Artykuły w Twoim folderze pobierania

Folder pobierania jest pusty
artykuły w Twoim folderze pobierania

!

Firma Belimo formalnie przystąpiła do Eurovent - europejskiego stowarzyszenia producentów branży wentylacyjnej i klimatyzacyjnej (HVAC), chłodnictwa przemysłowego oraz technologii łańcucha chłodniczego przemysłu spożywczego - uzyskując w listopadzie 2022 r. status członka korespondenta. Należąc do organizacji, takich jak Eurovent, możemy wraz z innymi uczestnikami rynku uczestniczyć w tworzeniu branżowych norm i przepisów, które będą na nas wpływać w przyszłości.

Główną korzyścią z przynależności do stowarzyszeń, takich jak Eurovent, jest możliwość nawiązywania kontaktów z innymi podmiotami i wymiany informacji na temat trendów w branży. Belimo chce dzielić się wiedzą oraz współpracować z innymi członkami i stowarzyszeniami, aby stawić czoła bieżącym wyzwaniom związanym z oszczędzaniem energii, zrównoważonym rozwojem i bezpieczeństwem oraz wspierać rozwiązywanie problemów dzięki dobrym przykładom i inicjatywom.

Zespół Eurovent ds. central wentylacyjnych

Naszym reprezentantem w zespole Eurovent product group "Air Handling Units (AHU)" jest Oliver Topf, szef zespołu ds. central wentylacyjnych w Belimo. Zespół Eurovent ds. central wentylacyjnych zajmuje się urządzeniami przeznaczonymi do obiektów niemieszkalnych. Jego prace dotyczą central wentylacyjnych i ich podzespołów (takich jak filtry powietrza, elementy do odzysku energii, wentylatory) oraz są często prowadzone wraz innymi zespołami Eurovent, które specjalizują się w poszczególnych grupach podzespołów. To największy na świecie zespół zrzeszający producentów central wentylacyjnych. Jest wspierany przez krajowe organizacje należące do stowarzyszenia Eurovent. Do głównych zadań zespołu należy popieranie europejskich i krajowych inicjatyw legislacyjnych w tej dziedzinie, opracowywanie norm EN, ISO i Eurovent, ogólna promocja inicjatyw branżowych i eksportowych oraz zmniejszanie niesprawiedliwych barier handlowych w Europie i poza nią.

Zespół Eurovent ds. deklaracji środowiskowych produktów (EPD)

Naszym reprezentantem w zespole Eurovent ds. deklaracji środowiskowych produktów (EPD) jest Mark Schneider, szef zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Belimo. Celem zespołu, obejmującym wszystkie grupy produktów, jest opracowanie metod obliczania i prezentowania parametrów ekologicznych produktów HVACR.

„Należąc do zespołu możemy wpływać na prace dotyczące deklaracji środowiskowych produktów. Obecnie nie ma jednolitych zasad opracowywania deklaracji środowiskowych produktów HVACR. Jako zespół roboczy chcemy wypełnić tę lukę i zharmonizować stosowane obecnie zróżnicowane zasady tak, aby zapewnić równe warunki konkurencji, zwiększyć zaufanie i zmniejszyć obciążenia producentów, takich jak my”, powiedział Mark Schneider.

Więcej informacji o deklaracji środowiskowej produktu

Deklaracja środowiskowa produktu (EPD) to znormalizowany dokument, sporządzany służący do informowania o możliwych oddziaływaniach produktu na środowisko oraz wynikających z tego korzyściach w całym cyklu życia produktu, określonych na podstawie jakościowej analizy cyklu życia (LCA). Deklaracje środowiskowe EPD są obecnie wymagane dla wyrobów stosowanych w inwestycjach budowlanych, projektowanych i realizowanych zgodnie z międzynarodowymi systemami certyfikacji ekologicznych budynków, takimi jak LEED, BREEAM czy DGNB. Zgodnie z proponowaną zmienioną dyrektywą w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) deklaracje EPD staną się prawdopodobnie obowiązkowe dla wszystkich nowych budynków w całej UE od 2030 r.

Belimo i stowarzyszenia branżowe

Nasi obecni i potencjalni klienci należą do stowarzyszenia Eurovent. Przynależność do stowarzyszeń i aktywne uczestniczenie w ich pracach to jeden ze sposobów, aby zbliżyć się do klientów oraz poznać ich plany i potrzeby. Działając w stowarzyszeniach, takich jak Eurovent, EU.bac, EVIA czy Rehva, Belimo pokazuje, że chce kształtować przyszłość branżowych norm i przepisów w Europie.