Artykuły w Twoim folderze pobierania

Folder pobierania jest pusty
artykuły w Twoim folderze pobierania

!

Monitorowanie agregatu chłodniczego / pompy ciepła

Co jest agregat chłodniczy / pompa ciepła?

Chociaż agregaty chłodnicze i pompy ciepła mają bardzo zróżnicowane kształty i wymiary, a także są oparte na różnych technologiach, efektem ich działania jest wymiana energii.

Miarą sprawności tego procesu jest stosunek energii użytecznej (przenoszonej przez wodę, roztwór glikolu lub powietrze) do energii zużytej (typowo energii elektrycznej). Jednostką energii jest dżul (W·h).

Ważnym elementem tego procesu jest monitorowanie temperatury wody zasilającej, natężenia przepływu oraz temperatury wody powrotnej. Pierwszym krokiem do zwiększenia sprawności agregatu chłodniczego jest obliczenie współczynnika wydajności cieplnej (COP), tzn. stosunku energii wytwarzanej do energii zużywanej.

COP = MOC CHŁODNICZA / MOC POBIERANA 

 

Schemat

Nie ma ogólnego schematu, który odpowiadałby wszystkim rodzajom instalacji z agregatem chłodniczym lub pompą ciepła. Na schemacie przedstawiono zawór Energy Valve zainstalowany w celu monitorowania przepływu oraz różnicy temperatur na wymienniku w instalacji z agregatem chłodniczym.

Mają jednak one jedną cechę wspólną: maksymalna moc wyjściowa zależy od iloczynu przepływu objętościowego i różnicy temperatur na wymienniku. Mała różnica temperatur na wymienniku ogranicza moc wyjściową instalacji. W przypadku małej różnicy temperatur na wymienniku często pracuje więcej agregatów niż jest to konieczne, ponieważ ich moc jest ograniczona.

Zawór Belimo Energy Valve™ zapewnia dostęp do przejrzystych informacji o instalacji oraz pomaga zagwarantować jej prawidłową, długoterminową pracę. Firma Belimo nie zaleca korygowania problemów spowodowanych małą różnicą temperatur poprzez regulowanie pracy instalacji. W takich sytuacjach wdrożenie dowolnego rodzaju regulacji może spowodować, że do niektórych urządzeń końcowych nie będzie dostarczana wystarczająca ilość energii chłodniczej, podczas gdy parametry robocze wymienników, w których występuje problem, nie ulegną zmianie.Zamów nowy zawór Belimo Energy Valve™ już teraz

Dowiedz się, w jaki sposób Energy Valve może zwiększyć sprawność agregatu chłodniczego lub pompy ciepła

Energy ValveCałkowity koszt posiadania (TCO)

Często objawem małej różnicy temperatur na wymienniku jest niewystarczająca moc instalacji w okresach szczytowego obciążenia. Prowadzi to w naturalny sposób do dążenia, aby zwiększyć moc instalacji. Przy użyciu zaworu Energy Valve można zdiagnozować i aktywnie skorygować zbyt mała różnica temperatur na wymiennikach ciepła, a tym samym uniknąć konieczności rozbudowy instalacji.

Problemy najczęściej występujące w instalacjach z agregatami chłodniczymi i pompami ciepła oraz dlaczego warto wybrać zawór Belimo Energy Valve™

Problem: ciągłe monitorowanie mocy agregatu chłodniczego

W starszych agregatach chłodniczych trudno jest monitorować moc cieplną. W idealnym przypadku moc ta jest porównywana z mocą pobieraną, aby obliczyć współczynnik wydajności cieplnej (COP). Ostatnio analizowanie danych historycznych nabiera coraz większego znaczenia. Możliwość porównania wydajności z analogicznym okresem w ubiegłym roku lub okresem o podobnych warunkach roboczych pozwala na podejmowanie świadomych decyzji dotyczących konserwacji lub wymiany.

Rozwiązanie: wykorzystanie licznika ciepła wbudowanego w zawór Energy Valve

Monitorując natężenie przepływu wraz z temperaturami wody zasilającej i powrotnej można uzyskać dokładny obraz wydajności cieplnej agregatu chłodniczego, a w połączeniu z pomiarem zużycia energii elektrycznej uzyskuje się pełne informacje o współczynniku COP. Nawet jeśli agregat chłodniczy umożliwia już dostęp do danych w czasie rzeczywistym, zawór Energy Valve może monitorować i rejestrować te dane przez 13 miesięcy, a ponadto zapewnia użyteczną kopię zapasową, gdy funkcja wbudowana w agregat ulegnie awarii.

Problem: ciągłe monitorowanie mocy agregatu chłodniczego

W starszych agregatach chłodniczych trudno jest monitorować moc cieplną. W idealnym przypadku moc ta jest porównywana z mocą pobieraną, aby obliczyć współczynnik wydajności cieplnej (COP). Ostatnio analizowanie danych historycznych nabiera coraz większego znaczenia. Możliwość porównania wydajności z analogicznym okresem w ubiegłym roku lub okresem o podobnych warunkach roboczych pozwala na podejmowanie świadomych decyzji dotyczących konserwacji lub wymiany.

Rozwiązanie: wykorzystanie licznika ciepła wbudowanego w zawór Energy Valve

Monitorując natężenie przepływu wraz z temperaturami wody zasilającej i powrotnej można uzyskać dokładny obraz wydajności cieplnej agregatu chłodniczego, a w połączeniu z pomiarem zużycia energii elektrycznej uzyskuje się pełne informacje o współczynniku COP. Nawet jeśli agregat chłodniczy umożliwia już dostęp do danych w czasie rzeczywistym, zawór Energy Valve może monitorować i rejestrować te dane przez 13 miesięcy, a ponadto zapewnia użyteczną kopię zapasową, gdy funkcja wbudowana w agregat ulegnie awarii.

Historia sukcesu - University of Miami

University of Miami – zawór Belimo Energy Valve™ rozwiązał problemy spowodowane małą różnicą temperatur na wymiennikach w kampusie medycznym

Dzięki modernizacji z wdrożeniem zaworu Belimo Energy Valve kampus medyczny University of Miami oszczędza tysiące dolarów oraz zwiększył wydajność instalacji.