Artykuły w Twoim folderze pobierania

Folder pobierania jest pusty
artykuły w Twoim folderze pobierania

!

Pyt.: Czy są dostępne wytyczne dla projektantów oraz dokumentacja w plikach pdf?
Odp.: Tak, wszystko jest dostępne na naszej stronie internetowej. Prosimy odwiedzić krajową stronę produktową lub pobrać podręcznik zastosowań zaworu Belimo Energy Valve™.

 

Pyt.: Czy można rozbudować zawór Energy Valve, aby zapewnić funkcje licznika energii?
Odp.: Wcześniejszych wersji zaworu Energy Valve nie da się zmodernizować, aby zapewnić funkcje licznika energii termicznej (TEM) stosowanego w tej wersji. Moduł realizujący funkcje logiczne jest przeznaczony wyłącznie do współpracy z nową wersją zaworu.

 

Pyt.: Jak działa pomiar i kompensacja stężenia glikolu?
Odp.: Stężenie glikolu w instalacji jest mierzone przy użyciu opatentowanego układu logicznego. Stężenie glikolu istotnie wpływa na pomiary energii i mocy, dlatego układ logiczny stale monitorujący stężenie glikolu gwarantuje dokładność pomiarów energii i natężenia przepływu. 

 

Pyt.: W jaki sposób wykonać montaż dzielony?
Odp.: Montaż dzielony jest możliwy po odkręceniu nakrętki łączącej, znajdującej się między zaworem kulowym a modułem czujnika.

 

Pyt.: Czy to urządzenie może być stosowane na zewnątrz budynków?
Odp.: Tak, do zastosowań na zewnątrz budynków oferujemy specjalny wariant o kategorii ochronnej IP 65. Produkty te można zamawiać poprzez Variant Configurator.

 

Pyt.: Na co trzeba zwrócić uwagę przy zastępowaniu produktu nowymi wersjami (kompatybilność)?
Odp.: Podzespoły zaworu Energy Valve nowej generacji nie są zgodne z wcześniejszymi wersjami.

 

Pyt.: Co zrobić z wymienionym modułem czujnika?
Odp.: Prosimy przesłać moduł czujnika do firmy Belimo w celu recyklingu.

 

Q: Co stanie się w chmurze, gdy wymienię moduł czujnika?
Odp.: Nowy moduł czujnika można też aktywować używając aplikacji Assistant. Można go też podłączyć do konta w chmurze.

 

Pyt.: Jaka jest klasa miernika?
Odp.: Wersja z aprobatą MID zawiera miernik klasy 2. W przypadku wersji bez aprobaty MID dokładność pomiarów odpowiada klasie 2.

 

Pyt.: Jak bezpieczne jest połączenie z chmurą?
Odp.: W chmurze Belimo są stosowane najnowocześniejsze zabezpieczenia. Szczegółowe informacje zamieszczono w sekcji Najczęściej zadawane pytania dotyczące bezpieczeństwa chmury.

 

Pyt.: Kto może przeprowadzić rozruch licznika z aprobatą MID?
Odp.: Rozruch licznika z aprobatą MID może przeprowadzić uprawniony specjalista. Zakres uprawnień i sposób ich nadawania zależą od przepisów krajowych.

 

Pyt.: Czy licznik z aprobatą MID może być stosowany w instalacjach z roztworem glikolu?
Odp.: Tak, ale nie jest to standardowe zastosowanie. Wartości zużycia energii dostępne na serwerze WWW uwzględniają kompensację stężenia glikolu, natomiast wartości energii widoczne na wyświetlaczu nie są skorygowane. 

 

Pyt.: Czy po odłączeniu licznika energii zawór możne pracować jako Energy Valve?
Odp.: Tak. 

 

Pyt.: Dlaczego nie ma certyfikatu/aprobaty do zastosowań chłodniczych?
Odp.: Liczniki ciepła są wymienione w Europejskiej dyrektywie w sprawie przyrządów pomiarowych (MID). Aprobata liczników chłodu jest uregulowana przepisami krajowymi. 

 

Pyt.: Kiedy będą dostępne wersje o średnim zakresie średnic nominalnych z aprobatą MID?
Odp.: Zawory o średnicach DN65-150 z aprobatą MID będą dostępne w ciągu najbliższych 2-4 lat.

 

Pyt.: Czy podłączenie do szyny M-Bus wymaga użycia konwertera?
Odp.: W odróżnieniu do interfejsów BACnet i Modbus, interfejs M-Bus nie jest zintegrowany. Dlatego współpraca z szyną M-Bus wymaga zewnętrznego konwertera/łącza oferowanego przez Belimo.

 

Pyt.: Do czego służy silikonowy pierścień uszczelniający?
Odp.: Gwarantuje ochronę zgodną z kategorią IP54.

 

Pyt.: Czy można łatwo zdemontować czujnik w celu ponownego skalibrowania?
Odp.: Tak. W celu zdemontowania czujnika można po drugiej stronie zaworu Energy Valve zamontować zawór odcinający.

 

Pyt.: Jakie są kategorie ochronne zaworów i liczników?
Odp.: Zawory i liczniki mają kategorię ochronną IP54, jest też dostępna wersja specjalna IP67.

 

Pyt.: Jakie są różnice między nową a dotychczasową wersją zaworu Energy Valve?
Odp.: Główne różnice to: technologia PoE, aprobata MID oraz zaktualizowana aplikacja Belimo Assistant.

 

Pyt.: Czy certyfikat kalibracji będzie przechowywany w chmurze Belimo, czy tylko w aplikacji?
Odp.: Tak, certyfikat kalibracji będzie przechowywany w chmurze Belimo.

 

Pyt.: Czy liczniki energii są wyposażone w baterię podtrzymującą zasilanie?
Odp.Tak. Licznik energii termicznej (TEM) i zawór Energy Valve w wersji z aprobatą MID są wyposażone w baterię podtrzymującą zasilanie.

 

Pyt.: Czy interfejs NFC jest kompatybilny ze smartfonami z system operacyjnym Apple lub Andriod?
Odp. Tak, można współpracuje z obydwoma systemami.

 

Pyt.: Jaka jest pojemność pamięci, gdy nie ma połączenia z chmurą?
Odp.: Zawór Energy Valve może przechowywać dane z maks. 13 miesięcy.

 

Pyt.: Jaki jest zakres temperatur pracy?
Odp.: Zakres temperatur pracy dla wersji standardowej to -10–120°C. Dla wersja z aprobatą MID zakres temperatur to 0–120°C. 

 

Pyt.: Jakie są dostępne ciśnienia nominalne, PN16 czy PN25? Jaskie średnice nominalne są dostępne? 
Odp.: Ciśnienie nominalne PN25, ciśnienie robocze 1600 kPa, dostępne średnice nominalne DN15-50.

 

Pyt.: Czy cena będzie taka sama jak zaworów Energy Valve z dotychczasowej linii?
Odp.: Cena będzie taka sama, a w przypadku wersji z aprobatą MID będzie nieco wyższa.

Więcej pytań?

Prosimy skontaktować się regionalnym działem obsługi klienta.