Artykuły w Twoim folderze pobierania

Folder pobierania jest pusty
artykuły w Twoim folderze pobierania

!

Zastosowanie plików cookie

Używamy plików cookie w naszej witrynie internetowej, aby uczynić ją bardziej przyjazną dla użytkownika i zapewnić, że niektóre funkcje będą działać, np. funkcja koszyka zakupów. Są to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze lub urządzeniu przenośnym. Jeżeli plik cookie jest aktywowany, wówczas przeglądarka użytkownika może być identyfikowana za pomocą ID pliku cookie i można wykorzystać informacje zawarte w pliku cookie. Podczas tego procesu nie są zapisywane żadne dane osobowe, które mogłyby być dopasowane do konkretnej osoby.

W naszej witrynie internetowej stosujemy następujące rodzaje plików cookie:

  • Sesyjne pliki cookie, które są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji przeglądarki, aby na przykład zapisać domyślne ustawienia języka lub koszyk z zakupami, udostępniając je na różnych stronach podczas sesji internetowej.
     
  • Tymczasowe lub stałe pliki cookie, które pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu przenośnym po wyłączeniu przeglądarki do czasu ich usunięcia lub są dezaktywowane po wylogowaniu (pliki cookie logowania). W przypadku zapisanych plików cookie przeglądarka użytkownika jest rozpoznawana podczas późniejszych wizyt w witrynie internetowej, a zapisane ustawienia są następnie ponownie aktywowane.
     
  • Pliki cookie wydajności pochodzące od zewnętrznych dostawców, służące do analizy witryn internetowych, które są wykorzystywane do optymalizacji naszej witryny internetowej i jej zawartości (patrz Google Analytics).

Zwykłe przeglądarki oferują opcjonalne ustawienia odmawiające akceptacji plików cookie, zarówno wszystkich, jak i tylko niektórych z nich. Można też usunąć pliki cookie na swoim komputerze za pomocą odpowiedniej funkcji przeglądarki.
Niektóre z funkcji w naszej witrynie internetowej nie będą w pełni dostępne do użytku, jeśli dokonasz tego rodzaju adaptacji w ustawieniach.

Korzystanie z Google Analytics

W naszej witrynie internetowej korzystamy z usługi „Google Analytics” świadczonej przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) do analizy korzystania z tej witryny internetowej. Informacje zbierane przez pliki cookie są zazwyczaj wysyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Adres IP użytkowników w państwach członkowskich UE i w Europejskim Obszarze Gospodarczym zostanie skrócony. To skrócenie adresu eliminuje osobiste odniesienie do adresu IP użytkownika. Zgodnie z Umową o danych zamówienia, którą zawarliśmy z Google Inc., usługa ta wykorzystuje zebrane informacje do analizy korzystania z witryny internetowej i aktywności w niej oraz do świadczenia usług związanych z korzystaniem z internetu. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Dodatkowe informacje na temat wykorzystania danych przez Google Inc. można znaleźć tutaj: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

Użytkownik może zapobiec przesyłaniu do Google i przetwarzaniu przez Google danych, które są tworzone przez pliki cookie i które odnoszą się do użytkowania witryny internetowej (w tym adresu IP użytkownika), poprzez pobranie i zainstalowanie dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics.