Artykuły w Twoim folderze pobierania

Folder pobierania jest pusty
artykuły w Twoim folderze pobierania

!

Centrale wentylacyjne
(AHU)

Wysoka jakość powietrza w pomieszczeniach jest warunkiem dobrego samopoczucia i zdrowia na co dzień.

Centrala wentylacyjna jest głównym elementem instalacji wentylacji mechanicznej. Pełni ona istotne funkcje, takie jak

 • Dostarczanie odpowiednich ilości świeżego powietrza z zewnątrz
 • Filtrowanie szkodliwych substancji i cząstek z powietrza zewnętrznego
 • Regulowanie temperatury i wilgotności powietrza nawiewanego

 

Do osiągnięcia celów klimatycznych wyznaczonych przez Komisję Europejską w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla (Europejski Zielony Ład), konieczne są również energooszczędne rozwiązania w instalacjach technicznych budynków. Efektywna praca central wentylacyjnych w znacznym stopniu przyczynia się do osiągnięcia wyznaczonych celów klimatycznych.

Dowiedz się więcej, dlaczego centrale wentylacyjne są energooszczędnym fundamentem naszego komfortu i zdrowia:
 

Prosimy Zaakceptuj pliki cookie preferencji, aby obejrzeć ten film.

Zdrowie, komfort i efektywność energetyczna

Centrale wentylacyjne (AHU)

Poniższa dokumentacja jest poświęcona zastosowaniu central wentylacyjnych i ma na celu przystępne i całościowe objaśnienie tego zagadnienia, a tym samym przekazanie wiedzy na temat zastosowania. W tej dokumentacji opisano budowę oraz funkcje centrali wentylacyjnej, jak również przedyskutowano zalety i wady różnych strategii projektowych. Szczególną uwagę zwrócono na zastosowanie i rozmieszczenie urządzeń obiektowych.

 

Spis treści

 1. Wprowadzenie
   
 2. Podstawy klimatyzacji
  → Komfort i zdrowie
  → Procesy w instalacji klimatyzacyjnej
   
 3. Centrale wentylacyjne i elementy
  → Rodzaje instalacji i konstrukcje
  → Elementy
   
 4. Automatyka budynku
  → Poziomy systemu automatyki budynku
  → Automatyka budynku ze szczególnym uwzględnieniem central wentylacyjnych
   
 5. Sterowanie centralami wentylacyjnymi
  → Przegląd urządzeń obiektowych i ich funkcji
  → Sterowanie pracą centrali wentylacyjnej

 

Odnośniki pobieraniaPrzykład z rozdziału 5 dotyczący sterowania centralami wentylacyjnymi
 

Obszary zastosowań

Wymagania stawiane centrali wentylacyjnej zależą od jej zastosowania. Można rozróżnić następujące zastosowania i ich właściwości (lista nie jest kompletna):