Позиции във вашата папка с изтеглени документи

Папката с изтеглени документи е празна
позиция(и) в папката с изтеглени документи

!

Измерватели на топлинна енергия (TEM)

Топломерите на Belimo отговарят на изискванията на EN1434 и имат типово одобрение съгласно MID 2014/32/ЕО. Моделите без типово одобрение са оборудвани с гликолна компенсация, която надеждно измерва енергията, дори ако във водата има гликол.