Položky vo vašom priečinku sťahovania

Priečinok sťahovania je prázdny
pol. v priečinku sťahovania

!

Príspevok k SDGs

V našej spoločnosti Belimo sú naše produktové portfólio, obchodné procesy a hodnoty prirodzene zosúladené s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja OSN so zameraním na životné prostredie, zdravie, pohodlie a spoločnosť.

Dôvera, integrita, kompetentnosť a zodpovednosť – hodnoty, ktoré sú základom environmentálnej, ekonomickej a sociálnej udržateľnosti – definujú našu firemnú kultúru. Ako zamestnávateľ podporujeme osobnú angažovanosť, tímovú prácu, kultúrnu rozmanitosť a odvahu riskovať s cieľom inšpirovať zákazníkov. Naše produktové portfólio je navrhnuté a optimalizované tak, aby bola maximalizovaná energetická efektívnosť a životnosť.Sto percent nášho odbytu je prepojených s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja OSN.

Naša celková misia, čo sa týka trvalej udržateľnosti, je podporovať globálnu trvalú udržateľnosť vytváraním zdravších interiérových prostredí s nižšou spotrebou energie.

Zdravie a pohodlie

Výrobky Belimo ponúkajú vyššiu kvalitu vnútorného vzduchu, podporujú zdravie, komfort a pohodlie obyvateľov budov a umožňujú kritické aplikácie. Naše inteligentné komponenty pre kúrenie, ventiláciu a klimatizáciu regulujú hlavné faktory ovplyvňujúce klímu miestnosti a zabezpečujú stabilné a zdravé prostredie (SDG 3).
 

Životné prostredie

Naše výrobky šetria energiu a znižujú emisie CO2. Okrem toho podporujú energetickú efektívnosť budov (SDG 7) a prispievajú k ich odolnosti (SDG 9) a zároveň zvyšujú bezpečnosť a udržateľnosť našich miest (SDG 11). Našimi aktivitami prispievame k zdvojnásobeniu celosvetovej miery zlepšenia energetickej efektívnosti, čím vytvárame merateľné prínosy pre udržateľnosť a posilňujeme odolnosť a schopnosť prispôsobiť sa katastrofám súvisiacim s klímou (SDG 13).
 

Spoločnosť

Ako zamestnávateľ neustále vytvárame excelentné pracovné miesta, pri ktorých kladieme dôraz na osobné nasadenie, angažovanosť, rast, tímovú prácu a kultúrnu rozmanitosť (SDG 8). Presadzujeme udržateľné postupy obstarávania a lokalizované zásobovanie, minimalizujeme množstvo odpadu a optimalizujeme logistiku tým, že vytvárame modulárny rad našich výrobkov a uplatňujeme normy environmentálneho manažmentu v našich centrálnych výrobných závodoch (SDG 12).
 

Viac informácií o tom, ako prispievame k dosahovaniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN:

Zabezpečenie vplyvu ESG v rámci CESIM®

V spoločnosti Belimo je meradlom nášho úspechu pridaná hodnota pre našich zákazníkov. Hodnotu zákazníka vytvárame pomocou CESIM, našej metódy inovácií zameranej na zákazníka, ktorá kladie dôraz na komfort, energetickú efektívnosť, bezpečnosť pre osoby a ich majetok, a zároveň zabezpečuje jednoduchú inštaláciu, uvedenie do prevádzky a jednoduchšiu údržbu. Tento prístup zabezpečuje plnenie našich záväzkov v oblasti životného prostredia, sociálnych vecí a riadenia (ESG).