Artykuły w Twoim folderze pobierania

Folder pobierania jest pusty
artykuły w Twoim folderze pobierania

!

Licznik ciepła (TEM)

Przejrzyste zarządzenie energią cieplną dzięki rozliczeniom wykorzystującym Internet rzeczy (IoT)

Pojedyncze urządzenie umożliwiające pomiary przepływu czynnika oraz zużycia energii w instalacjach grzewczych i chłodniczych, a także rozliczanie kosztów bezpośrednio lub z wykorzystaniem Internetu rzeczy (IoT). Liczniki ciepła (TEM) z aprobatą MID gwarantują wysoką dokładność i niezawodność pomiarów, umożliwiając łatwe i efektywne rozliczenia.

Certyfikowany pomiar energii cieplnej

Liczniki ciepła (TEM) firmy Belimo spełniają wymagania normy EN1434/dyrektywy MID i są przystosowane do bezpośredniego lub zdalnego rozliczania kosztów z wykorzystaniem Internetu rzeczy (IoT). Liczniki z aprobatą MID są wyposażone w funkcję ciągłego monitorowania stężenia glikolu, która w przypadku wykrycia glikolu w wodzie może uruchamiać alarm zapobiegając nieprawidłowym pomiarom energii. W przypadku liczników bez aprobaty MID opatentowana przez Belimo funkcja automatycznego monitorowania i kompensacji stężenia glikolu gwarantuje dokładność pomiarów niezależnie od rodzaju i stężenia glikolu. 

Licznik ciepła z cyfrowym interfejsem

Licznik ciepła jest wyposażony w interfejs NFC (Near Field Communication) pozwalający na łatwe konfigurowanie i diagnozowanie bezpośrednio ze smartfona, przy użyciu aplikacji Belimo Assistant lub poprzez serwer WWW.

Idealna integracja

Liczniki ciepła mogą być bezpośrednio integrowane z systemem automatyki budynku oraz są przystosowane do współpracy z opartymi na Internecie rzeczy (IoT) systemami do monitorowania i rozliczania zużycia energii oferowanymi przez inne firmy. Jedno urządzenie dostarcza wszystkie informacje potrzebne do rozliczania i monitorowania zużycia energii, a także do poprawiania efektywności energetycznej instalacji.

Modułowa konstrukcja umożliwiająca szybką wymianę licznika

Licznik ciepła (TEM) składa się z modułu przepływomierza, podłączonych czujników temperatury oraz układów pomiarowych i regulatora. Komunikacja po szynie danych oraz poprzez interfejs NFC.  Moduł przepływomierza jest dostępny jako część zamienna. Przepisy obowiązujące w niektórych krajach wymagają okresowego wymieniania w celu przeprowadzenia dodatkowej legalizacji. Ze względu na możliwość zdemontowania regulatora (z podłączonym całym okablowaniem), moduł przepływomierza można łatwo wymienić.

Dodatkowe zasoby

Połączenie pomiarów i regulacji, certyfikowane pomiary i rozliczanie energii cieplnej

Zawór Belimo Energy Valve™ łączy w jednym urządzeniu funkcje pomiaru energii, regulacji przepływu, Delta T Manager oraz, na życzenie, rozliczania kosztów wykorzystującego Internet rzeczy (IoT). Może być łatwo i bezpośrednio integrowany z systemem automatyki budynku lub systemami monitorującymi opartymi na Internecie rzeczy (IoT), zapewniającymi dostęp do pomiarów, narzędzi optymalizujących efektywność energetyczną, a także do danych rozliczeniowych. Teraz firma Belimo oferuje pojedyncze urządzenie, które łączy w sobie funkcje „regulowania przepływu energii” oraz „certyfikowanego pomiaru i rozliczania zużycia energii”. Połączenie w jednym urządzeniu funkcji zapewniających efektywność energetyczną pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.