Ставки во преземаната папка

Папка на преземања е празна
ставка(и) во папка на преземања

!

Сигурна заштита

Дампер актуаторите Belimo се дизајнирани за употреба во различни апликации за дампери за HVAC. Благодарение на големиот опсег на вртежен момент од 2...160 Nm и можноста да се монтираат директно на стандардните оски на дамперите, нашите решенија се идеално погодни за разновидни апликации. Сигурносната контролна функција ги поместува дамперите во потребната положба кога нема напојување.

Зголемена ефикасност

Моќност и сигурност

Нашите актуатори без сигурносна контролна функција се карактеризираат со помала потрошувачка на струја, поголем вртежен момент и побрзо време на работа. Актуаторите сигурносна контролна функција ја зголемуваат безбедноста на системот и со мала потрошувачка на струја.

8 причини за користење на дампер актуатори од Belimo

1. Правилен актуатор за секоја апликација за HVAC

2. Енергетски ефикасна моторизација

3. Бескомпромисна безбедност

4. Вистинскиот производ во вистинско време

5. Лесна, универзална инсталација

6. Подготвени за иднината

7. Брз и едноставен ретрофит

8. Швајцарски квалитет од Belimo од 1975 година

Производи специфични за потрошувачот

Деновиве, предизвиците во текот на планирањето и на конструкцијата се многу тешки за совладување со користење на стандардните производи, и токму заради тоа решенијата специфично изготвени за потрошувачите стануваат се поважни. Ние можеме да го направиме актуаторот што ви е потребен – со должина на кабел, конектор приклучок и параметрирање што вие ќе ги специфицирате. 

 • Различни типови и должини на кабли со или без конектор приклучок. 
 • Означување на производот со информации за вашиот клиент (на пр. каде треба да се инсталира актуаторот во зградата). 
 • Разни опции за монтажа (приспособени на вашата ситуација на инсталација на локацијата). 
 • Широк опсег на електрични и механички додатоци. 
 • Се грижиме за параметрирањето за вас (на пример, приспособливо време на работа, прекинувач диференцијал и bus параметри).
 • Функционален тест, затоа што Belimo значи тестиран квалитет.

Ние ви нудиме „целосен пакет без никакви дополнителни грижи“ за ваша апликација.

 • Предности за клиентите
 • Софтвер/плагини
Предности за клиентите

Општи изведувачи/инвеститори

Вашиот фокус е на профитабилноста на објектите. Тоа не само што вклучува трошоци за инвестирање, туку и трошоци за време на тековната работа/сервисирање. Одржливоста и транспарентноста на трошоците се важни за вас. Актуаторите на воздушни дампери со сигурносна контролна функција на Belimo нудат:

 • Максимална енергетска ефикасност во позиција на мирување преку употреба на мотори на еднонасочна струја без четкички, кои ја намалуваат потрошувачката на енергија благодарение на најсовремената технологија за мотори
 • Тестиран квалитет повеќе од 40 години
 • Правилно решение со актуатор за секоја апликација
 • Загарантирана заштита на системот
 • Прецизните актуатори ја поедноставуваат контролата на системот за вентилација

Архитекти

Вашиот фокус е на креативноста и функционалноста. Концептуализирате објекти и сте одговорни за дизајнот, функционалното, техничкото и економското планирање на објектите. Актуаторите на воздушни дампери со сигурносна контролна функција на Belimo нудат:

 • Максимална енергетска ефикасност во позиција на мирување преку употреба на мотори на еднонасочна струја без четкички, кои ја намалуваат потрошувачката на енергија благодарение на најсовремената технологија за мотори
 • Правилно решение со актуатор за секоја апликација
 • Загарантирана заштита на системот
 • Прецизните актуатори ја поедноставуваат контролата на системот за вентилација
 • Сигурната сила на задржување ги држи дамперите затворени

Инженери консултанти

Планирање HVAC системи е вашата основна компетенција. Постојано барате нови и иновативни начини за заштеда на енергија и подобрување на климата на просторија. Работите со најмодерните методи и користите податоци од снабдувачи/производители за вашето планирање. Актуаторите на воздушни дампери со сигурносна контролна функција на Belimo нудат:

 • Максимална енергетска ефикасност во позиција на мирување преку употреба на мотори на еднонасочна струја без четкички, кои ја намалуваат потрошувачката на енергија благодарение на најсовремената технологија за мотори
 • Правилно решение со актуатор за секоја апликација
 • Загарантирана заштита на системот
 • Сигурносната контролна функција ги задржува дамперите во посакуваната положба кога нема напојување
 • Универзалниот напон за поврзување обезбедува лесно планирање и монтажа без грешки
 • Широк опсег на продукти од 2...160 Nm
 • Тестиран со 60.000 или 100.000 циклуси со сигурносна контролна функција, обезбедувајќи висока безбедност на системот 
 • Прецизните актуатори ја поедноставуваат контролата на системот за вентилација
 • Оперативните елементи, како што е копче на притискање за исклучување на запчениците што може да се заклучуваат, ја поедноставува работата на лице место

Интегрирачи на системи

Вашата задача е да дизајнирате системи за управување со објекти и оптимално да ги интегрирате уредите во поле. Вашата цел е да ја намалите комплексноста и да загарантирате транспарентност за непрекината оптимизација на технологијата за објект. Актуаторите на воздушни дампери со сигурносна контролна функција на Belimo нудат:

 • Максимална енергетска ефикасност во позиција на мирување преку употреба на мотори на еднонасочна струја без четкички, кои ја намалуваат потрошувачката на енергија благодарение на најсовремената технологија за мотори
 • Загарантирана заштита на системот
 • Сигурносната контролна функција ги задржува дамперите во посакуваната положба кога нема напојување
 • Универзалниот напон на поврзување обезбедува планирање и монтажа без грешки
 • Опсег на продукти од 2...160 Nm
 • Правилно решение со актуатор за секоја апликација
 • Прецизните актуатори ја поедноставуваат контролата на системот за вентилација
 • Флексибилност на апликацијата благодарение на комуникативните и параметарирани актуатори (аналоген сигнал, BACnet, Modbus, MP-Bus)
 • Тестиран со 60.000 или 100.000 циклуси со сигурносна контролна функција, обезбедувајќи висока безбедност на системот 
 • Оперативните елементи, како што е копче на притискање за исклучување на запчениците што може да се заклучуваат, ја поедноставува работата на лице место
 • Јасен, осветлен портокалов индикатор за брза проверка на позицијата на дамперот

Специјализирани трговци на големо

За да ги услужите вашите клиенти, се потпирате на голема достапност, лесен избор и кратки времиња на испорака за производите што ги нудите. Потребен ви е брз и лесен пристап до информации, како и опфатна техничка поддршка од вашите добавувачи. Актуаторите на воздушни дампери со сигурносна контролна функција на Belimo нудат:

 • Тестиран квалитет повеќе од 40 години
 • Правилно решение со актуатор за секоја апликација
 • Широк опсег на продукти од 2...160 Nm
 • Актуаторите со терминално поврзување ги олеснуваат решенијата за ретрофит
 • Сериите EF и PK се достапни и како верзија IP66 (без дополнително заштитно куќиште), со интегрирано греење за температури до -40 °C

Инсталатери/погонски инжинер

Инсталацијата на HVAC технологијата за објект е ваша дејност. За да ги извршите вашите задачи, потребни ви се правилните производи во правилно време на локацијата. Лесната монтажа и експертската поддршка ви овозможуваат да го исполните вашиот зафатен распоред. Актуаторите на воздушни дампери со сигурносна контролна функција на Belimo нудат:

 • Загарантирана заштита на системот
 • Правилно решение со актуатор за секоја апликација
 • Универзалниот напон на поврзување обезбедува инсталација без грешки
 • Широк опсег на продукти од 2...160 Nm
 • Актуаторите со терминално поврзување ги олеснуваат решенијата за ретрофит
 • Механички крајни стопирања за прилагодување на аголот на ротација за дополнителна флексибилност за време на инсталацијата
 • Оперативните елементи, како што е копче на притискање за исклучување на запчениците што може да се заклучуваат, ја поедноставува работата на лице место
 • Јасен, осветлен портокалов индикатор за брза проверка на позицијата на дамперот

Сопственици на објекти

Подобрувања во комфорот и потрошувачката на енергија, како и едноставните проширувања на објекти и надградби се постојани предизвици за вас. Оптимизирање на вашиот HVAC систем со најмал напор и ниски трошоци е главниот фокус. Актуаторите на воздушни дампери со сигурносна контролна функција на Belimo нудат:

 • Максимална енергетска ефикасност во позиција на мирување преку употреба на мотори на еднонасочна струја без четкички, кои ја намалуваат потрошувачката на енергија благодарение на најсовремената технологија за мотори
 • 5-годишна гаранција
 • Правилно решение со актуатор за секоја апликација
 • Загарантирана заштита на системот
 • Сигурносната контролна функција ги задржува дамперите во посакуваната положба кога нема напојување
 • Тестиран со 60.000 или 100.000 циклуси со сигурносна контролна функција, обезбедувајќи висока безбедност на системот

Менаџери на објекти/одржување на згради

Управувањето, контролата и работата на објектите и нивната техничка опрема се дел од вашите секојдневни задачи. Барате решенија за да го загарантирате комфорот на просториите и да ја оптимизирате работата на системот. Ги цените едноставните и транспарентни системи и брзата испорака на резервни делови и поддршка во секое време кога е потребно. Актуаторите на воздушни дампери со сигурносна контролна функција на Belimo нудат:

 • Загарантирана заштита на системот
 • Сигурносната контролна функција ги задржува дамперите во посакуваната положба кога нема напојување
 • Тестиран со 60.000 или 100.000 циклуси со сигурносна контролна функција, обезбедувајќи висока безбедност на системот
 • Универзалниот напон на поврзување обезбедува планирање и монтажа без грешки
 • Опсег на продукти од 2...160 Nm
 • Актуаторите со терминално поврзување ги олеснуваат решенијата за ретрофит
 • Механички крајни стопирања за прилагодување на аголот на ротација за дополнителна флексибилност за време на монтажа
 • Оперативните елементи, како што е копче на притискање за исклучување на запчениците што може да се заклучуваат, ја поедноставува работата на лице место
Софтвер/плагини

Belimo Assistant App

Со Belimo Assistant App, вашиот паметен телефон обезбедува безжична работа на лице место за дампери, VAV и актуатори на вентили од последната генерација!

Ефикасно пуштање во употреба, брза оперативна проверка за време на работата, практична за употреба и подготвена секогаш кога е потребна услуга. Едноставна адаптација за конверзија. Документирајте и испратете ги вашите податоци за поставките и работата.

Belimo RetroFIT App

Со апликацијата RetroFIT на Belimo, можете специфично да ги замените вашите застарени или дефектни актуатори и сензори од различни добавувачи со уреди од Belimo во HVAC индустријата (греење, вентилација и климатизација).

Без разлика дали се работи за примени за вентилација или вода, можете лесно да го најдете правилниот заменски актуатор (актуатор за притисен вентил, ротационен актуатор, актуатор, актуатор за вентилација) од Belimo за модернизација на вашата инсталација со најдобриот квалитет и највисоки перформанси.

Целосниот опсег на продукти на сензори од Belimo сега е интегриран и во апликацијата.

Belimo MP-Bus

Компјутерска алатка на Belimo (MFT-P)
Софтвер за приспособување и дијагностика за MF/MP/MOD/LON/KNX актуатори, вкл. пожарна заштита.
За оперативни системи Windows.

Сервисна алатка ZTH EU

Сервисната алатка ZTH EU ја поедноставува дијагностиката, оперативната проверка и поставувањето за уредите за HVAC перформанси. Поврзани директно со параметариран или комуникативен актуатор од Belimo, тековните вредности може да се читаат на локацијата и веднаш да се ресетираат.

Кога користите ZTH EU како интерфејс за компјутерската алатка (MFT-P), соодветниот USB-драјвер е инсталиран кога се инсталира компјутерската алатка. Драјверот може и да се преземе овде и да се инсталира одделно.

BIM плагин за Autodesk Revit

3D податочни модели со технички податоци од Autodesk Revit преку BIM плагин

Овој плагин ви овозможува да изберете актуатори, вентили и сензори од Belimo од една база на податоци и потоа додајте ги во проектот за моделирање податоци за објект со нивните технички податоци преку влечење и спуштање. Сите корисници на BIM имаат така пристап до сите податоци во структурирана и класифицирана форма во формат Revit MEP.