Ставки во преземаната папка

Папка на преземања е празна
ставка(и) во папка на преземања

!

Комплексот Хатфилд-Даулин е посветен на комфорот на луѓето

Ретрофит на актуатор за пеперуткаст вентил

Комплексот Хетфилд-Даулин на Универзитетот Орегон е еден од најнапредните спортски објекти во светот којшто е посветен на непрекинато подобрување на ефикасноста и комфорот на луѓето.

Актуаторите овозможуваат сигурна интеграција на разладена вода и економичност на страната на водата

Постројката за разладена вода на спортскиот комплекс Хатфилд-Даулин има 500-тонски чилери и две ладилни кули кои даваат разладена вода кон десет единици за регулирање воздух кои опслужуваат приближно 13.192 квадратни метри [142.000 квадратни стапки]. Во зависност од надворешната температура на воздухот и побарувачката за ладење, постројката може да работи со различни режими.

Кога надворешната температура на воздухот е под 17,2 °C [63 °F], комплексот користи слободна јамка на ладење. Во овој режим, ладењето се постигнува преку користење на уред за економичност од страната на водата во поврзаност со ладилните кули. Кога слободното ладење не е доволно за да се исполни побарувачката, еден или два чилери може да се донесат онлајн. Промената на режимите се постигнува преку отворање и затворање на пеперуткастите вентили.

Решението на Belimo за комплексот Хатфилд-Даулин вклучи ретрофит на шест пеперуткасти вентили (два DN 150 [6”] вентили и четири DN 200 [8”] вентили) со најмодерни актуатори од серија PR за подобрување на сигурноста и намалување на енергетската потрошувачка.

Придобивки за корисниците

  • Сигурната работа преку интелигентен самоприспособувачки дизајн на вентил овозможува брзо и ефикасно префрлување на режими за објект со цел корелација со ладењето со температура на надворешниот воздух и луѓето во објектот
  • Лесна монтажа поради помала целокупна височина и намалена тежина на актуаторот
  • Брзи приспособувања со програмирање на време на работа и овозможува брза дијагностика со актуатор поле на комуникација во близина (NFC) со паметен телефон
  • 80 % заштеди на енергијата со патентирана технологија на мотор на еднонасочна струја без четкички кој ги намалува трошоците за трансформатор и ожичување

Најинтелигентниот актуатор за пеперуткаст вентил

Функции

  • Полето на комуникација во близина (NFC) овозможува брзо програмирање, пуштање во употреба и решавање проблеми. Дури и кога актуаторот не се напојува, може да се програмира
  • Интелигентниот самоприспособувачки краен стоп гарантира лесна инсталација, помал напор за пуштање во употреба и се адаптира низ целиот животен век на вентилот
  • Рачно префрлање на посакуваната позиција на вентил со користење рачка што се откачува без разлика дали актуаторот е напојуван или не е. Позицијата на вентилот се одржува додека не се отстрани рачката
  • 80 % заштеди на енергијата со патентирана технологија на мотор на еднонасочна струја без четкички

Посетете го регионалниот веб-сајт за повеќе информации