Artykuły w Twoim folderze pobierania

Folder pobierania jest pusty
artykuły w Twoim folderze pobierania

!

Ludzkie życie to najwyższy priorytet

Siłowniki Belimo z funkcją bezpieczeństwa zapewniające ochronę przeciwpożarową oraz klapy wentylacji pożarowej pomagają chronić życie i mienie w przypadku pożaru.

Ludzie mieszkający w krajach uprzemysłowionych spędzają przynajmniej 90 procent czasu w budynkach. A w miejscach, gdzie ludzie mieszkają i pracują, ochrona ich życia stanowi najwyższy priorytet. Dlatego bezpieczeństwo w przypadku pożaru jest niezwykle ważnym czynnikiem. Czas reakcji ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania rozprzestrzenianiu się ognia i dymu na wczesnym etapie pożaru oraz zapobiegania przenikaniu dymu na obszar dróg ewakuacyjnych i ratowniczych tak długo, jak to możliwe: im szybsza reakcja w przypadku pożaru, tym mniejsze szkody zagrożenie życia ludzkiego oraz szkody materialne i środowiskowe.

Ochrona przeciwpożarowa w budynkach opiera się na trzech głównych filarach: konstrukcyjnym, technicznym i organizacyjnym zabezpieczeniu przeciwpożarowym. Techniczna ochrona przeciwpożarowa jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej, szczególnie w nowoczesnych budynkach o nietypowych konstrukcjach, różnych zastosowaniach lub rosnącej złożoności i wielkości. Rozwiązania firmy Belimo już od dawna odpowiadają na te wyzwania, szczególnie w zakresie technicznej ochrony przeciwpożarowej. Już w 1978 roku, tzn. trzy lata po jej założeniu, firma Belimo dostarczała siłowniki, które można  montować w klapach pożarowych. W międzyczasie stała się ona światowym liderem w dziedzinie klap pożarowych i dymowych z siłownikami, na co pozwoliła jej ugruntowana wiedza specjalistyczna i doświadczenie.

Zalety rozwiązań wyposażonych w siłownik

W porównaniu z mechanicznymi klapami przeciwpożarowymi, które zamykają się tylko przy wysokich temperaturach, zaleta klap z siłownikiem polega na tym, że w przypadku pożaru mogą być one zamykane wcześnie, tzn. wyzwalane przykładowo sygnałem z czujki dymu. Rozwiązanie to szybko i niezawodnie zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia i dymu w budynku. Dodatkowo wyposażenie klap przeciwpożarowych w siłowniki umożliwia wykonywanie regularnych kontroli ich działania, co jeszcze bardziej zwiększa poziom bezpieczeństwa w budynku.
Belimo oferuje producentom OEM klap przeciwpożarowych i wentylacji pożarowej szeroki asortyment siłowników opracowanych z myślą o danym zastosowaniu. Stosujemy najnowsze technologie i najwyższe standardy w zakresie rozwoju, zaopatrzenia w materiały, produkcji i testowania końcowego. Wraz z klapami siłowniki muszą spełniać międzynarodowe i krajowe normy bezpieczeństwa, które obejmują między innymi testy cyklu życia i testy przeciwpożarowe.

Nowa generacja

W latach 2015 - 2018 firma Belimo wprowadziła na rynek europejski nowy asortyment siłowników klap przeciwpożarowych. Są one wyposażone w unikalną, opatentowaną funkcję blokady (Safety Position Lock™) która w przypadku pożaru utrzymuje klapy w bezpiecznej pozycji zamkniętej.  Klienci bardzo pozytywnie przyjęli takie rozszerzenie asortymentu. Opracowano nową generację siłowników do oddymiania.  Nie tylko pozwoli nam to na dalsze wzmocnienie pozycji rynkowej Belimo w sektorze ochrony przeciwpożarowej, ale także w decydujący sposób przyczyni się do ratowania ludzkiego życia.

Ciśnieniowy system oddymiania w siedzibie Belimo w Hinwil (Szwajcaria)

Rozwój urbanizacji prowadzi do budowy wielu wysokich i głębokich obiektów na niewielkiej przestrzeni. Budynki tego typu, zazwyczaj wieżowce, wymagają nowych rozwiązań technicznych umożliwiających bezpieczną  ewakuację i wspomagających działania straży pożarnej. Ciśnieniowe systemy oddymiające zapewniają, że dym nie przenika na drogi ewakuacyjne i ratownicze, co w szczególności dotyczy klatek schodowych i dźwigów pożarowych, dzięki czemu są one coraz częściej instalowane. Umożliwiają one tworzenie tzw. bezpiecznych schodów, co eliminuje potrzebę wykorzystania drugiej klatki schodowej. Wtedy obszar ten może zostać wykorzystany do innych celów, bez negatywnego wpływu na bezpieczeństwo, lecz przy pozytywnym wpływie na koszty budowy.
Biorąc pod uwagę potencjał rynkowy rozwiązań do usuwania dymu z budynków, w 2018 roku firma Belimo zainwestowała w instalację testową i demonstracyjną, umieszczoną w swej siedzibie. Użyty tam ciśnieniowy system oddymiający ma prawdziwie unikalną konstrukcję.

Specjalne rzeczy wymagają szczególnej ochrony

Biuro architektoniczne: Halle 1 | Lokalizacja: Linz (Austria) | Typ projektu: biura różnego przeznaczenia, mieszkania, hotel, hala do organizacji wydarzeń, parking podziemny | Powierzchnia obiektu: 12000 m² | Powierzchnia użytkowa: 57600 m² (łącznie z parkingiem podziemnym) | Budynek biurowy: 1900 m² | Hotel: 129 pokoi.

Dzięki zastosowaniom związanym z bezpieczeństwem Belimo zapewnia niezawodną ochronę przeciwpożarową w „specjalnym” obiekcie w Linzu.

W sercu Linzu (w Austrii), w miejscu, gdzie kiedyś znajdowały się fortyfikacje, obecnie znajduje się Promenaden Galerien – nowoczesny obiekt położony wśród historycznych budynków w strefie pieszej miasta, w którym znajdują się sklepy, restauracje, apartamenty do wynajęcia, hala do organizacji wydarzeń oraz hotel. Od 1885 roku właścicielem kompleksu jest Wimmer Medien. Do roku 2003 znajdowały się w nim prasy drukarskie Oberösterreichische Nachrichten. Oberösterreichische Nachrichten. Zdemontowano je w 2008 roku, a koncepcja projektowa promenady powstała w kwietniu 2010 roku.  

Rodzina Cuturi, do której należy Wimmer Medien, miała ambitne plany związane z Promenaden Galerien. Chciała ona stworzyć specjalne miejsce, tzn.: „Ekskluzywne“miejsce, które wpisuje się w swe otoczenie, a przebywanie w nim sprawia radość wszystkim odwiedzającym”,”jak opisał to Paolo Cuturi, kierownik projektu Promenaden Galerien. W ten sposób był on w stanie spełnić życiowe marzenie swego ojca, Rudolfa Andreasa Cuturi, którego zwieńczeniem było oficjalne otwarcie obiektu w czerwcu 2018 roku.

Do stworzenia tak specjalnego miejsca potrzebny był zespół wyjątkowych profesjonalistów. Już na samym początku prac rodzina Cuturi zatrudniła znanych specjalistów do urzeczywistnienia swej wizji Promenaden Galerien. Biuro architektoniczne Halle 1 z siedzibą w Salzburgu mistrzowsko połączyło stare i nowe elementy, tworząc niezwykle zaawansowany obiekt. Przykładowo stworzyli oni nowy pasaż z miejską atmosferą, w którym ludzie z chęcią zatrzymują się, aby przyjemnie spędzić czas. W miejscu, kiedyś zajętym przez nieczynne maszyny drukarskie, teraz pulsuje życie. A w miejscach, gdzie ludzie pracują, bezpieczeństwo stanowi najwyższy priorytet. Dlatego też ochrona przeciwpożarowa była głównym zagadnieniem już na etapie planowania konstrukcji budynku. 

“„Przy wynajmowaniu mieszkania lub powierzchni sklepowej nikt nie myśli o bezpieczeństwie pożarowym”,” wyjaśnia kierownik projektu, Pan Cuturi. “„Jednakże, niezmierne ważne jest, aby operator i właściciel budynku, byli przygotowani na taką ewentualność.””

Bezpieczeństwo osób i mienia

Ochrona przeciwpożarowa w Austrii jest na jednym z najwyższych poziomów na całym świecie. Oprócz norm i dyrektyw europejskich należy tam także przestrzegać również specyficznych dla tego kraju norm ochrony przeciwpożarowej, z których niektóre stawiają jeszcze wyższe wymagania systemom technicznym.  W Austrii, w budynkach z zainstalowanym systemem wykrywania pożarów, należy obowiązkowo montować klapy przeciwpożarowe z siłownikami.

Operatorzy Promenaden Galerien poszli nawet krok dalej:“„Siłowniki klap przeciwpożarowych muszą zamykać te klapy wieczorem, zaraz po wyłączeniu instalacji wentylacyjnej”, powiedział Pan Norbert Kaimberger, kierownik projektu i upoważniony przedstawiciel firmy ETECH, odpowiedzialnej za instalacje elektryczne. „Rozwiązanie to niezawodnie zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia i dymu poprzez instalację wentylacyjną.” Jednocześnie regularne zamykanie i otwieranie klap przeciwpożarowych jest rejestrowane jako test działania, co w decydujący sposób przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa budynku.

Cała instalacja techniczna budynku Promenaden Galerien została wykonana przez sześć firm z siedzibą w Linzu działających jako joint-venture, pod przewodnictwem firmy ETECH. Poza pracami związanymi z instalacjami elektrycznymi, do ich zakresu odpowiedzialności należało również wdrażanie interdyscyplinarnych technologii sieciowych i sterujących.

Dzięki temu udało się zapewnić komfortowy klimat w pomieszczeniach, wydajne działanie instalacji budynkowych i wymaganą jakość ochrony przeciwpożarowej. Już na bardzo wczesnym etapie projektu zwrócono uwagę na optymalne interakcje pomiędzy różnymi sekcjami. Różne kwestie związane z ochroną przeciwpożarową rozwiązywane były przez różne grupy specjalistów. Dlatego właśnie ścisła współpraca na wczesnych etapach projektu ma  tak duże znaczenie, gwarantując opracowanie wysokiej jakości rozwiązań w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz, w szczególności, oddymiania.

Z tego samego powodu, podczas wstępnego odbioru systemów związanych z bezpieczeństwem, przeprowadzono tzw. test integralności. Gwarantuje on, że międzysystemowe funkcje są realizowane zgodnie z koncepcją ochrony przeciwpożarowej, a cele bezpieczeństwa są osiągane w przypadku pożaru.

Wyzwania w zakresie zróżnicowanej eksploatacji

W celu oddzielenia nieużywanych części budynku  w za zakresie systemu wentylacyjnego, a tym samym zapobieżenia rozprzestrzenianiu się dymu i ognia, odpowiednie klapy przeciwpożarowe zamykają się jako środek ostrożności, gdy dane pomieszczenia nie są używane. „Możemy w miarę potrzeb sterować klapami przeciwpożarowymi wyposażonymi w siłowniki, odnosząc się w ten sposób do czasu użytkowania pomieszczeń”, powiedział Pan Kaimberger. „Przykładowo godziny pracy redakcji Oberösterreichische Nachrichten znacznie różnią się od godzin pracy innych biur na tym samym obszarze obsługiwanym przez instalację wentylacyjną.””

Koncepcja ochrony przeciwpożarowej budynku opisuje cele bezpieczeństwa, aby móc zagwarantować bezpieczeństwo ludzi i mienia. Ponieważ największym zagrożeniem dla ludzi w przypadku pożaru jest duże nagromadzenie dymu, w budynkach takich jak Promenaden Galerien instaluje się zazwyczaj dodatkowe urządzenia oddymiające, aby zapewnić wolne od dymu drogi ewakuacyjne i ratownicze. Instalacje są automatycznie aktywowane zaraz po wykryciu obecności dymu przez system wykrywania pożarów. Jednocześnie powiadamiany jest także odpowiedni oddział straży pożarnej.

Dlatego w Promenaden Galerien zainstalowano instalację oddymiającą, która w przypadku pożaru, za pomocą dużych wentylatorów, usuwa toksyczny dym na zewnątrz budynku. „Gdyby nie było to wymagane już na etapie przetargu, zaproponowalibyśmy inteligentne sterowanie i monitorowanie klap przeciwpożarowych i klap wentylacji pożarowej”, wyjaśnił Pan Kaimberger. Oprócz 500 klap przeciwpożarowych z siłownikami wydzielono także sześć stref oddymiania ––
po trzy na terenie podziemnego parkingu, a także w części restauracyjnej i sklepowej. 

„Wybraliśmy centralny, inteligentny system regulacji i monitorowania 40 klap wentylacji pożarowej z siłownikami i 6 wentylatorów oddymiających”, dodał Pan Kaimberger. System ten automatycznie wykonuje i rejestruje kontrole działania wszystkich podłączonych do niego klap przeciwpożarowych oraz klap wentylacji pożarowej. W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian, takich jak zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń, udostępnia on prostą i elastyczną procedurę dostosowywania scenariuszy bezpieczeństwa. Dodatkowo system centralny ułatwia wykonywanie obsługi technicznej i prac serwisowych w zakresie poszczególnych instalacji.

Sprawdzone produkty, wyjątkowa obsługa

Ochrona przeciwpożarowa trzypoziomowego podziemnego parkingu Promenaden Galerien jest także traktowana priorytetowo. Pożar pojazdu na takim parkingu może szybko spowodować wzrost temperatury powietrza nawet do 700 stopni Celsjusza. Może to skutkować osłabieniem statyki żelbetu, a w konsekwencji uszkodzeniem całej konstrukcji budynku. Dodatkowo gęsty, toksyczny dym powoduje ogromne zagrożenie dla życia. Ze wszystkich tych powodów skuteczne systemy ochrony przeciwpożarowej są niezbędne na podziemnych parkingach, aby zapewnić wczesną reakcję na obecność dymu.

Zapewnienie niezadymionych dróg ewakuacyjnych i ratunkowych na parkingach podziemnych jest również niezwykle ważne. Instalacja tryskaczowa w połączeniu ze skutecznym systemem oddymiania gwarantuje osiągnięcie wymaganych celów w zakresie bezpieczeństwa w Promenaden Galerien.

Pan Kaimberger uważa, że niezwykle ważnym czynnikiem było zastosowanie sprawdzonych podzespołów, tj. siłowników firmy Belimo, do obsługi klap wentylacji pożarowej oraz wlotów powietrza. Dla niego konieczność współpracy na początkowych etapach projektu była oczywista: „Naszym pierwszym projektem realizowanym wraz z Belimo była budowa nowej siedziby ETECH. Sukces tego przedsięwzięcia zawdzięczamy zapewnieniu skutecznej współpracy. Reakcją na każde pytanie zawsze były szybkie odpowiedzi, a nawet wizyty na placu budowy. Taka obsługa sprawia, że firma Belimo jest idealnym partnerem do współpracy.”

Visit Regional Website for More Information