Položky vo vašom priečinku sťahovania

Priečinok sťahovania je prázdny
pol. v priečinku sťahovania

!

Spoľahlivá ochrana

Pohony klapiek Belimo sú navrhnuté na použitie v rôznych aplikáciách HVAC. Vďaka veľkému rozsahu krútiaceho momentu od 2...160 Nm a možnosti priamej montáže na predvolené hriadele klapiek sú naše riešenia ideálne vhodné pre všestranné aplikácie. Zabezpečenie proti zlyhaniu pri výpadku posúva klapky do požadovanej polohy.

Zvýšená účinnosť

Výkonný a spoľahlivý

Naše pohony so zabezpečením proti zlahaniu sa vyznačujú nižšou spotrebou prúdu, vyšším krútiacim momentom a rýchlejšími dobami chodu. Pohony so zabezpečením proti zlyhaniu zvyšujú bezpečnosť systému a majú nízku spotrebu prúdu.

8 dôvodov, prečo použiť pohony klapiek od spoločnosti Belimo

1. Správny pohon pre každú aplikáciu HVAC

2. Energeticky efektívna motorizácia

3. Nekompromisná bezpečnosť

4. Správny produkt v správnom čase

5. Jednoduchá, univerzálna inštalácia

6. Pripravený na budúcnosť

7. Rýchla a jednoduchá dodatočná montáž

8. Švajčiarska kvalita od spoločnosti Belimo od roku 1975

Produkty špecifické pre zákazníkov

Výzvam vyskytujúcim sa v rámci projektovania a na staveniskách možno v dnešnej dobe len ťažko čeliť pomocou štandardných produktov. Práve preto čoraz viac narastá význam riešení špecifických pre zákazníkov. Vytvrili sme pohon, ktorý potrebujete – spolu s dĺžkou kábla, pripojovacou zástrčkou a parametrizáciou podľa vašej špecifikácie. 

 • Rôzne typy a dĺžky káblov s pripojovacou zástrčkou alebo bez nej. 
 • Označenie výrobku s informáciami o vašom zákazníkovi (napr. kde má byť pohon v budove nainštalovaný). 
 • Rôzne možnosti montáže (prispôsobené situácii pri inštalácii na mieste). 
 • Široký sortiment elektrického a mechanického príslušenstva. 
 • O parametrizáciu sa postaráme za vás (napr. nastaviteľný čas chodu, spínací diferenciál a parametre zbernice).
 • Test funkčnosti, pretože Belimo je zárukou overenej kvality.

Pre vašu aplikáciu ponúkame „kompletný bezstarostný balík“.

 • Výhody pre zákazníkov
 • Softvér/Doplnky
Výhody pre zákazníkov

Generálni dodávatelia/investori

Zameriavate sa na ziskovosť budov. To zahŕňa nielen investičné náklady, ale aj náklady na priebežnú prevádzku/servis. Udržateľnosť a transparentnosť nákladov sú pre vás dôležité. Pohony vzduchových klapiek so zabezpečením proti zlyhaniu Belimo ponúkajú:

 • Maximálna energetická účinnosť v pokojovej polohe vďaka použitiu bezkomutátorových jednosmerných motorov, ktoré znižujú spotrebu energie vďaka najmodernejšej technológii motora
 • Overená kvalita už viac ako 40 rokov
 • Správne riešenie pohonu pre každú aplikáciu
 • Zabezpečená ochrana systému
 • Presné pohony zjednodušujú ovládanie ventilačného systému

Architekti

Zameriavate sa na kreativitu a funkčnosť. Konceptualizujete budovy a zodpovedáte za projektovanie, funkčné, technické a ekonomické plánovanie budov. Pohony vzduchových klapiek so zabezpečením proti zlyhaniu Belimo ponúkajú:

 • Maximálna energetická účinnosť v pokojovej polohe vďaka použitiu bezkomutátorových jednosmerných motorov, ktoré znižujú spotrebu energie vďaka najmodernejšej technológii motora
 • Správne riešenie pohonu pre každú aplikáciu
 • Zabezpečená ochrana systému
 • Presné pohony zjednodušujú ovládanie ventilačného systému
 • Spoľahlivá prídržná sila prevodu udržuje klapky zatvorené

Konzultační inžinieri

Plánovanie systémov HVAC je vašou kľúčovou kompetenciou. Neustále hľadáte nové, inovatívne spôsoby, ako ušetriť energiu a zlepšiť klímu v miestnosti. Pracujete s najmodernejšími metódami a pri plánovaní využívate dáta od dodávateľov/výrobcov. Pohony vzduchových klapiek so zabezpečením proti zlyhaniu Belimo ponúkajú:

 • Maximálna energetická účinnosť v pokojovej polohe vďaka použitiu bezkomutátorových jednosmerných motorov, ktoré znižujú spotrebu energie vďaka najmodernejšej technológii motora
 • Správne riešenie pohonu pre každú aplikáciu
 • Zabezpečená ochrana systému
 • Zabezpečenie proti zlyhaniu udržuje klapky v požadovanej polohe v stave bez napätia
 • Univerzálne napätie pripojenia zaisťuje jednoduché plánovanie a bezchybnú montáž
 • Široký rad výrobkov od 2...160 Nm
 • Testované so 60 000 alebo 100 000 cyklami zabezpečenia proti zlyhaniu, ktoré zaisťujú vysokú bezpečnosť systému 
 • Presné pohony zjednodušujú ovládanie ventilačného systému
 • Prevádzkové prvky, ako napríklad tlačidlo na vyradenie prevodového stupňa, zjednodušujú prácu na mieste

Integrátori systému

Vašou úlohou je navrhnúť systémy riadenia budovy a optimálne integrovať terénne zariadenia. Vaším cieľom je znížiť zložitosť a zabezpečiť transparentnosť pre neustálu optimalizáciu technológie budov. Pohony vzduchových klapiek so zabezpečením proti zlyhaniu Belimo ponúkajú:

 • Maximálna energetická účinnosť v pokojovej polohe vďaka použitiu bezkomutátorových jednosmerných motorov, ktoré znižujú spotrebu energie vďaka najmodernejšej technológii motora
 • Zabezpečená ochrana systému
 • Zabezpečenie proti zlyhaniu udržuje klapky v požadovanej polohe v stave bez napätia
 • Univerzálne napätie pripojenia zaisťuje bezchybné plánovanie a montáž
 • Rad výrobkov od 2...160 Nm
 • Správne riešenie pohonu pre každú aplikáciu
 • Presné pohony zjednodušujú ovládanie ventilačného systému
 • Flexibilita aplikácie vďaka komunikatívnym a parametrizovateľným pohonom (analógový signál, BACnet, Modbus, MP-Bus)
 • Testované so 60 000 alebo 100 000 cyklami zabezpečenia proti zlyhaniu, ktoré zaisťujú vysokú bezpečnosť systému 
 • Prevádzkové prvky, ako napríklad tlačidlo na vyradenie prevodového stupňa, zjednodušujú prácu na mieste
 • Prehľadný podsvietený oranžový indikátor na rýchlu kontrolu polohy klapky

Špecializovaní veľkoobchodníci

Pre svojich zákazníkov sa spoliehate na vysokú dostupnosť, jednoduchý výber a krátke dodacie lehoty produktov, ktoré ponúkate. Od svojich dodávateľov vyžadujete rýchly a jednoduchý prístup k informáciám, ako aj komplexnú technickú podporu. Pohony vzduchových klapiek so zabezpečením proti zlyhaniu Belimo ponúkajú:

 • Overená kvalita už viac ako 40 rokov
 • Správne riešenie pohonu pre každú aplikáciu
 • Široký rad výrobkov od 2...160 Nm
 • Pohony s pripojovacími svorkami uľahčujú riešenia modernizácie
 • Séria EF a PK je dostupná aj vo verzii IP66 (bez dodatočného ochranného krytu), s integrovaným kúrením pre teploty až do -40 °C

Inštalatéri/Výrobcovia závodu

Inštalácia technológie budov HVAC je vašou profesiou. Na vykonanie práce potrebujete správne výrobky v tú pravú chvíľu na mieste. Jednoduchá montáž a odborná podpora vám umožnia dodržať časový harmonogram. Pohony vzduchových klapiek so zabezpečením proti zlyhaniu Belimo ponúkajú:

 • Zabezpečená ochrana systému
 • Správne riešenie pohonu pre každú aplikáciu
 • Univerzálne napätie pripojenia zaisťuje bezchybnú inštaláciu
 • Široký rad výrobkov od 2...160 Nm
 • Pohony s pripojovacími svorkami uľahčujú riešenia modernizácie
 • Mechanické koncové zarážky pre nastavenie uhla rotácie pre pridanú flexibilitu počas inštalácie
 • Prevádzkové prvky, ako napríklad tlačidlo na vyradenie prevodového stupňa, zjednodušujú prácu na mieste
 • Prehľadný podsvietený oranžový indikátor na rýchlu kontrolu polohy klapky

Vlastníci budov

Vylepšenia pohodlia a spotreby energie, ako aj jednoduché rozširovanie a vylepšovanie budov sú pre vás neustálou výzvou. V centre pozornosti je optimalizácia vášho systému HVAC s čo najmenším úsilím a nízkymi nákladmi. Pohony vzduchových klapiek so zabezpečením proti zlyhaniu Belimo ponúkajú:

 • Maximálna energetická účinnosť v pokojovej polohe vďaka použitiu bezkomutátorových jednosmerných motorov, ktoré znižujú spotrebu energie vďaka najmodernejšej technológii motora
 • 5-ročná záruka
 • Správne riešenie pohonu pre každú aplikáciu
 • Zabezpečená ochrana systému
 • Zabezpečenie proti zlyhaniu udržuje klapky v požadovanej polohe v stave bez napätia
 • Testované so 60 000 alebo 100 000 cyklami zabezpečenia proti zlyhaniu, ktoré zaisťujú vysokú bezpečnosť systému

Správcovia zariadení / údržba budov

Správa, kontrola a prevádzka budov a ich technických zariadení je súčasťou vašich každodenných úloh. Hľadáte riešenia na zabezpečenie pohodlia miestnosti a optimalizáciu prevádzky systému. Ceníte si jednoduché a transparentné systémy a v prípade potreby rýchle dodanie náhradných dielov a vždy dostupnú podporu. Pohony vzduchových klapiek so zabezpečením proti zlyhaniu Belimo ponúkajú:

 • Zabezpečená ochrana systému
 • Zabezpečenie proti zlyhaniu udržuje klapky v požadovanej polohe v stave bez napätia
 • Testované so 60 000 alebo 100 000 cyklami zabezpečenia proti zlyhaniu, ktoré zaisťujú vysokú bezpečnosť systému
 • Univerzálne napätie pripojenia zaisťuje bezchybné plánovanie a montáž
 • Rad výrobkov od 2...160 Nm
 • Pohony s pripojovacími svorkami uľahčujú riešenia modernizácie
 • Mechanické koncové zarážky pre nastavenie uhla rotácie pre dodatočnú flexibilitu počas montáže
 • Prevádzkové prvky, ako napríklad tlačidlo na vyradenie prevodového stupňa, zjednodušujú prácu na mieste
Softvér/Doplnky

Aplikácia Belimo Assistant

S aplikáciou Belimo Assistant zaistí váš smartfón bezdrôtovú prevádzku na mieste pre klapky, VAV a pohony ventilov najnovšej generácie!

Efektívne uvedenie do prevádzky, rýchla prevádzková kontrola počas prevádzky, praktické použitie a pripravené vždy, keď je služba potrebná. Jednoduché prispôsobenie na konverziu. Zdokumentujte a odošlite svoje nastavenia a prevádzkové údaje.

Aplikácia Belimo RetroFIT

Pomocou aplikácie Belimo RetroFIT môžete v odvetví HVAC (kúrenie, ventilácia a klimatizácia) špecificky nahradiť vaše zastaralé alebo chybné pohony a snímače od rôznych dodávateľov zariadeniami od spoločnosti Belimo.

Či už ide o ventilačné alebo vodné aplikácie, môžete ľahko nájsť správny náhradný pohon (pohon guľového ventilu, rotačný pohon, pohon, pohon ventilácie) od Belimo, aby ste vašu inštaláciu zmodernizovali s najlepšou kvalitou a najvyšším výkonom.

Kompletný rad snímačov Belimo je teraz integrovaný v aplikácii.

Zbernica Belimo MP-Bus

Počítačový nástroj Belimo PC-Tool (MFT-P)
Nastavovací a diagnostický softvér pre pohony MF/MP/MOD/LON/KNX vrát. ochrany pred ohňom.
Pre systémy Windows.

Servisný nástroj ZTH EU

Servisný nástroj ZTH EU zjednodušuje diagnostiku, prevádzkovú kontrolu a nastavenie výkonových zariadení HVAC. Pri priamom pripojení k parametrizovateľnému alebo komunikatívnemu pohonu od spoločnosti Belimo možno aktuálne hodnoty odčítať na mieste a okamžite ich resetovať.

Pri použití ZTH EU ako rozhrania pre počítačový nástroj PC-Tool (MFT-P) sa pri inštalácii softvéru počítačového nástroja PC-Tool nainštaluje príslušný USB ovládač. Ovládač je možné stiahnuť aj tu a nainštalovať samostatne.

BIM doplnok pre Autodesk Revit

3D dátové modely s technickými informáciami z Autodesk Revit prostredníctvom doplnku BIM

Tento doplnok vám umožňuje vybrať pohony, ventily a snímače Belimo z jednej databázy a potom ich pridať do projektu informačného modelovania budovy s ich technickými údajmi pomocou pretiahnutia a pustenia. Všetci používatelia BIM tak majú prístup ku všetkým údajom v štruktúrovanej a dôvernej forme vo formáte Revit MEP.