Artykuły w Twoim folderze pobierania

Folder pobierania jest pusty
artykuły w Twoim folderze pobierania

!

Najinteligentniejsza klapa motylkowa na rynku

Najnowsze klapy motylkowe Belimo są przeznaczone specjalnie do instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz są w pełni zgodne ze wszystkimi wymaganiami w tym zakresie. Asortyment obejmuje klapy motylkowe 2-drogowe o średnicach nominalnych od DN 25 do DN 700 w zestawie z siłownikami Zamknij/Otwórz lub analogowymi, a także zestawy 3-drogowe od DN 150 do DN 300 do przełączania i regulowania przepływu.

Przewaga Belimo

Efektywność energetyczna i niezawodność we różnorodnych zastosowaniach

Seria produktów

8 powodów, aby stosować klapy motylkowe Belimo

1. Szerokie możliwości stosowania

2. Pełna szczelność

3. Energooszczędna konstrukcja

4. Zmniejszona masa i mała wysokość montażowa

5. Przejrzysta komunikacja

6. Łatwe integrowanie czujników

7. Wysokie bezpieczeństwo działania

8. Odpowiednie do niezawodnej regulacji

Aplikacja Belimo Assistant

Klapy motylkowe 2- lub 3-drogowe, a także 3-drogowe przełączające, można parametryzować korzystając z interfejsu NFC i aplikacji Belimo Assistant. Interfejs NFC działa przy odłączonym zasilaniu, dzięki czemu korzystając ze smartfona można łatwo przeprowadzić i umożliwia łatwy rozruch, parametryzowanie i konserwację bezpośrednio ze smartfona.

Rozwiązania do modernizacji, do klap motylkowych innych producentów

Asortyment produktów Belimo do modernizacji obejmuje uniwersalne siłowniki, przeznaczone do zastępowania uszkodzonych urządzeń lub montażu na zainstalowanych zaworach.

Produkty dostosowane do indywidualnych wymagań

Stosując standardowe produkty trudno jest w dzisiejszych czasach sprostać wyzwaniom, pojawiającym się zarówno podczas projektowania, jak i na placu budowy, dlatego coraz większe znaczenie mają rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Zbudujemy siłownik, jakiego Państwo potrzebują – z kablem, wtyczką i parametrami, które określili Państwo w zamówieniu. Na życzenie montujemy siłownik na zaworze i tworzymy wstępnie zmontowany zespół z elementów rurowych, czujników, przyłączy i wielu innych komponentów. 

 • Różne typy i długości kabli z wtyczką lub bez. 
 • Etykieta produktu z danymi klienta (np. miejscem montażu siłownika w budynku). 
 • Kompletnie prefabrykowany i sprawdzony (np. pod kątem szczelności) zespół z wybranymi przez klienta komponentami.
 • Na życzenie z elastycznymi przyłączami, ze specjalnymi powłokami lub izolacją.
 • Zajmiemy się dla Państwa parametryzowaniem (np. skonfigurujemy nastawialny czas ruchu, strefy nieczułości i parametry szyny komunikacyjnej). W przypadku urządzeń nastawczych do instalacji HVAC (np. Belimo Energy Valve™) przygotujemy dla Państwa kompletny rozruch zgodnie z dostarczoną specyfikacją.

Oferujemy „pakiet pełnego komfortu” dla Państwa zastosowań.

 • Zalety dla klientów
 • Oprogramowanie / wtyczki
 • Historie sukcesu
Zalety dla klientów

Wykonawcy generalni / inwestorzy

Największy nacisk kładziesz na rentowności budynków. Uwzględnia ona nie tylko koszty inwestycji, ale także koszty powstające w trakcie bieżącej pracy / serwisowania. Zrównoważony rozwój i transparentność kosztów ma dla Ciebie duże znaczenie. Klapy motylkowe Belimo to:

 • Szybka amortyzacja dzięki niższym kosztom zakupu w porównaniu z dotychczasowymi rozwiązaniami
 • Małe zużycie energii
 • Bezobsługowy, niezawodny zestaw zawór+siłownik

Projektanci

Twoje główne zadanie to projektowanie instalacji HVAC. Stale poszukujesz nowych, innowacyjnych sposobów oszczędzania energii i zapewniania lepszych warunków w pomieszczeniach. W pracy stosujesz najnowocześniejsze metody, a przy projektowaniu wykorzystujesz dane otrzymane od dostawców/producentów. Klapy motylkowe Belimo to:

 • Zużycie energii mniejsze o nawet 80% w porównaniu ze standardowymi rozwiązaniami
 • Elastyczność stosowania zapewniana przez szeroki wybór sygnałów sterujących (0,5...10 V, 2...10 V, BACnet, Modbus, szyna MP), regulowany czas ruchu, opcjonalną funkcję bezpieczeństwa oraz uniwersalne zasilanie od 24 do 240 V.
 • Mniejsza wysokość w porównaniu z konwencjonalnymi rozwiązaniami

Integratorzy systemów

Twoim zadaniem jest projektowanie systemów automatyki budynków i optymalne integrowanie urządzeń obiektowych. Twoim celem jest zmniejszenie złożoności i zapewnienie przejrzystości, aby umożliwić ciągle optymalizowanie instalacji budynkowych. Klapy motylkowe Belimo to:

 • Uproszczony rozruch przy użyciu interfejsu NFC
 • Dostęp do danych diagnostycznych i danych aplikacji poprzez sieć BACnet lub Modbus
 • Elastyczność stosowania zapewniana przez szeroki wybór sygnałów sterujących (0,5...10 V, 2...10 V, BACnet, Modbus, szyna MP), regulowany czas ruchu, opcjonalną funkcję bezpieczeństwa oraz uniwersalne zasilanie od 24 do 240 V

Wyspecjalizowani hurtownicy

Chcąc zaspokoić potrzeby klientów, musisz oferować produkty o dużej dostępności, krótkich czasach dostaw, a także łatwe do dobierania. Wymagasz szybkiego i łatwego dostępu do informacji oraz kompleksowego wsparcia technicznego od dostawców. Klapy motylkowe Belimo to:

 • Elastyczność stosowania zapewniana przez szeroki wybór sygnałów sterujących (0,5...10 V, 2...10 V, BACnet, Modbus, szyna MP), regulowany czas ruchu, opcjonalną funkcję bezpieczeństwa oraz uniwersalne zasilanie od 24 do 240 V.
 • Niższe koszty konserwacji dzięki produktom zaprojektowanym specjalnie do instalacji HVAC i objętym 5-letnią gwarancją

Instalatorzy / inżynierowie zakładowi

Zajmujesz się montażem instalacji HVAC w obiektach. Aby wykonać swoją pracę, potrzebujesz właściwych produktów we właściwym czasie i miejscu. Łatwy montaż i specjalistyczna pomoc pomogą Ci dotrzymywać napiętych terminów. Klapy motylkowe Belimo to:

 • Szybkie programowanie, rozruch i rozwiązywanie problemów
 • Możliwość programowania siłownika nawet przy odłączonym zasilaniu
 • Łatwo dostępna skrzynka przyłączeniowa zapewniająca dostęp do kabli i element regulacyjny mocowany dwiema śrubami pozwalają szybko zamontować zawór.
 • Mniej nakładu pracy na rozruch dzięki zastosowaniu NFC i smartfona – aplikacja Belimo Assistant umożliwia szybką konfigurację i rozwiązywanie problemów
 • Łatwe rozwiązywanie problemów dzięki unikalnemu wskaźnikowi położenia, który jest widoczny z dużej odległości i pod dowolnym kątem

Właściciele budynków

Poprawa komfortu i ograniczenie zużycia energii, a także umożliwienie łatwej rozbudowy i modernizacji obiektu są dla Ciebie codziennym wyzwaniem. Głównym przedmiotem Twojego zainteresowania jest optymalizacja posiadanych instalacji HVAC przy jak najmniejszych nakładach pracy i kosztach. Klapy motylkowe Belimo to:

 • O 80% mniejsze zużycie prądu dzięki zastosowaniu opatentowanego silnika bezszczotkowgo prądu stałego
 • Brak przecieków przy ciśnieniu zamknięcia do 14 bar
 • Niezawodna eksploatacja przez cały okres użytkowania zaworu
 • Łatwe integrowanie zewnętrznych czujników aktywnych i pasywnych

Zarządcy/konserwatorzy obiektów

Do Twoich codziennych zadań należy między innymi zarządzanie budynkami oraz obsługiwanie ich wyposażenia technicznego. Poszukujesz rozwiązań zapewniających komfort w pomieszczeniach i optymalizujących działanie systemu. Cenisz proste i przejrzyste systemy oraz, w razie potrzeby, szybką dostawę części zamiennych i wsparcie techniczne dostępne w każdej chwili. Klapy motylkowe Belimo to:

 • Unikalny wskaźnik położenia, który pozwala rozwiązywać problemy z dużej odległości
 • Szybkie programowanie, rozruch i rozwiązywanie problemów przy użyciu interfejsu NFC, nawet gdy siłownik jest odłączony od zasilania
 • Niskie koszty konserwacji
 • 5-letnia gwarancja
Oprogramowanie / wtyczki

Aplikacja Belimo Valve Sizer

Używając aplikacji Valve Sizer można wygodnie wybrać odpowiedni zawór i siłownik Belimo do określonego zastosowania w instalacji HVAC.

Użytkownik określa natężenie przepływu i różnicę ciśnień, podaje inne cechy, takie jak rodzaj przyłącza, średnica nominalna, klasa PN, po czym wybiera odpowiedni siłownik (siłownik standardowy, o krótkim czasie ruchu lub z funkcją bezpieczeństwa). Dostępne są także wszystkie karty katalogowe.

Aplikacja Belimo Assistant

Aplikacja Belimo Assistant do lokalnego obsługiwania urządzeń z wbudowanym interfejsem NFC

Pełny i stały dostęp do przejrzystych informacji o siłowniku Belimo oraz pracy instalacji. Dzięki aplikacji Belimo Assistant można przy użyciu smartfona lub tabletu bezprzewodowo komunikować się z regulatorami VAV, czujnikami oraz siłownikami do zaworów / przepustnic.

Właściwości 
Wyświetlanie danych identyfikacyjnych: typ urządzenia, położenie, oznaczenie, numer seryjny, adres MP
• Dane robocze i parametry konfiguracji: specyficzne dla danego urządzenia
• Wysyłanie danych roboczych i konfiguracji bezpośrednio z systemu, w wiadomościach e-mail, WhatsApp, SMS
• Strona diagnostyczna: informacje o stanie danego urządzenia
• Przechowywanie danych roboczych i danych nastawy w notatkach
• Przesyłanie danych przy odłączonym zasilaniu siłownika lub podczas pracy
• Automatyczne dostosowanie języka (DE / EN / FR / IT)

Aplikacja Belimo RetroFIT

Dzięki aplikacji Belimo RetroFIT można łatwo wyszukać najlepiej dopasowany siłownik Belimo, zastępujący przestarzały lub uszkodzony siłownik do instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Gdy trzeba zmodernizować instalację wentylacyjną lub wodną, albo wymienić uszkodzone urządzenie, aplikacja pozwala szybko znaleźć siłownik Belimo (do zaworów grzybkowych, obrotowy,...), który charakteryzuje się najwyższą jakością i znakomitymi parametrami.

Aplikacja zapewnia też dostęp do informacji o pełnej ofercie czujników Belimo.

Szyna MP Belimo

Oprogramowanie Belimo PC-Tool (MFT-P)
Oprogramowanie do konfigurowania i diagnostyki, do siłowników MF/MP/MOD/LON/KNX w tym do siłowników do ochrony przeciwpożarowej.
Do systemów Windows.

Oprogramowanie Service Tool ZTH EU

Przyrząd ZTH EU pozwala ułatwia diagnozowanie, kontrolowanie pracy oraz konfigurowanie urządzeń nastawczych HVAC. Gdy jest bezpośrednio podłączony do siłownika Belimo (parametryzowalnego lub wyposażonego w interfejs komunikacyjny) umożliwia natychmiastowe odczytywanie wartości pomiarowych oraz modyfikowanie nastaw.

Gdy przyrząd ZTH EU jest używany jako interfejs dla komputera z oprogramowaniem narzędziowym PC-Tool (MFT-P), wraz z oprogramowaniem PC-Tool jest instalowany odpowiedni sterownik USB. Sterownik ten można też pobrać klikając poniższy odnośnik i zainstalować oddzielnie.

Wtyczka BIM do programu Autodesk Revit

Wtyczka BMI umożliwiająca dostęp do modeli danych 3D z informacjami technicznymi w programie Autodesk Revit

Dzięki tej wtyczce można wybierać siłowniki, zawory i czujniki z jednej bazy danych, a następnie przenosić je metodą „przeciągnij i upuść” do do projektu modelowania informacji o budynku (BIM). W ten sposób wszyscy użytkownicy projektu BIM uzyskują dostęp do wszystkich danych ustrukturyzowanych i sklasyfikowanych w formacie Revit MEP.

Historie sukcesu