Položky vo vašom priečinku sťahovania

Priečinok sťahovania je prázdny
pol. v priečinku sťahovania

!

Rýchlosť a spoľahlivosť

Pohony Belimo s rýchlym a veľmi rýchlym chodom sú dostupné ako rotačné alebo lineárne pohony s otváraním/zatváraním alebo modulačným ovládaním. Parametrizovateľné typy umožňujú optimalizáciu doby chodu, krútiaceho momentu, pracovného rozsahu a polohovej spätnej väzby pre príslušnú aplikáciu. Káble, tvarové spoje a hriadeľové svorky je možné individuálne nastaviť na požiadanie. Či už vo vykurovacích a chladiacich okruhoch, vo ventilačných, odsávacích alebo VAV systémoch – rýchlobežné pohony otvárajú a rýchlo zatvárajú vzduchové klapky, aby splnili kritické požiadavky systému.

Zvýšená účinnosť

Všestranný výkon a funkčnosť

Veľmi rýchlobežné pohony Belimo rýchlo a ticho otvárajú a zatvárajú vzduchové klapky, aby okamžite zabezpečili riadený prívod a odvod vzduchu v laboratóriách, čistých priestoroch, nemocniciach a výskumných ústavoch. Hrajú dôležitú úlohu ako pri regulácii tlaku v miestnosti v citlivých oblastiach, tak aj pri regulácii odsávaného vzduchu pre odsávače pár podľa potreby, pričom zaručujú správnu prevádzku. Robustné motory, prevodovka a kryty zaručujú dlhú životnosť – aj v tých najnáročnejších podmienkach.

Rotačné pohony

Lineárne pohony

8 dôvodov, prečo použiť pohony klapiek od spoločnosti Belimo

1. Správny pohon pre každú aplikáciu HVAC

2. Energeticky efektívna motorizácia

3. Nekompromisná bezpečnosť

4. Správny produkt v správnom čase

5. Jednoduchá, univerzálna inštalácia

6. Pripravený na budúcnosť

7. Rýchla a jednoduchá dodatočná montáž

8. Švajčiarska kvalita od spoločnosti Belimo od roku 1975

Produkty špecifické pre zákazníkov

Výzvam vyskytujúcim sa v rámci projektovania a na staveniskách možno v dnešnej dobe len ťažko čeliť pomocou štandardných produktov. Práve preto čoraz viac narastá význam riešení špecifických pre zákazníkov. Vytvrili sme pohon, ktorý potrebujete – spolu s dĺžkou kábla, pripojovacou zástrčkou a parametrizáciou podľa vašej špecifikácie. 

 • Rôzne typy a dĺžky káblov s pripojovacou zástrčkou alebo bez nej. 
 • Označenie výrobku s informáciami o vašom zákazníkovi (napr. kde má byť pohon v budove nainštalovaný). 
 • Rôzne možnosti montáže (prispôsobené situácii pri inštalácii na mieste). 
 • Široký sortiment elektrického a mechanického príslušenstva. 
 • O parametrizáciu sa postaráme za vás (napr. nastaviteľný čas chodu, spínací diferenciál a parametre zbernice).
 • Test funkčnosti, pretože Belimo je zárukou overenej kvality.

Pre vašu aplikáciu ponúkame „kompletný bezstarostný balík“.

 • Výhody pre zákazníkov
 • Softvér / Doplnky
Výhody pre zákazníkov

Generálni dodávatelia / investori

Zameriavate sa na ziskovosť budov. To zahŕňa nielen investičné náklady, ale aj náklady na priebežnú prevádzku/servis. Udržateľnosť a transparentnosť nákladov sú pre vás dôležité. Veľmi rýchlobežné pohony Belimo ponúkajú:

 • Maximálna energetická účinnosť v pokojovej polohe vďaka použitiu bezkomutátorových jednosmerných motorov, ktoré znižujú spotrebu energie vďaka najmodernejšej technológii motora
 • Overená kvalita už viac ako 40 rokov
 • Správne riešenie pohonu pre každú aplikáciu
 • Presné rýchlobežné pohony pre náročné aplikácie

Architekti

Zameriavate sa na kreativitu a funkčnosť. Konceptualizujete budovy a zodpovedáte za projektovanie, funkčné, technické a ekonomické plánovanie budov. Veľmi rýchlobežné pohony Belimo ponúkajú:

 • Maximálna energetická účinnosť v pokojovej polohe vďaka použitiu bezkomutátorových jednosmerných motorov, ktoré znižujú spotrebu energie vďaka najmodernejšej technológii motora
 • Správne riešenie pohonu pre každú aplikáciu
 • Tiché pohony pri vysokých rýchlostiach
 • Rozsiahly rad výrobkov – 4, 8, 16 Nm pre rotačné pohony a 100, 200 N pre lineárne pohony
 • Presné rýchlobežné pohony pre náročné aplikácie

Konzultační inžinieri

Plánovanie systémov HVAC je vašou kľúčovou kompetenciou. Neustále hľadáte nové, inovatívne spôsoby, ako ušetriť energiu a zlepšiť klímu v miestnosti. Pracujete s najmodernejšími metódami a pri plánovaní využívate dáta od dodávateľov/výrobcov. Veľmi rýchlobežné pohony Belimo ponúkajú:

 • Maximálna energetická účinnosť v pokojovej polohe vďaka použitiu bezkomutátorových jednosmerných motorov, ktoré znižujú spotrebu energie vďaka najmodernejšej technológii motora
 • Správne riešenie pohonu pre každú aplikáciu
 • Rozsiahly rad výrobkov – 4, 8, 16 Nm pre rotačné pohony a 100, 200 N pre lineárne pohony
 • Presné rýchlobežné pohony (2,5 sekundy alebo viac) pre náročné aplikácie
 • Prevádzkové prvky, ako napríklad uzamykateľné tlačidlo vypínania prevodovky, zjednodušujú prácu na mieste

Integrátori systému

Vašou úlohou je navrhnúť systémy riadenia budovy a optimálne integrovať terénne zariadenia. Vaším cieľom je znížiť zložitosť a zabezpečiť transparentnosť pre neustálu optimalizáciu technológie budov. Veľmi rýchlobežné pohony Belimo ponúkajú:

 • Maximálna energetická účinnosť v pokojovej polohe vďaka použitiu bezkomutátorových jednosmerných motorov, ktoré znižujú spotrebu energie vďaka najmodernejšej technológii motora
 • Správne riešenie pohonu pre každú aplikáciu – parametrizovateľné typy umožňujú optimalizáciu doby chodu, krútiaceho momentu, pracovného rozsahu a spätnej väzby polohy pre príslušnú aplikáciu na mieste
 • Rozsiahly rad výrobkov – 4, 8, 16 Nm pre rotačné pohony a 100, 200 N pre lineárne pohony
 • Presné rýchlobežné pohony (2,5 sekundy alebo viac) pre náročné aplikácie
 • Pohony s pripojovacími svorkami uľahčujú riešenia modernizácie
 • Prevádzkové prvky, ako napríklad uzamykateľné tlačidlo vypínania prevodovky, zjednodušujú prácu na mieste
 • Prehľadný podsvietený oranžový indikátor na rýchlu kontrolu polohy klapky

Špecializovaní veľkoobchodníci

Pre svojich zákazníkov sa spoliehate na vysokú dostupnosť, jednoduchý výber a krátke dodacie lehoty produktov, ktoré ponúkate. Od svojich dodávateľov vyžadujete rýchly a jednoduchý prístup k informáciám, ako aj komplexnú technickú podporu. Veľmi rýchlobežné pohony Belimo ponúkajú:

 • Rozsiahly rad výrobkov – 4, 8, 16 Nm pre rotačné pohony a 100, 200 N pre lineárne pohony
 • Presné rýchlobežné pohony (2,5 sekundy alebo viac) pre náročné aplikácie
 • Správne riešenie pohonu pre každú aplikáciu

Inštalatéri / inžinieri závodu

Inštalácia technológie budov HVAC je vašou profesiou. Na vykonanie práce potrebujete správne výrobky v tú pravú chvíľu na mieste. Jednoduchá montáž a odborná podpora vám umožnia dodržať časový harmonogram. Veľmi rýchlobežné pohony Belimo ponúkajú:

 • Maximálna energetická účinnosť v pokojovej polohe vďaka použitiu bezkomutátorových jednosmerných motorov, ktoré znižujú spotrebu energie vďaka najmodernejšej technológii motora
 • Správne riešenie pohonu pre každú aplikáciu
 • Rozsiahly rad výrobkov – 4, 8, 16 Nm pre rotačné pohony a 100, 200 N pre lineárne pohony
 • Presné rýchlobežné pohony (2,5 sekundy alebo viac) pre náročné aplikácie
 • Prehľadný podsvietený oranžový indikátor na rýchlu kontrolu polohy klapky
 • Mechanické koncové zarážky pre nastavenie uhla rotácie pre dodatočnú flexibilitu počas montáže
 • Prevádzkové prvky, ako napríklad uzamykateľné tlačidlo vypínania prevodovky, zjednodušujú prácu na mieste

Vlastníci budov

Vylepšenia pohodlia a spotreby energie, ako aj jednoduché rozširovanie a vylepšovanie budov sú pre vás neustálou výzvou. V centre pozornosti je optimalizácia vášho systému HVAC s čo najmenším úsilím a nízkymi nákladmi. Veľmi rýchlobežné pohony Belimo ponúkajú:

 • Maximálna energetická účinnosť v pokojovej polohe vďaka použitiu bezkomutátorových jednosmerných motorov, ktoré znižujú spotrebu energie vďaka najmodernejšej technológii motora
 • Rozsiahly rad výrobkov – 4, 8, 16 Nm pre rotačné pohony a 100, 200 N pre lineárne pohony
 • Tiché pohony pri vysokých rýchlostiach
 • Správne riešenie pohonu pre každú aplikáciu
 • Presné rýchlobežné pohony (2,5 sekundy alebo viac) pre náročné aplikácie
 • 5-ročná záruka

Správcovia zariadení / údržba budov

Správa, kontrola a prevádzka budov a ich technických zariadení je súčasťou vašich každodenných úloh. Hľadáte riešenia na zabezpečenie pohodlia miestnosti a optimalizáciu prevádzky systému. Ceníte si jednoduché a transparentné systémy a v prípade potreby rýchle dodanie náhradných dielov a vždy dostupnú podporu. Veľmi rýchlobežné pohony Belimo ponúkajú:

 • Rozsiahly rad výrobkov – 4, 8, 16 Nm pre rotačné pohony a 100, 200 N pre lineárne pohony
 • Presné rýchlobežné pohony (2,5 sekundy alebo viac) pre náročné aplikácie
 • Mechanické koncové zarážky pre nastavenie uhla rotácie pre dodatočnú flexibilitu počas montáže
 • Prevádzkové prvky, ako napríklad uzamykateľné tlačidlo vypínania prevodovky, zjednodušujú prácu na mieste
 • Prehľadný podsvietený oranžový indikátor na rýchlu kontrolu polohy klapky
 • Parametrizovateľné typy umožňujú nastavenie doby chodu, krútiaceho momentu, pracovného rozsahu a spätnej väzby polohy pre príslušnú aplikáciu na mieste
Softvér / Doplnky

Aplikácia Belimo Assistant

Aplikácia Belimo Assistant na obsluhu zariadení so vstavaným rozhraním NFC na mieste

Úplná transparentnosť, pokiaľ ide o vaše riešenie pohonu Belimo VAV a prevádzku vášho systému. Pomocou aplikácie Belimo Assistant poskytuje váš smartfón alebo tablet bezdrôtovú prevádzku na pracovisku pre snímače VAV, pohony klapiek a ventilov.

Charakteristiky
Identifikačné údaje displeja: typ zariadenia, poloha, označenie, sériové číslo, adresa MP
• Prevádzkové údaje a parametre nastavenia: špecifické pre zariadenie
• Odosielanie prevádzkových a nastavovacích údajov priamo zo systému, prostredníctvom e-mailu, WhatsApp, SMS 
• Diagnostika: informácie o stave zariadenia
• Uloženie prevádzkových a nastavovacích údajov v poznámkach
• Prenos dát pri odpojenom napájaní alebo počas prebiehajúcej prevádzky
• Automatické prispôsobenie jazyka (DE / EN / FR / IT)

Aplikácia Belimo RetroFIT

Pomocou aplikácie Belimo RetroFIT môžete v odvetví HVAC (kúrenie, ventilácia a klimatizácia) špecificky nahradiť vaše zastaralé alebo chybné pohony a snímače od rôznych dodávateľov zariadeniami od spoločnosti Belimo.

Či už ide o ventilačné alebo vodné aplikácie, môžete ľahko nájsť správny náhradný pohon (pohon guľového ventilu, rotačný pohon, pohon, pohon ventilácie) od Belimo, aby ste vašu inštaláciu zmodernizovali s najlepšou kvalitou a najvyšším výkonom.

Kompletný rad snímačov Belimo je teraz integrovaný v aplikácii.

Zbernica Belimo MP-Bus

Počítačový nástroj Belimo PC-Tool (MFT-P)
Nastavovací a diagnostický softvér pre pohony MF/MP/MOD/LON/KNX vrát. ochrany pred ohňom.
Pre systémy Windows.

Servisný nástroj ZTH EU

Servisný nástroj ZTH EU zjednodušuje diagnostiku, prevádzkovú kontrolu a nastavenie výkonových zariadení HVAC. Pri priamom pripojení k parametrizovateľnému alebo komunikatívnemu pohonu od spoločnosti Belimo možno aktuálne hodnoty odčítať na mieste a okamžite ich resetovať.

Pri použití ZTH EU ako rozhrania pre počítačový nástroj PC-Tool (MFT-P) sa pri inštalácii softvéru počítačového nástroja PC-Tool nainštaluje príslušný USB ovládač. Ovládač je možné stiahnuť aj tu a nainštalovať samostatne.

BIM doplnok pre Autodesk Revit

3D dátové modely s technickými informáciami z Autodesk Revit prostredníctvom doplnku BIM

Tento doplnok vám umožňuje vybrať pohony, ventily a snímače Belimo z jednej databázy a potom ich pridať do projektu informačného modelovania budovy s ich technickými údajmi pomocou pretiahnutia a pustenia. Všetci používatelia BIM tak majú prístup ku všetkým údajom v štruktúrovanej a dôvernej forme vo formáte Revit MEP.