Artykuły w Twoim folderze pobierania

Folder pobierania jest pusty
artykuły w Twoim folderze pobierania

!

Skuteczne oddymianie, większe bezpieczeństwo.

Rozwój urbanizacji prowadzi do budowy wielu wysokich i głębokich obiektów na niewielkiej przestrzeni. Budynki tego typu, zazwyczaj wieżowce, wymagają nowych rozwiązań technicznych, które w przypadku pożaru umożliwiają bezpieczną ewakuację i wspomagają działania straży pożarnej. Systemy różnicowania ciśnień zapobiegają zadymieniu dróg ewakuacyjnych i ratowniczych, a w szczególności klatek schodowych i dźwigów pożarowych, dzięki czemu zyskują coraz większe znaczenie. Umożliwiają one wykonywanie tzw. zabezpieczonej klatki schodowej, dzięki której może nie być konieczne wybudowanie drugiej klatki schodowej bez pogarszania bezpieczeństwa (trzeba jednak stosować się do mających zastosowanie przepisów krajowych). W idealnym przypadku uzyskaną w ten sposób przestrzeń można przeznaczyć do innych celów, a tym samym obniżyć koszty prac budowlanych.

Bezpieczeństwo bez kompromisów

Szeroki asortyment produktów do systemów różnicowania ciśnień

Seria produktów

Opis działania systemów różnicowania ciśnien

System różnicowania ciśnień składa się z zainstalowanych na stałe urządzeń, które poprzez utrzymywanie kontrolowanego nadciśnienia zapobiegają przedostawaniu się dymu do chronionych obszarów – typowo pionowych dróg ewakuacyjnych i ratunkowych w wieżowcach. Oddymianie dróg ewakuacyjnych i ratunkowych jest istotne w celu sprawnego ewakuowania ludzi oraz prowadzenia akcji gaśniczej przez dłuższy czas. Ważną rolę odgrywa spełnienie następujących kryteriów:

 • Utrzymywanie dodatniej różnicy ciśnień między obszarami chronionym i niechronionym przy zamkniętych drzwiach
 • Maksymalna siła otwierania drzwi ≤ 100 N
 • Natężenie przepływu ≥ 1 m/s; ≥ 2 m/s przy otwartych drzwiach, z obszaru chronionego dzięki ścieżce odprowadzania powietrza na zewnątrz

Obszary systemu różnicowania ciśnień


Powietrze zewnętrzne

Powietrze zewnętrzne jest pobierane bezpośrednio z otoczenia i musi być chronione przed wnikaniem dymu, palnych gazów i pary. Doprowadzenie powietrza zewnętrznego musi być monitorowane przy użyciu kanałowych czujek dymu.

 

Rozprowadzanie powietrza

W budynkach o większej wysokości, aby zminimalizować przepływ lub straty ciśnienia w klatce schodowej, powietrze zewnętrzne jest nawiewane na kilku kondygnacjach poprzez szyb (np. co trzecie piętro).

 

Regulacja ciśnienia

Żaluzja nadciśnieniowa jest urządzeniem służącym do uwalniania nadmiaru sprężonego powietrza z obszaru, w którym jest utrzymywane nadciśnienie (z klatki schodowej). Urządzenie to znajduje się przeważnie w górnej części klatki schodowej. W trybie regulacji ciśnienia (tzn. gdy drzwi klatki schowej są zamknięte) nadmiar sprężonego powietrza powinien być uwalniany do atmosfery poprzez żaluzję nadciśnieniową. Ciśnienie może być regulowane przez klapy barometryczne lub przy użyciu klap z siłownikami.


Uwalnianie powietrza

Elementy (takie jak szyby lub otwory w elewacji), poprzez które gorący dym z obszarów mieszkalnych lub innych bez nadciśnienia może być odprowadzany poza budynek. Do uwalniania powietrza muszą być stosowane produkty z odpowiednimi dopuszczeniami (np. certyfikowane klapy wentylacji pożarowej). Dym może być odprowadzany poprzez szyb w korytarzu lub otwory w elewacji, np. w obszarze mieszkalnym.

Belimo Experience Center – laboratorium ochrony przeciwpożarowej

Pilotażowy system różnicowania ciśnień firmy Belimo przeznaczony do testów i pokazów

Systemy różnicowania ciśnień mają odgrywają coraz ważniejszą rolę w zapewnianiu ochrony przeciwpożarowej w nowoczesnych budynkach. Firma Belimo inwestuje w wewnętrzne środowisko do badania systemów różnicowania ciśnień, stanowiące część systemu zapobiegawczej ochrony przeciwpożarowej. Dzięki temu jest możliwe przeprowadzanie realistycznych testów i pokazów nowych rozwiązań. Zainstalowane urządzenia pozwalają na prowadzenie pokazów działania zarówno systemu z żaluzjami nadciśnieniowymi (klapami barometrycznymi), jak i systemu z klapą wyposażoną w siłownik. Koncentrujemy się na siłownikach indywidualnie dostosowanych do konkretnych klap, a także na rejestrowaniu istotnych wielkości fizyczynych, które są mierzone przy użyciu naszych czujników. Sygnały wartości rzeczywistej są doprowadzane do inteligentnych regulatorów, które sterują pracą siłowników przestawiających klapy. Ważnym przeznaczeniem środowiska testowego są szkolenia i praktyczne pokazy dla różnych grup docelowych, takich jak przedstawiciele władz publicznych, projektanci, integratorzy systemów, inwestorzy, czy firmy zapewniające obsługę techniczną budynków. Ze środowiska testowego korzystają też pracownicy działów projektowania i sprzedaży, zarówno do prowadzenia badań, jak i szkoleń oraz innych form edukacji.

 • Zalety dla klientów
Zalety dla klientów

Projektanci

Twoje główne zadanie to projektowanie systemów różnicowania ciśnień. Stale poszukujesz nowych, innowacyjnych rozwiązań, które są zgodne z najnowszym stanem techniki. W pracy stosujesz najnowocześniejsze metody, a przy projektowaniu wykorzystujesz dane otrzymane od dostawców/producentów.

 • Najnowocześniejsze rozwiązania 
 • Innowacyjne i przyszłościowe technologie
 • Kompletna i łatwo dostępna dokumentacja
 • Indywidualne doradztwo dotyczące produktów i zastosowań
 • Niższy koszt projektowania 

Instalatorzy / inżynierowie zakładowi

Zajmujesz się montażem systemów różnicujących ciśnienia. Aby wykonać swoją pracę, potrzebujesz właściwych produktów we właściwym czasie i miejscu. Łatwy montaż i specjalistyczna pomoc pomogą Ci dotrzymywać napiętych terminów.

 • Krótkie czasy dostaw 
 • Kompleksowe rozwiązania z jednego źródła
 • Szybki i łatwy montaż
 • Kompleksowa pomoc techniczna przez cały okres eksploatacji produktu
 • Kompletna i łatwo dostępna dokumentacja
 • 5 lat gwarancji

Właściciele budynków

Odpowiadasz za obsługiwanie i konserwowanie instalacji zapewniających bezpieczeństwo w budynku, takich jak systemy różnicowania ciśnień. Koncentrujesz się na zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa w budynku przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów eksploatacji.

 • Najwyższy poziom bezpieczeństwa ludzi i mienia w przypadku pożaru 
 • Minimalne koszty eksploatacji i konserwacji 
 • Najnowocześniejsze rozwiązania 
 • Łatwe przeprowadzanie regularnych kontroli działania
 • Wysoka niezawodność i bezpieczeństwo inwestycji
 • Innowacyjna i przyszłościowa technologia

Zarządcy/konserwatorzy obiektów

Do Twoich codziennych zadań należy między innymi zarządzanie budynkami oraz obsługiwanie instalacji zapewniajacych bezpieczeństwo. Poszukujesz rozwiązań, które gwarantują bezpieczeństwo w przypadku pożaru oraz pozwalają na obniżenie kosztów eksploatacji obiektu bez obniżania pozimu bezpieczeństwa. Cenisz proste i przejrzyste systemy oraz, w razie potrzeby, szybką dostawę części zamiennych i wsparcie techniczne dostępne w każdej chwili.

 • Minimalne koszty eksploatacji i konserwacji 
 • Wysoki poziom wytrzymałości i trwałości
 • Prosta, regularna kontrola działania
 • Najnowocześniejsze rozwiązania 
 • Najwyższy poziom bezpieczeństwa ludzi i mienia w przypadku pożaru
 • Zdalnie sterowane funkcje diagnostyczne