Položky vo vašom priečinku sťahovania

Priečinok sťahovania je prázdny
pol. v priečinku sťahovania

!

Komplex Hatfield-Dowlin kladie dôraz na pohodlie bývajúcich

Modernizácia pohonu škrtiaceho ventilu

Univerzitný komplex Hatfield-Dowlin Oregonskej univerzity je jedným z najmodernejších športových zariadení na svete a zaviazal sa neustále zvyšovať efektivitu budov a pohodlie bývajúcich.

Pohon poskytuje spoľahlivú integráciu chladenej vody a vodného ekonomizéra

Zariadenie na chladenie vody pre športový komplex Hatfield-Dowlin obsahuje dva 500-tonové chladiče a dve chladiace veže, ktoré dodávajú chladenú vodu desiatim vzduchotechnickým jednotkám, ktoré obsluhujú zariadenie s rozlohou cca. 13 192 metrov štvorcových [142 000 štvorcových stôp]. V závislosti od teploty vonkajšieho vzduchu a potreby chladenia je zariadenie schopné prevádzky v rôznych režimoch.

Keď je teplota vonkajšieho vzduchu nižšia alebo rovná 17,2 °C [63 °F], komplex využíva voľnú chladiacu slučku. V tomto režime sa chladenie dosiahne použitím vodného ekonomizéra v spojení s chladiacimi vežami. Ak voľné chladenie nepostačuje na pokrytie dopytu, jedno alebo obidve chladiace zariadenia sa môžu uviesť do prevádzky. Prepínanie medzi režimami sa dosahuje otváraním a zatváraním klapiek.

Riešenie spoločnosti Belimo pre komplex Hatfield-Dowlin zahŕňalo modernizáciu šiestich škrtiacich ventilov (dva ventily DN 150 [6”] a štyri ventily DN 200 [8”]) najmodernejšími pohonmi série PR na zvýšenie spoľahlivosti a zníženie spotreby energie.

Výhody pre zákazníkov

  • Spoľahlivá prevádzka vďaka inteligentnej konštrukcii samonastaviteľných ventilov umožňuje rýchle a efektívne prepínanie medzi režimami budovy na zosúladenie chladenia s teplotou vonkajšieho vzduchu a obsadenosťou budovy
  • Jednoduchá inštalácia vďaka nižšej celkovej výške a zníženej hmotnosti pohonu
  • Rýchle programovanie prispôsobuje čas chodu a poskytuje rýchlu diagnostiku pomocou pohonu krátkodosahového, vysokofrekvenčného, bezdotykového spojenia (NFC - Near Field Communication) so smartfónom
  • 80 % úspora energie s patentovanou technológiou bezkomutátorového jednosmerného motora znižuje náklady na transformátor a kabeláž

Najinteligentnejší pohon škrtiacej klapky

Charakteristiky

  • Krátkodosahové, vysokofrekvenčné, bezdotykové spojenie (NFC - Near Field Communication) umožňuje rýchle programovanie, uvedenie do prevádzky a riešenie problémov. Aj keď pohon nie je napájaný, je možné ho naprogramovať
  • Inteligentné samonastaviteľné koncové zarážky zaisťujú jednoduchú inštaláciu, menšiu námahu pri uvádzaní do prevádzky a prispôsobujú sa počas celej životnosti ventilu
  • Manuálne prestavenie do požadovanej polohy ventilu pomocou odnímateľnej ručnej kľuky bez ohľadu na to, či je pohon vypnutý alebo zapnutý. Poloha ventilu sa udržiava, kým sa neodstráni ručná kľuka
  • 80 % úspora energie vďaka patentovanej technológii bezkomutátorového jednosmerného motora

Pre viac informácií navštívte regionálnu webovú stránku