Στοιχεία στον φάκελο λήψεών σας

Ο φάκελος λήψεων είναι άδειος
στοιχείο(α) στον φάκελο λήψεων

!

Στοιχεία στο καλάθι σας

Το καλάθι είναι άδειο.
στοιχείο(α) στο καλάθι σας
Ποσότητα:

Belimo Energy Valve™ και
μετρητής θερμικής ενέργειας

Με την ενσωματωμένη διαχείριση θερμικής ενέργειας η τιμολόγηση έγινε ευκολότερη από ποτέ

The new range of Belimo Energy Valve™ with the Thermal Energy Meter integrates energy measure and control, delta T management, and IoT-enabled billing in one device. It offers seamless and direct integration to the BMS or IoT-based monitoring platforms. Energy measurement and control with certified energy measurement and billing are united. It's bringing together performance features to save you time and costs.

Η Belimo φέρνει μαζί ό,τι ανήκει μαζί.

Η νέα σειρά βαλβίδας Belimo Energy Valve™ με τον μετρητή θερμικής ενέργειας, ενσωματώνει τη μέτρηση και τον έλεγχο ενέργειας, τη διαχείριση του ΔT και τη χρέωση με δυνατότητα IoT (Διαδίκτυο των Πραγμάτων) σε μία συσκευή. Προσφέρει απρόσκοπτη και άμεση ενσωμάτωση στο BMS (σύστημα διαχείρισης κτιρίου) ή σε πλατφόρμες παρακολούθησης με βάση το IoT (Διαδίκτυο των Πραγμάτων). Η μέτρηση και ο έλεγχος ενέργειας με την πιστοποιημένη μέτρηση ενέργειας και τιμολόγηση ενώνονται. Συνδυάζει χαρακτηριστικά απόδοσης για να εξοικονομήσετε χρόνο και να βελτιώσει το κόστος.

Ενεργειακή τιμολόγηση με ενσωματωμένο μετρητή ενέργειας

Η πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου της Βρέμης διαθέτει πάνω από 30 κτήρια που χτίστηκαν τη δεκαετία του 1970 και έχουν επανειλημμένα επεκταθεί και ανακαινιστεί. Οι αυξανόμενες ενεργειακές απαιτήσεις, με την πάροδο των ετών, οδήγησαν σε περίπλοκη διανομή όγκου και συντήρηση της τροφοδοσίας ψύξης και θέρμανσης. 
Χάρη στη συνεργασία με τον κ. Florian Ruby από την M&P Braunschweig GmbH και την εγκατάσταση των προϊόντων Belimo Energy Valve, το Πανεπιστήμιο της Βρέμης κατάφερε να αντιμετοπίσει τις υδρονικές ιδιαιτερότητες αυτού του ιστορικά ανεπτυγμένου συστήματος. Ο έλεγχος της ισχύος και του ρυθμού ροής μάζας των βαλβίδων εξασφαλίζει αξιόπιστη τροφοδοσία. 
Τα συστήματα παραγωγής θα αξιοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τα επιμέρους κτήρια δεν θα έχουν ούτε πλεονάζουσα ούτε ανεπαρκή τροφοδότηση. 
Τα καταγεγραμμένα δεδομένα παρέχουν στην κεντρική ενεργειακή υπηρεσία του Πανεπιστημίου της Βρέμης υψηλό βαθμό διαφάνειας, κάτι που δεν ήταν προηγουμένως εφικτό με μια απλή βαλβίδα ελέγχου. 
Παράλληλα με τη διαφανή παρακολούθηση και τον έλεγχο του συστήματος θέρμανσης και ψύξης, το προϊόν Energy Valve επιτρέπει, επίσης, την τιμολόγηση της ενέργειας με βάση το Διαδίκτυο των Πραγμάτων με έγκριση MID και εντός των επιμέρους κέντρων κόστους.
 

Παρακαλώ αποδεχτείτε τις προτιμήσεις cookies για να παρακολουθήσετε αυτό το βίντεο.

Συνδυάζοντας πιστοποιημένη μέτρηση και ακριβή έλεγχο σε μία συσκευή

Η βαλβίδα ενέργειας Belimo Energy Valve™ προσφέρει πιστοποιημένη μέτρηση ενέργειας (MID) και έλεγχο ανεξαρτήτου πίεσης και διαχείριση ΔΤ σε μία συσκευή.Ο διαχειριστής ΔT που είναι ενσωματωμένος στη βαλβίδα Belimo Energy Valve™ μετρά συνεχώς το άνοιγμα της θερμοκρασίας και τη συγκρίνει με το όριο που έχει καθοριστεί από τον χρήστη. Εάν η θερμοκρασία πέσει κάτω από την οριακή τιμή, η βαλβίδα Belimo Energy Valve™ ρυθμίζει αυτόματα την παροχή έτσι ώστε να απομακρύνεται η υπερχείλιση. Τα συστήματα θέρμανσης ή ψύξης που λειτουργούν με υπερβολική ποσότητα νερού δεν είναι σε θέση να μετατρέψουν αυτή την υπερβολική ροή σε υψηλότερη ικανότητα θέρμανσης ή ψύξης, οδηγώντας συχνά στο σύνδρομο χαμηλού ΔΤ στην εγκατάσταση. Η μέτρηση και ο έλεγχος του ανοίγματος της θερμοκρασίας μεταξύ ροής και επιστροφής σε κάθε εναλλάκτη θερμότητας, είναι το κλειδί για τη διασφάλιση του χαμηλότερου δυνατού κόστους άντλησης. Η ενσωματωμένη λογική μας αποτρέπει την εμφάνιση χαμηλού ΔΤ στον εναλλάκτη θερμότητας, ενώ παράλληλα διατηρεί την άνεση.

Μάθετε από τον Jon: Πώς να εντοπίζετε και να επιλύετε το σύνδρομο χαμηλού ΔΤ.

Παρακαλώ αποδεχτείτε τις προτιμήσεις cookies για να παρακολουθήσετε αυτό το βίντεο.

Αξιόπιστη πιστοποιημένη μέτρηση που επιτρέπει την τιμολόγηση με βάση το IoT (Διαδίκτυο των Πραγμάτων)

Οι ενσωματωμένοι μετρητές της βαλβίδας μας Energy Valve είναι πιστοποιημένοι κατά EN1434/MID και διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για να ενσωματώνονται στο BMS σύστημα διαχείρισης κτιρίου απρόσκοπτα, και εάν απαιτείται, και σε μια πλατφόρμα τιμολόγησης που βασίζεται στο IoT Διαδίκτυο των Πραγμάτων. Οι επιλογές μας από μη πιστοποιημένους μετρητές περιλαμβάνουν την κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας λειτουργία αυτόματης παρακολούθησης και αντιστάθμισης γλυκόλης της Belimo για τη διασφάλιση πως οι μετρήσεις ισχύος παραμένουν ακριβείς, ανεξάρτητα από την περιεκτικότητα σε γλυκόλη. Η βαλβίδα Energy Valve με το μετρητή θερμικής ενέργειας προσφέρει παρακολούθηση της γλυκόλης χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο αλγόριθμο προηγμένης λογικής για να διασφαλίζει τα βέλτιστα επίπεδα γλυκόλης ανά πάσα στιγμή, μειώνοντας το υψηλό κόστος άντλησης και εξαλείφοντας τους κινδύνους παγώματος.

Success Stories

Απλοποιήστε τον προγραμματισμό και τη θέση σε λειτουργία με τη βαλβίδα Belimo Energy Valve™

Οι ροές εργασίας που υποστηρίζονται ψηφιακά απλοποιούν τις αλληλεπιδράσεις σας για τον συνολικό κύκλο ζωής του προϊόντος – η βαλβίδα Belimo Energy Valve™ και ο μετρητής θερμικής ενέργειας συνεργάζονται με τις εφαρμογές Belimo Assistant και το εργαλείο διακομιστή ιστού για να υποστηρίξουν τη διαδικασία σχεδιασμού, να απλοποιήσουν τη θέση σε λειτουργία, να διευκολύνουν την αντιμετώπιση προβλημάτων και να κρατήσουν αρχεία και πιστοποιητικά όπως απαιτείται.

Η διεπαφή επικοινωνίας εγγύς πεδίου (NFC) επιτρέπει την εύκολη ρύθμιση παραμέτρων και συντήρηση απευθείας από ένα smartphone χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Assistant με ή χωρίς τη συσκευή συνδεδεμένη στο ρεύμα.

Τα προϊόντα Energy Valve και ΜΘΕ (μετρητής θερμικής ενέργειας) μπορούν να τροφοδοτηθούν με ρεύμα χρησιμοποιώντας PoE μέσω καλωδίου Ethernet, απλοποιώντας την εγκατάσταση, αποφεύγοντας τα σφάλματα ενσυρμάτωσης και παρέχοντας ταχύτερη, πιο σταθερή σύνδεση δικτύου, εξαλείφοντας παράλληλα την ανάγκη για τοπική παροχή ισχύος.

Το μέλλον των συστημάτων θέρμανσης/αερισμού/κλιματισμού είναι συνδεδεμένο

Η συνδεσιμότητα αποτελούσε πάντα ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των προϊόντων μας. Η βαλβίδα ενέργειας Belimo Energy Valve™ και ο Μετρητής Θερμικής Ενέργειας διαθέτουν όλα τα κοινά πρωτόκολλα επικοινωνίας του κτιριακού αυτοματισμού (BACnet IP και MS/TP, Modbus TCP και RTU και Belimo MP-Bus) και υποστηρίζουν επίσης M-Bus μέσω ενός μετατροπέα. Η επικοινωνία διαύλου μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για παρακολούθηση και παράκαμψη κατά τον έλεγχο της βαλβίδας Belimo Energy Valve™ χρησιμοποιώντας ένα αναλογικό σήμα ελέγχου.

Η ενσωμάτωση ενεργειακών δεδομένων δεν ήταν ποτέ ευκολότερη

Η βαλβίδα ενέργειας Belimo Energy Valve™ και ο Μετρητής Θερμικής Ενέργειας παρέχουν άμεση ενσωμάτωση στο BMS (σύστημα διαχείρισης κτιρίου) και διαθέτουν εξοπλισμό για να επιτρέπουν την παρακολούθηση και την τιμολόγηση ενέργειας τρίτου με βάση το IoT (Διαδίκτυο των Πραγμάτων). Μια συσκευή παρέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον έλεγχο, την τιμολόγηση, την παρακολούθηση και τη βελτίωση της επίδοσης του συστήματός σας.

Εάν συνδέσετε τη βαλβίδα Energy Valve 4 στο Belimo Cloud, επεκτείνει την πενταετή εγγύηση σε επταετή, ενώ σας προσφέρει πλήθος άλλων πλεονεκτημάτων. Διατηρώντας μια ψηφιακή διπλή Energy Valve στο cloud, οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες μπορούν να αλληλεπιδρούν απευθείας με τα δεδομένα ή οι κάτοχοι συσκευών μπορούν να εξουσιοδοτούν κάποιον τρίτο να παρέχει υπηρεσίες τιμολόγησης καθώς και αναλυτικές υπηρεσίες.

Αρθρωτός σχεδασμός για γρήγορη αντικατάσταση μετρητών

Ο μετρητής θερμικής ενέργειας των βαλβίδων Energy Valve αποτελείται από μια μονάδα αισθητήρα, συνδεδεμένους αισθητήρες θερμοκρασίας και φιλοξενεί λειτουργικότητες μέτρησης και λογικής. Δυνατότητες επικοινωνίας δεδομένων μέσω Διαύλου και NFC.  Η μονάδα αισθητήρα διατίθεται ως ανταλλακτικό. Ορισμένες χώρες απαιτούν περιοδική αντικατάσταση για αναβαθμονόμηση σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς. Η λογική μονάδα μπορεί να αποσυνδεθεί από τη μονάδα αισθητήρα (αφήνοντας όλα τα καλώδια συνδεδεμένα) επιτρέποντας την εύκολη αντικατάσταση της χαμηλότερης μονάδας αισθητήρα.

Πρόσθετοι πόροι

Η βαλβίδα Belimo Energy Valve™ σε εφαρμογές θέρμανσης και ψύξης

Η βαλβίδα Energy Valve σε εφαρμογές θέρμανσης

Η κινούμενη εικόνα δείχνει μια βαλβίδα Belimo Energy Valve στην πλευρά παροχής μιας εφαρμογής θέρμανσης.
Η τιμή αναφοράς ΔT στη βαλβίδα ταιριάζει με το ΔT σχεδιασμού του πηνίου, 11° Fahrenheit/6 Kelvin.

Καθώς οι αισθητήρες θερμοκρασίας αρχίζουν να αντιλαμβάνονται χαμηλότερη διαφορική θερμοκρασία στο πηνίο, η βαλβίδα αρχίζει να κλείνει και η ροή αρχίζει να κλείνει. Η ροή αρχίζει να επιβραδύνεται, επιτρέποντας μια πιο αποτελεσματική ανταλλαγή θερμότητας στο πηνίο και εξαλείφοντας την υπερχείλιση. Μόλις η βαλβίδα αντιληφθεί ότι το ΔT αρχίζει να σταθεροποιείται, επιτρέπει μεγαλύτερη ροή επιστροφής μέσω του πηνίου και διατηρεί τη βέλτιστη δυνατή μεταφορά θερμότητας.

Η βαλβίδα Energy Valve σε εφαρμογές ψύξης

Σε αυτήν την κινούμενη εικόνα η εγκατάσταση της βαλβίδας Belimo Energy Valve βρίσκεται στην πλευρά επιστροφής ενός πηνίου ψύξης. 
Η τιμή αναφοράς ΔT στη βαλβίδα ταιριάζει με το ΔT σχεδιασμού του πηνίου, 15 Fahrenheit/8 Kelvin.

Όταν οι αισθητήρες θερμοκρασίας ανιχνεύουν ότι η ΔT είναι κάτω από την τιμή αναφοράς για μερικά λεπτά, η βαλβίδα αρχίζει να κλείνει για να μειώσει τη ροή. Αυτό επιτρέπει στον εναλλάκτη θερμότητας να βελτιστοποιήσει την παραγωγή ενέργειας και να εξαλείψει την υπερχείλιση. Μόλις η ΔT αρχίσει να σταθεροποιείται, η βαλβίδα αρχίζει να ανοίγει για να διατηρήσει σταθερή την απόδοση ανταλλαγής θερμότητας σχεδισμού μέσω του πηνίου.

Ο Joerg εξηγεί πώς να αυξήσετε την ενεργειακή απόδοση με τη βαλβίδα Energy Valve

Η βαλβίδα Belimo Energy Valve™ προσφέρει πολλές ενσωματωμένες λειτουργίες ώστε να εκτελεί ενεργειακή βελτιστοποίηση και να καθστά πιο αποδοτικά τα συστήματα HVAC.Μάθετε πώς να μειώσετε τη θερμική ενέργεια μέσω καλύτερου ποσοστού διαρροής, ελέγχου ανεξαρτήτου πίεσης και διαχείρισης του ΔΤ.

Παρακαλώ αποδεχτείτε τις προτιμήσεις cookies για να παρακολουθήσετε αυτό το βίντεο.

Απονεμήθηκε η ετικέτα Solar Impulse Efficient Solution

Το Solar Impulse Foundation επιχορήγησε ένα χαρτοφυλάκιο 1000 καινοτόμων λύσεων που πληρούν τα υψηλά κριτήρια βιωσιμότητας και κερδοφορίας. Είμαστε υπερήφανοι που η Belimo Energy Valve™ επιλέχθηκε ως μία από τις 1000 λύσεις και της απονεμήθηκε η ετικέτα Solar Impulse Efficient Solution.

Βραβείο Κλίματος Swisscom IoT 2021

Το Βραβείο Κλίματος Swisscom IoT τιμά εξαιρετικά επιτεύγματα εταιρειών που συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών CO2 με τις λύσεις τους στο IoT (Διαδίκτυο των Πραγμάτων). Είμαστε υπερήφανοι που η βαλβίδα Belimo Energy Valve κέρδισε τη δεύτερη θέση με τη σύνδεσή της στο cloud.