Položky vo vašom priečinku sťahovania

Priečinok sťahovania je prázdny
pol. v priečinku sťahovania

!

Spoločnosť Belimo sa stala korešpondenčným členom asociácie Eurovent

Spoločnosť Belimo sa ako korešpondenčný člen v novembri 2022 formálne stala súčasťou asociácie Eurovent, ktorá je európskou odvetvovou asociáciou zameranou na technológie v oblastiach interiérovej klímy (HVAC), procesného chladenia a chladiarenských reťazcov v potravinárskom sektore. Vďaka nášmu členstvu v asociáciách ako Eurovent môžeme spolu s ďalšími hráčmi na trhu aktívne ovplyvňovať a formovať normy, štandardy a predpisy, ktoré na nás budú mať v budúcnosti vplyv.

Veľkou výhodou členstva v asociáciách ako Eurovent je možnosť spojiť sa s inými členmi a vymieňať si názory na trendy v našom priemyselnom odvetví. My v spoločnosti Belimo chceme prispievať našimi odbornými znalosťami a aktívne spolupracovať s inými členmi a asociáciami, aby sme boli schopní sa popasovať s aktuálnymi výzvami týkajúcimi sa úspory energie, trvalej udržateľnosti a bezpečnosti a pomôcť ich prekonávať dobrými príkladmi a iniciatívami.

Produktová skupina Eurovent „Vzduchotechnické jednotky“

Oliver Topf, Senior Team Leader na oddelení vzduchotechnických jednotiek v spoločnosti Belimo, je naším zástupcom v produktovej skupine Eurovent „Vzduchotechnické jednotky (AHU).“ Produktová skupina Eurovent AHU zahŕňa vzduchotechnické jednotky pre budovy, ktoré nie sú určené na bývanie. Zaoberá sa vzduchotechnickými jednotkami a ich komponentmi (napr. vzduchové filtre, komponenty na rekuperáciu energie, ventilátory), často v spolupráci so špecializovanými produktovými skupinami Eurovent zaoberajúcimi sa príslušnými komponentmi. Predstavuje celosvetovo najväčšiu pracovnú skupinu pozostávajúcu z výrobcov vzduchotechnických jednotiek. Podporujú ju členské asociácie Eurovent na národnej úrovni. Medzi hlavné úlohy skupiny patrí zasadzovanie sa za legislatívne iniciatívy týkajúce sa tejto témy na európskej a národnej úrovni, rozvoj noriem EN, ISO a Eurovent, všeobecná podpora odvetvia a exportných iniciatív a odstraňovanie nespravodlivých obchodných prekážok v Európe i mimo nej.

Pracovná skupina Eurovent „Deklarácia o environmentálnom vplyve produktu (EPD)“

Mark Schneider, Head of Group Sustainability v spoločnosti Belimo, je naším zástupcom v novovytvorenej pracovnej skupine Eurovent „Deklarácia o environmentálnom vplyve produktu (EPD)". Táto pracovná skupina, ktorá pokrýva všetky produktové skupiny, sa zaoberá kalkuláciou a objasňovaním environmentálneho výkonu HVAC produktov.

„Vďaka členstvu v tejto pracovnej skupine môžeme aktívne ovplyvňovať aktivity v oblasti EPD. V súčasnosti ešte neexistuje žiadna štandardizovaná metóda EPD pre HVAC produkty. Cieľom našej pracovnej skupiny je vyplniť túto medzeru a harmonizáciou rôznych metód, ktoré vznikli, vytvoriť rovnaké podmienky pre všetkých, posilniť dôveru a minimalizovať náročnosť pre výrobcov, medzi ktorých patrí aj naša spoločnosť." hovorí Mark Schneider.

Viac o deklarácii o environmentálnom vplyve produktu

Deklarácie o environmentálnom vplyve produktu sú štandardizované dokumenty, pomocou ktorých možno na základe kvantitatívnej analýzy životného cyklu (LCA) informovať o potenciálnych environmentálnych vplyvoch a ekologických výhodách produktov v rámci celého ich životného cyklu. Deklarácie o environmentálnom vplyve produktu sa v súčasnosti vyžadujú pri produktoch v stavebných projektoch, ktoré sú plánované a realizované v súlade s medzinárodnými certifikačnými systémami pre zelené budovy, akými sú LEED, BREEAM alebo DGNB. Podľa navrhovanej prepracovanej smernice o celkovej energetickej účinnosti budov (EPBD) budú deklarácie o environmentálnom vplyve produktu pravdepodobne od roku 2030 povinné pre všetky nové budovy v EÚ.

Spoločnosť Belimo a odvetvové asociácie

Naši súčasní a potenciálni zákazníci sú členmi asociácie Eurovent. Vďaka aktívnemu členstvu a spolupráci v asociáciách môžeme byť našim zákazníkom nablízku a dozvedieť sa tak, čím sa práve zaoberajú a aké sú ich potreby. Naša angažovanosť v asociáciách, akými sú napríklad Eurovent, EU.bac, EVIARehva, dokazuje, že v spoločnosti Belimo chceme aktívne formovať budúce normy a štandardy nášho odvetvia v Európe.