανταλλακτικό. Ορισμένες χώρες απαιτούν περιοδική αντικατάσταση για αναβαθμονόμηση σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς. Η λογική μονάδα μπορεί να αποσυνδεθεί από τη μονάδα αισθητηρίου (αφήνοντας όλα τα καλώδια συνδεδεμένα), ενεργοποιώντας τη χαμηλότερη μονάδα αισθητηρίου για εύκολη ανταλλαγή.

Πρόσθετοι πόροι

Συνδυάστε μέτρηση και έλεγχο της ενέργειας, πιστοποιημένη μέτρηση και τιμολόγηση θερμικής ενέργειας

Η βαλβίδα Belimo Energy Valve™ ενσωματώνει τη μέτρηση της ενέργειας, τον έλεγχο, τη διαχείριση του ΔΤ και, εάν απαιτείται, την τιμολόγηση με δυνατότητα IoT (Διαδίκτυο των Πραγμάτων) σε μία συσκευή. Προσφέρει αδιάλειπτη και άμεση ενσωμάτωση στο BMS (σύστημα διαχείρισης κτιρίου) ή σε πλατφόρμες παρακολούθησης που βασίζονται στο IoT (Διαδίκτυο των Πραγμάτων), με παρακολούθηση, εργαλεία βελτίωσης της απόδοσης και δεδομένα τιμολόγησης που βασίζονται στο IoT. Οι δύο κόσμοι του «ενεργειακού ελέγχου» και της «πιστοποιημένης μέτρησης και τιμολόγησης της θερμικής ενέργειας» ενώνονται. Συνδυάζοντας χαρακτηριστικά απόδοσης για να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήμα.