Artykuły w Twoim folderze pobierania

Folder pobierania jest pusty
artykuły w Twoim folderze pobierania

!

Skuteczne oddymianie, większe bezpieczeństwo.

Instalacje oddymiające z klapami wentylacji pożarowej wyposażonymi w siłowniki ratują życie. 

W przypadku pożaru, sterowane konwencjonalnie lub cyfrowo siłowniki ustawiają klapy wentylacji pożarowej w pozycji bezpiecznej, zapewniając skuteczne oddymianie dróg ewakuacyjnych.

Bezkompromisowe bezpieczeństwo

Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki klapom przeciwpożarowym wyposażonym siłowniki podłączone do sieci

Instalacje oddymiające z klapami wentylacji pożarowej wyposażonymi w siłowniki ratują życie oraz zapewniają wiele innych korzyści:

 • ochronę dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem,
 • opóźnienie rozgorzenia pożaru, a nawet zapobieganie temu zjawisku,
 • znaczne ułatwienie prowadzenia akcji gaśniczej,
 • ochronę konstrukcji budynku oraz mienia.

Asortyment

Sterowanie przy użyciu urządzeń do sterowania i monitorowania SBSE-Control

Przyrząd sygnalizujący z zasilaczem BKNE230-24

 • Zdecentralizowany zasilacz do siłowników klap wentylacji pożarowej 24 V
  z wtyczką
 • Lokalne zasilanie 230 V AC
 • Przesyłanie informacji o położeniu klapy
 • Odbieranie poleceń sterujących
 • Zintegrowana kontrolka LED statusu

 

BKSE24-6/aparat sterujący z komunikacją

 • Sterowanie i monitorowanie maks. 6 klap wentylacji pożarowej
 • Kontrolki LED sygnalizujące stany robocze oraz awarie
 • Sprawdzanie działania siłowników wentylacji pożarowej
 • Pomocnicze zestyki bezpotencjałowe umożliwiające integrację z systemem
 • Sterowanie strefą, alarmy zbiorcze
 • Zalety dla klientów
Zalety dla klientów

Projektanci instalacji

Twoje główne zadanie to projektowanie instalacji oddymiających. Stale poszukujesz nieskomplikowanych i wytrzymałych rozwiązań. W pracy stosujesz najnowocześniejsze metody, a przy projektowaniu wykorzystujesz dane otrzymane od dostawców/producentów. Jako klient Belimo, korzystasz z wielu zalet:

 • Sprawdzone w praktyce, wytrzymałe rozwiązania zapobiegające zadymieniu 
 • Integracja z systemami wyższego poziomu
 • Kompletna i łatwo dostępna dokumentacja
 • Indywidualne doradztwo dotyczące produktów i zastosowań
 • Niższy koszt projektowania
 • Szybka instalacja i rozruch
 • Nie wymaga znajmości zagadnień związanych z programowaniem 
   

Integratorzy systemów/elektrycy

Twoim zadaniem jest projektowanie systemów automatyki budynków i optymalne integrowanie urządzeń obiektowych. Twoim celem jest zmniejszenie złożoności i zapewnienie przejrzystości, aby umożliwić ciągłe optymalizowanie instalacji budynkowych. Jako klient Belimo, korzystasz z wielu zalet:

 • Szybki i prosty rozruch
 • Niskie ryzyko błędów podczas integracji
 • Kompletna i łatwo dostępna dokumentacja
 • Przyjazna dla klienta i zorientowana na usługi organizacja, która zapewnia kompetentne wsparcie w poszukiwaniu rozwiązań

Instalatorzy/wykonawcy instalacji

Zajmujesz się montażem instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w obiektach. Aby wykonać swoją pracę, potrzebujesz właściwych produktów we właściwym czasie i miejscu. Łatwy montaż i specjalistyczna pomoc pomogą Ci dotrzymywać napiętych terminów. Jako klient Belimo, korzystasz z wielu zalet:

 • Szybki i łatwy montaż
 • Kompletna i łatwo dostępna dokumentacja
 • Kompleksowe rozwiązania z jednego źródła
 • Krótkie czasy dostaw
 • Kompleksowa pomoc techniczna przez cały okres eksploatacji produktu
 • 5 lat gwarancji

Właściciele budynków

Stale troszczysz się o bezpieczeństwo budynków. Twoim priorytetem jest optymalizowanie instalacji gwarantujących bezpieczeństwo oraz zapewnienie ich zgodności z obowiązującymi normami i przepisami. Jako klient Belimo, korzystasz z wielu zalet:

 • Najwyższy poziom bezpieczeństwa ludzi i mienia w przypadku pożaru
 • Minimalne koszty eksploatacji i konserwacji
 • Prosta, regularna kontrola działania
 • Wysoka niezawodność i bezpieczeństwo inwestycji
 • Innowacyjna i przyszłościowa technologia
 • Sprawdzone w praktyce, wytrzymałe rozwiązania zapobiegające zadymieniu 

Zarządcy/konserwatorzy obiektów

Do Twoich codziennych zadań należy między innymi zarządzanie budynkami oraz obsługiwanie instalacji zapewniających bezpieczeństwo. Poszukujesz rozwiązań, które gwarantują bezpieczeństwo w przypadku pożaru oraz pozwalają na obniżenie kosztów eksploatacji obiektu bez obniżania poziomu bezpieczeństwa. Cenisz proste i przejrzyste systemy oraz, w razie potrzeby, szybką dostawę części zamiennych i wsparcie techniczne dostępne w każdej chwili. Jako klient Belimo, korzystasz z wielu zalet:

 • Najwyższy poziom bezpieczeństwa ludzi i mienia w przypadku pożaru
 • Minimalne koszty eksploatacji i konserwacji
 • Wysoki poziom wytrzymałości i trwałości
 • Prosta, regularna kontrola działania