Позиции във вашата папка с изтеглени документи

Папката с изтеглени документи е празна
позиция(и) в папката с изтеглени документи

!

Изпълнителни механизми

Изп. механизми за ПЖР Belimo са проектирани за използване в различни приложение за ОВК и гарантират надеждност и намалена консумация на ток. С широк диапазон на въртящ момент (2 Nm до 40 Nm) те са оптимизирани за размери на амортисьорите до 8 m2. Могат да се монтират директно върху валовете на клапите. Изпълнителните механизми са подходящи за клапи за управление, VAV крайни устройства, вентилаторни конвекторни блокове и много други ОВК приложения.